Khách sạn gần sân bay Sân bay Łódź-Lublinek

Khách sạn gần sân bay Sân bay Łódź-Lublinek

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Łódź-Lublinek

Łódź-Lublinek (LCJ) - Łódź, Ba Lan
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Łódź-Lublinek

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.227 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3

Vienna House Andel's Lodz - Łódź
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 2.227 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.362.752 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.013 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0

DoubleTree by Hilton Lodz - Łódź
Đã cho điểm #2
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 2.013 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.362.752 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.057 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3

Holiday Inn Lodz - Łódź
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 1.057 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.107.946 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.440 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1

Novotel Lodz Centrum - Łódź
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.440 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.575.168 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.292 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4

Tuyệt hảo 9,0
Ưu: Polecam👍
Qubus Hotel Lodz - Łódź
Đã cho điểm #5
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.292 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.968.960 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 812 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3

Stare Kino Cinema Residence - Łódź
Đã cho điểm #6
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 812 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.297.198 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 320 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4

Hotel Borowiecki - Łódź
Đã cho điểm #7
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 320 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.065.555 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 60 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8

Home & Travel - Łódź
Đã cho điểm #8
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 60 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.528.840 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.744 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1

Hotel Focus Lodz - Łódź
Đã cho điểm #9
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 2.744 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.088.720 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.201 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9

Tuyệt hảo 10,0
Ưu: Mọi thứ đều tuyệt vời
Khuyết điểm: Phòng sạch sẽ, nhân viên nhiệt tình, khách sạn đáng ở, nhưng nên giảm chút giá tiền thuê
Hotel Tobaco - Łódź
Đã cho điểm #10
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 2.201 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.320.362 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 708 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,9

Boutique Hostel - Łódź
Đã cho điểm #11
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 708 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.111.884 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,5
Chất lượng phòng
8,5
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 1.692 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,5
Chất lượng phòng
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,9
Địa điểm
6,5
Tổng quát
8,5
Chất lượng phòng
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,8

Hotel Mazowiecki - Łódź
Đã cho điểm #12
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 1.692 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
833.913 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 1.508 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3

Ambasador Chojny Hotel Lodz - Łódź
Đã cho điểm #13
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 1.508 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.528.840 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Swiatowit - Łódź
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
810.749 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Aurora Residence - Łódź
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.181.376 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Łódź-Lublinek

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Łódź-Lublinek có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Łódź-Lublinek đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Łódź-Lublinek cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Łódź-Lublinek?

Ở chỗ nào tại Łódź?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Łódź-Lublinek bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Chỗ ở