vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Londrina

Khách sạn gần sân bay Sân bay Londrina

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Londrina

Londrina (LDB) - Londrina, Paraná, Brazil
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Londrina

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
2,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 666 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0

Bourbon Londrina Business Hotel - Londrina
Đã cho điểm #1
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 666 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
899.654 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 621 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3

Golden Blue Hotel - Londrina
Đã cho điểm #2
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 621 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
945.791 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.170 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9

Cedro Hotel - Londrina
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.170 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
807.382 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 994 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0

Aero Park Hotel - Londrina
Đã cho điểm #4
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 994 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
807.382 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.627 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0

Bristol Londrina Residence - Londrina
Đã cho điểm #5
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.627 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
692.042 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 823 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8

ibis Londrina Shopping - Londrina
Đã cho điểm #6
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 823 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
738.178 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 357 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6

Hotel Boulevard - Londrina
Đã cho điểm #7
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 357 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
968.859 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.408 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9

Sumatra Hotel e Centro de Convenções - Londrina
Đã cho điểm #8
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 2.408 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
668.974 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát
7,3
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 473 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát
7,3
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7

Comfort Suites Londrina - Londrina
Đã cho điểm #9
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 473 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
830.450 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.582 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6

Hotel Crystal - Londrina
Đã cho điểm #10
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.582 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
784.314 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
6,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 950 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7

Hotel Ideal - Londrina
Đã cho điểm #11
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 950 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
530.566 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.320 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5

Crillon Palace Hotel - Londrina
Đã cho điểm #12
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.320 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
599.770 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 992 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5

Blue Tree Premium Londrina - Londrina
Đã cho điểm #13
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 992 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
968.859 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 996 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,8

Villalba Hoteis - Londrina
Đã cho điểm #14
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 996 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
715.110 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 798 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4

Londres Royal Hotel - Londrina
Đã cho điểm #15
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 798 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
692.042 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Londrina

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Londrina có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Londrina đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Londrina cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Londrina?

Ở chỗ nào tại Londrina?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Londrina bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Londrina