Khách sạn gần sân bay Sân bay Lviv Danylo Halytskyi Intl

Khách sạn gần sân bay Sân bay Lviv Danylo Halytskyi Intl

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Lviv Danylo Halytskyi Intl

Lviv Danylo Halytskyi Intl (LWO) - Lviv, Ukraine
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Lviv Danylo Halytskyi Intl

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.406 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7

Bank Hotel - Lviv
Đã cho điểm #1
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 1.406 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.925.191 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,8
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 4.751 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3

Danylo Inn - Lviv
Đã cho điểm #2
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 4.751 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.293.004 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.868 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4

Panska Gora - Lviv
Đã cho điểm #3
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 1.868 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.385.362 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 321 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6

Edem Hotel Lviv - Lviv
Đã cho điểm #4
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 321 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.523.898 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 383 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1

Vintage Boutique Hotel - Lviv
Đã cho điểm #5
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 383 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.216.579 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,2
Thức ăn
3,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.438 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,2
Thức ăn
3,0
Địa điểm
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
3,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5

Atlas Deluxe - Lviv
Đã cho điểm #6
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 1.438 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.586.008 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.366 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,1

Grand Hotel Lviv Casino & Spa - Lviv
Đã cho điểm #7
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 1.366 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.532.672 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.079 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5

Swiss Hotel - Lviv
Đã cho điểm #8
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 1.079 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.470.562 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.095 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2

Nota Bene Hotel - Lviv
Đã cho điểm #9
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 1.095 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.362.272 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 789 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2

Deluxe Hotel Kupava - Lviv
Đã cho điểm #10
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 789 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.223.736 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 571 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4

Apartment Fedkovycha - Lviv
Đã cho điểm #11
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 571 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
946.664 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 959 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3

Ramada by Wyndham Lviv - Lviv
Đã cho điểm #12
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 959 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.593.166 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Tổng quát
6,3
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 204 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Tổng quát
6,3
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9

Reikartz Dworzec Lviv - Lviv
Đã cho điểm #13
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 204 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.362.272 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 867 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0

Urban Hotel - Lviv
Đã cho điểm #14
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 867 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
715.771 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,2
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 303 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,0

Suputnyk - Lviv
Đã cho điểm #15
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 303 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
946.664 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Lviv Danylo Halytskyi Intl

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Lviv Danylo Halytskyi Intl có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Lviv Danylo Halytskyi Intl đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Lviv Danylo Halytskyi Intl cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Lviv Danylo Halytskyi Intl?

Ở chỗ nào tại Lviv?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Lviv Danylo Halytskyi Intl bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.