Khách sạn gần sân bay Sân bay La Fortuna

Khách sạn gần sân bay Sân bay La Fortuna

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay La Fortuna

Fortuna (FON) - La Fortuna, Costa Rica
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay La Fortuna

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,5
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.128 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0

San Bosco Inn - La Fortuna
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 1.128 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.941.083 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 269 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Hotel Rancho Cerro Azul - La Fortuna
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 269 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.717.516 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,5
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.422 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2

Secreto La Fortuna - La Fortuna
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 1.422 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.032.428 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 212 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6

Hotel Eco Arenal - La Fortuna
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 212 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.786.025 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 313 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0

Fortuna Downtown Boutique - La Fortuna
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 313 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.621.375 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 313 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3

Hotel Colores Del Arenal - La Fortuna
Đã cho điểm #6
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 313 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.393.013 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.504 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9

Selina La Fortuna - La Fortuna
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.504 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.671.843 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
9,7
Tổng quát
7,7
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 56 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
9,7
Tổng quát
7,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5

Arenal Poshtel - La Fortuna
Đã cho điểm #8
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 56 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
479.562 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 80 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Arenal Country Inn - La Fortuna
Đã cho điểm #9
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 80 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.557.662 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,3
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 215 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,3
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5

Hotel Las Colinas - La Fortuna
Đã cho điểm #10
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 215 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.918.247 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0

Wood House Hostel - La Fortuna
Đã cho điểm #11
9,8
Tuyệt hảo 9,8
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.301.668 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Jardines Arenal - La Fortuna
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
13.108.016 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Tangara Arenal - La Fortuna
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
502.398 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Villa Fortuna - La Fortuna
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.233.159 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Lavas del Arenal - La Fortuna
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.826.902 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay La Fortuna

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay La Fortuna có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay La Fortuna đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay La Fortuna?

Ở chỗ nào tại La Fortuna?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay La Fortuna bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.