Khách sạn gần sân bay Sân bay Liège Bierset

Khách sạn gần sân bay Sân bay Liège Bierset

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Liège Bierset

Bierset (LGG) - Liège, Bỉ
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Liège Bierset

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 989 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2

Hotel Hors Chateau - Liège
Đã cho điểm #1
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 989 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.743.076 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 425 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
7,8

Hôtel Verone - Liège Centre - Liège
Đã cho điểm #2
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 425 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.316.142 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.460 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8

Hotel De La Couronne Liege - Liège
Đã cho điểm #3
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 2.460 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.862.465 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.927 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9

pentahotel Liège - Liège
Đã cho điểm #4
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 2.927 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.507.164 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.507 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,3

Van Der Valk Sélys Liège Hotel & Spa - Liège
Đã cho điểm #5
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 2.507 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.769.819 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.337 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0

Liège Youth Hostel - Liège
Đã cho điểm #6
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.337 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.552.054 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 2.266 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4

Univers Hotel - Liège
Đã cho điểm #7
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 2.266 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.743.076 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,1
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,3
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 2.125 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,1
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,7

Ibis Liège Centre Opéra - Liège
Đã cho điểm #8
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 2.125 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.671.443 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hôtel Passerelle Liège - Liège
Đã cho điểm #9
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.313.277 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Riad - Liège
Đã cho điểm #10
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.698.186 ₫

Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
6,0
Tổng quát 6,7 Tốt
Dựa trên 927 đánh giá
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,2
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
6,8
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,0

Campanile Hotel Liege - Liège
Đã cho điểm #11
6,7
Tốt 6,7
Dựa trên 927 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.528.176 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,7
Tổng quát 6,5 Tốt
Dựa trên 422 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
5,9
Nhân viên
7,1
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,6
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
7,1

Hotel Le Cygne D'Argent - Liège
Đã cho điểm #12
6,5
Tốt 6,5
Dựa trên 422 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.101.242 ₫

Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,7
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
6,0
Tổng quát 6,2 Tốt
Dựa trên 230 đánh giá
Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,7
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
3,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
5,7
Thư thái
6,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
5,5
Nhân viên
5,5
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
7,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
6,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,9

Cathédrale Residence - City Center - Liège
Đã cho điểm #13
6,2
Tốt 6,2
Dựa trên 230 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.053.487 ₫

Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,0
Nhân viên
6,1
Tổng quát 5,9 Ổn
Dựa trên 317 đánh giá
Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,0
Nhân viên
6,1
Sạch sẽ
5,9
Thư thái
5,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
5,4
Nhân viên
5,4
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
6,9
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
6,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
6,8
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,3
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
6,0

Smartflats City - Perron - Liège
Đã cho điểm #14
5,9
Ổn 5,9
Dựa trên 317 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.292.264 ₫

Sạch sẽ
6,3
Thư thái
5,8
Địa điểm
6,9
Tổng quát
7,3
Dịch vụ
5,5
Tổng quát 5,7 Ổn
Dựa trên 1.695 đánh giá
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
5,8
Địa điểm
6,9
Tổng quát
7,3
Dịch vụ
5,5
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
5,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
5,6
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
5,3
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
6,4
Thư thái
5,9
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
5,5
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
5,8
Thư thái
5,5
Địa điểm
6,6
Dịch vụ
5,1
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,2
Địa điểm
7,1
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
5,9
Sạch sẽ
6,2
Thư thái
6,0
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
7,9

Premiere Classe Liege / Luik - Liège
Đã cho điểm #15
5,7
Ổn 5,7
Dựa trên 1.695 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.098.377 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Liège Bierset

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Liège Bierset có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Liège Bierset đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Liège Bierset cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Liège Bierset?

Ở chỗ nào tại Liège?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Liège Bierset bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.