vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Lviv Danylo Halytskyi Intl

Khách sạn gần sân bay Sân bay Lviv Danylo Halytskyi Intl

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Lviv Danylo Halytskyi Intl

Lviv Danylo Halytskyi Intl (LWO) - Lviv, Ukraine
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Lviv Danylo Halytskyi Intl

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Thức ăn
0,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.161 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Thức ăn
0,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7

Bank Hotel - Lviv
Đã cho điểm #1
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 1.161 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.248.100 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,8
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 4.006 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3

Danylo Inn - Lviv
Đã cho điểm #2
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 4.006 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.174.845 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.007 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,6
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5

Swiss Hotel - Lviv
Đã cho điểm #3
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 1.007 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.727.713 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 607 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6

Chopin Hotel - Lviv
Đã cho điểm #4
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 607 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.280.581 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 374 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2

Vintage Boutique Hotel - Lviv
Đã cho điểm #5
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 374 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.418.798 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,2
Thức ăn
3,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.607 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,2
Thức ăn
3,0
Địa điểm
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
3,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4

Atlas Deluxe - Lviv
Đã cho điểm #6
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 1.607 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.912.002 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.464 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3

Panska Gora - Lviv
Đã cho điểm #7
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 1.464 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.082.700 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 419 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5

Edem Hotel Lviv - Lviv
Đã cho điểm #8
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 419 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.151.809 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 788 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2

Nota Bene Hotel - Lviv
Đã cho điểm #9
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 788 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.128.773 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 946 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1

Ramada by Wyndham Lviv - Lviv
Đã cho điểm #10
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 946 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.174.845 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 625 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0

Deluxe Hotel Kupava - Lviv
Đã cho điểm #11
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 625 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
898.411 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 419 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8

Apartment Fedkovycha - Lviv
Đã cho điểm #12
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 419 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
668.049 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 176 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9

Reikartz Dworzec - Lviv
Đã cho điểm #13
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 176 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.059.664 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 728 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9

Urban Hotel - Lviv
Đã cho điểm #14
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 728 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
621.977 ₫

Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,9
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 190 đánh giá
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,8
Địa điểm
6,5
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,6

Conference Hotel Suputnyk - Lviv
Đã cho điểm #15
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 190 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.082.700 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Lviv Danylo Halytskyi Intl

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Lviv Danylo Halytskyi Intl có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Lviv Danylo Halytskyi Intl đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Lviv Danylo Halytskyi Intl cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Lviv Danylo Halytskyi Intl?

Ở chỗ nào tại Lviv?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Lviv Danylo Halytskyi Intl bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.