Khách sạn gần sân bay Sân bay Managua Augusto C Sandino

Khách sạn gần sân bay Sân bay Managua Augusto C Sandino

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Managua Augusto C Sandino

Augusto C Sandino (MGA) - Managua, Nicaragua
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Managua Augusto C Sandino

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 167 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,3

Real Intercontinental Managua At Metrocentro Mall - Managua
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 167 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.675.238 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,3
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 439 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3

Holiday Inn Express Managua - Managua
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 439 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.316.424 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 524 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
6,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3

Hotel Globales Camino Real Managua - Managua
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 524 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.849.201 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Tiện nghi
7,6
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,6
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 119 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Tiện nghi
7,6
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3

Hyatt Place Managua - Managua
Đã cho điểm #4
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 119 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.659.950 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 49 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4

Hotel Contempo - Managua
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 49 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.968.960 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
6,8
Địa điểm
8,7
Tổng quát
6,8
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 91 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
6,8
Địa điểm
8,7
Tổng quát
6,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
6,6
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
7,3
Tổng quát
7,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,9
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
8,8
Tổng quát
6,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5

Hotel Hex - Managua
Đã cho điểm #6
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 91 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.667.825 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,8
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,1
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 548 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,8
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,1

Airport X Managua Hotel - Managua
Đã cho điểm #7
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 548 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
972.898 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 10,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0

Pachamama - Hotel - Managua
Đã cho điểm #8
10,0
Tuyệt hảo 10,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
424.601 ₫

Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,1
Tiện nghi
7,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
7,4
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 17 đánh giá
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,1
Tiện nghi
7,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
7,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,1
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,6
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
5,3
Tiện nghi
4,6
Địa điểm
6,0
Tổng quát
5,3
Sạch sẽ
4,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
5,0

Best Western Las Mercedes Airport - Managua
Đã cho điểm #9
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 17 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.594.395 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0

Hotel Casa de Angeles - Managua
Đã cho điểm #10
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.822.099 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0

Hotel Le Chateau - Managua
Đã cho điểm #11
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.131.110 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0

Hotel Lomas Del Valle - Managua
Đã cho điểm #12
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.883.716 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0

Hotel Ideas de Mama - Managua
Đã cho điểm #13
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.976.373 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,5
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
6,0
Tổng quát 7,0 Tốt
Dựa trên 66 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,5
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,8
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,8
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
8,1

Hotel Estrella - Managua
Đã cho điểm #14
7,0
Tốt 7,0
Dựa trên 66 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.135.048 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel San Luis - Managua
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
787.584 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Managua Augusto C Sandino

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Managua Augusto C Sandino đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Managua Augusto C Sandino?

Ở chỗ nào tại Managua?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Managua Augusto C Sandino bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.