Khách sạn gần sân bay Sân bay La Fortuna

Khách sạn gần sân bay Sân bay La Fortuna

Fortuna (FON) - La Fortuna, Costa Rica
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Tiết kiệm cho lần lưu trú tiếp theo

Tìm và so sánh hàng trăm trang du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn ở Sân bay La Fortuna

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay La Fortuna

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.637 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7

San Bosco Inn - La Fortuna
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 1.637 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.087.886 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 317 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0

Hotel Rancho Cerro Azul - La Fortuna
Đã cho điểm #2
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 317 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.301.773 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.589 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7

Hotel Secreto La Fortuna - La Fortuna
Đã cho điểm #3
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 1.589 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.694.829 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 537 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
10,0

Hotel Colores del Arenal - La Fortuna
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 537 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.966.497 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 253 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

Eco Arenal Hotel - La Fortuna
Đã cho điểm #5
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 253 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.379.219 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 292 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9

Arenal Country Inn - La Fortuna
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 292 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.791.940 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.310 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,8

Selina La Fortuna - La Fortuna
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.310 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.233.552 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 839 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1

Fortuna Downtown Boutique - La Fortuna
Đã cho điểm #8
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 839 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.058.995 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 762 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8

Poshtel Arenal - La Fortuna
Đã cho điểm #9
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 762 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
704.055 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,9
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
7,3
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 227 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,9
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9

Hotel Las Colinas - La Fortuna
Đã cho điểm #10
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 227 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.500.607 ₫

Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
7,7
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
7,2
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 15 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
7,7
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
7,2
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,7
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,2
Nhân viên
7,1
Đáng tiền
6,8
Sạch sẽ
8,6
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,3
Nhân viên
9,3
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,0

Hostel La Choza Inn - La Fortuna
Đã cho điểm #11
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 15 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.383.832 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Jardines Arenal - La Fortuna
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
13.935.422 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Villa Fortuna - La Fortuna
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.310.998 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Lavas del Arenal - La Fortuna
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.585.580 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Tangara Arenal - La Fortuna
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.427.774 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay La Fortuna

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay La Fortuna có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay La Fortuna đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay La Fortuna?

Ở chỗ nào tại La Fortuna?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay La Fortuna bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.