Khách sạn gần sân bay Sân bay Đảo Male

Khách sạn gần sân bay Sân bay Đảo Male

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Đảo Male

Male (MLE) - Đảo Male, Maldives
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Đảo Male

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 133 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

Sala Boutique Hotel - Đảo Male
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 133 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.030.577 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 271 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,3
Nhân viên
9,3
Đáng tiền
7,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8

Hotel Ocean Grand at Hulhumale - Đảo Male
Đã cho điểm #2
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 271 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.868.428 ₫
h78

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Tiện nghi
7,1
Thức ăn
7,6
Địa điểm
8,7
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 822 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Tiện nghi
7,1
Thức ăn
7,6
Địa điểm
8,7
Sạch sẽ
9,5
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
9,5
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,4
Nhân viên
9,5
Đáng tiền
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
7,1
Thức ăn
7,6
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1

h78 - Đảo Male
Đã cho điểm #3
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 822 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.339.588 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 342 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8

The Somerset Hotel - Đảo Male
Đã cho điểm #4
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 342 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.910.818 ₫

Sạch sẽ
9,4
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,1
Nhân viên
9,8
Đáng tiền
8,3
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 11 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,1
Nhân viên
9,8
Đáng tiền
8,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,5
Đáng tiền
8,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,5
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
7,5

Hotel Octave Maldives - Đảo Male
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 11 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.829.975 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 90 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6

Rivethi Beach Hotel - Đảo Male
Đã cho điểm #6
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 90 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.714.154 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
7,7
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 16 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
7,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
8,5
Địa điểm
7,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0

Somerset Inn - Đảo Male
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 16 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
16.362.289 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 55 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,2

Newtown Inn - Đảo Male
Đã cho điểm #8
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 55 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.783.647 ₫

Sạch sẽ
7,8
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,1
Tổng quát
7,8
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 11 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,1
Tổng quát
7,8
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,5
Nhân viên
7,0
Đáng tiền
7,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,7
Nhân viên
8,5
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
4,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

Vilu Rest Hotel - Đảo Male
Đã cho điểm #9
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 11 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.535.094 ₫

Sạch sẽ
7,8
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,4
Nhân viên
8,1
Đáng tiền
7,2
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 45 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,4
Nhân viên
8,1
Đáng tiền
7,2
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
5,3
Tổng quát
6,3
Nhân viên
7,3
Đáng tiền
6,6
Sạch sẽ
8,5
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,5
Đáng tiền
7,0
Sạch sẽ
7,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,5
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,7
Nhân viên
8,5
Đáng tiền
7,8
Sạch sẽ
5,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
7,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,3
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,5
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
7,0

Crystal Beach Inn - Đảo Male
Đã cho điểm #10
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 45 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.111.884 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,7
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 297 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8

Jen Maldives Male by Shangri-La - Đảo Male
Đã cho điểm #11
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 297 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.347.001 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,5
Tổng quát
8,2
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 4 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,5
Tổng quát
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
6,6
Tổng quát
7,6

Tour Rest Inn - Đảo Male
Đã cho điểm #12
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 4 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.760.482 ₫

Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Tổng quát 10,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

House Clover - Đảo Male
Đã cho điểm #13
10,0
Tuyệt hảo 10,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.501.738 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,1
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 18 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
5,8
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,9

Champa Central Hotel - Đảo Male
Đã cho điểm #14
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 18 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.401.205 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
6,9
Tổng quát 6,9 Tốt
Dựa trên 224 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
6,9
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,6
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
6,8
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,6

Hulhule Island Hotel - Đảo Male
Đã cho điểm #15
6,9
Tốt 6,9
Dựa trên 224 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.505.212 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Đảo Male

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Đảo Male có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Đảo Male đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Đảo Male cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Đảo Male?

Ở chỗ nào tại Đảo Male?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Đảo Male bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Đảo Male

Thắng cảnh ở Đảo Male

Các khu vực ở Đảo Male