Khách sạn gần sân bay Sân bay Lviv Danylo Halytskyi Intl

Khách sạn gần sân bay Sân bay Lviv Danylo Halytskyi Intl

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Lviv Danylo Halytskyi Intl

Lviv Danylo Halytskyi Intl (LWO) - Lviv, Ukraine
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Lviv Danylo Halytskyi Intl

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,9
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 5.406 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,9
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5

Danylo Inn - Lviv
Đã cho điểm #1
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 5.406 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
892.648 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.191 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8

Bankhotel - Lviv
Đã cho điểm #2
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 1.191 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.053.794 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.841 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4

Panska Gora - Lviv
Đã cho điểm #3
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 2.841 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.503.407 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.953 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4

On The Square - Lviv
Đã cho điểm #4
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 1.953 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.245.009 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 334 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4

Vintage Boutique Hotel - Lviv
Đã cho điểm #5
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 334 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.785.295 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.513 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6

Atlas Deluxe - Lviv
Đã cho điểm #6
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 1.513 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.973.221 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.447 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,3

Grand Hotel Lviv Casino & Spa - Lviv
Đã cho điểm #7
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 1.447 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.171.248 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 329 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4

Edem Hotel Lviv - Lviv
Đã cho điểm #8
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 329 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.315.481 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.783 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3

Nota Bene Hotel - Lviv
Đã cho điểm #9
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 1.783 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.245.009 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 741 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1

Kupava Deluxe Hotel - Lviv
Đã cho điểm #10
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 741 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.033.592 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 978 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3

Ramada by Wyndham Lviv - Lviv
Đã cho điểm #11
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 978 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.456.425 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
6,3
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 442 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
6,3
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2

Reikartz Dworzec Lviv - Lviv
Đã cho điểm #12
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 442 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
963.120 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 681 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2

Apartment Fedkovycha - Lviv
Đã cho điểm #13
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 681 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
751.704 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.138 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2

Urban Hotel - Lviv
Đã cho điểm #14
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.138 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
681.231 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 438 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7

Conference Hotel Suputnyk - Lviv
Đã cho điểm #15
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 438 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
869.157 ₫

Top Sân bay Lviv Danylo Halytskyi Intl hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Lviv Danylo Halytskyi Intl

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Lviv Danylo Halytskyi Intl có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Lviv Danylo Halytskyi Intl đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Lviv Danylo Halytskyi Intl cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Lviv Danylo Halytskyi Intl?

Are there Lviv Danylo Halytskyi Intl hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Lviv?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Lviv Danylo Halytskyi Intl bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.