Khách sạn gần sân bay Sân bay Londrina

Khách sạn gần sân bay Sân bay Londrina

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Londrina

Londrina (LDB) - Londrina, Paraná, Brazil
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Londrina

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
5,5
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.109 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
5,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1

Bourbon Londrina Business Hotel - Londrina
Đã cho điểm #1
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.109 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.065.555 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 886 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2

Aero Park Hotel - Londrina
Đã cho điểm #2
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 886 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
926.570 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 777 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2

Golden Blue Hotel - Londrina
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 777 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.181.376 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.343 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8

ibis Londrina Shopping - Londrina
Đã cho điểm #4
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.343 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
903.406 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.194 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1

Cedro Hotel - Londrina
Đã cho điểm #5
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.194 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
857.077 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 697 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9

Hotel Boulevard - Londrina
Đã cho điểm #6
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 697 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.107.946 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.475 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8

Bristol Londrina Residence - Londrina
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.475 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.088.720 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
6,5
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 699 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
6,5
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9

Comfort Suites Londrina - Londrina
Đã cho điểm #8
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 699 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.320.362 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.705 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8

Sumatra Hotel e Centro de Convenções - Londrina
Đã cho điểm #9
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 2.705 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
833.913 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.839 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7

Hotel Crystal - Londrina
Đã cho điểm #10
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.839 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
972.898 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,1
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.014 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
7,9

Villalba Hoteis - Londrina
Đã cho điểm #11
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.014 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
996.063 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
6,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.016 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7

Hotel Ideal - Londrina
Đã cho điểm #12
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.016 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
625.435 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,6
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.805 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2

Crillon Palace Hotel - Londrina
Đã cho điểm #13
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.805 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
671.763 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.407 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5

Blue Tree Premium Londrina - Londrina
Đã cho điểm #14
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.407 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.320.362 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,5
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 863 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6

Londres Royal Hotel - Londrina
Đã cho điểm #15
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 863 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
741.256 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Londrina

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Londrina có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Londrina đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Londrina cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Londrina?

Ở chỗ nào tại Londrina?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Londrina bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Londrina