Khách sạn gần sân bay Sân bay Mar del Plata

Khách sạn gần sân bay Sân bay Mar del Plata

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Mar del Plata

Mar Del Plata (MDQ) - Mar del Plata, Argentina
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Mar del Plata

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 673 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6

Hotel Spa Republica - Mar del Plata
Đã cho điểm #1
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 673 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.257.189 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 331 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1

Gran Hotel Continental - Mar del Plata
Đã cho điểm #2
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 331 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.886.359 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 166 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Hotel Catedral - Mar del Plata
Đã cho điểm #3
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 166 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.403.267 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 788 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9

Estocolmo Hotel - Mar del Plata
Đã cho điểm #4
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 788 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.346.446 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 641 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5

Gran Hotel Panamericano - Mar del Plata
Đã cho điểm #5
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 641 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.840.350 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,2
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 543 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,2
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7

Hotel Valles - Mar del Plata
Đã cho điểm #6
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 543 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.150.219 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 746 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6

Prince Hotel - Mar del Plata
Đã cho điểm #7
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 746 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.127.215 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
6,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.089 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6

Hotel Versailles - Mar del Plata
Đã cho điểm #8
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.089 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.576.490 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 953 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,7

Hotel Compostela - Mar del Plata
Đã cho điểm #9
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 953 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
598.114 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 203 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,0

Hotel Corbel Superior - Mar del Plata
Đã cho điểm #10
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 203 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.300.438 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 203 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9

Hotel Presidente - Mar del Plata
Đã cho điểm #11
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 203 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.185.416 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,6
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
6,5
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 643 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,6
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
6,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7

Hotel Iruña - Mar del Plata
Đã cho điểm #12
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 643 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.714.516 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,4
Tiện nghi
9,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 37 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,4
Tiện nghi
9,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
6,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
6,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
7,9

Hotel Dion - Mar del Plata
Đã cho điểm #13
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 37 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.127.215 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
6,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,5
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 991 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
6,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
6,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
6,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
6,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
6,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,3

Kings Hotel - Mar del Plata
Đã cho điểm #14
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 991 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
736.140 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Yanquetruz Hostel Suite - Mar del Plata
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
506.097 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Mar del Plata

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Mar del Plata có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Mar del Plata đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Mar del Plata cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Mar del Plata?

Ở chỗ nào tại Mar del Plata?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Mar del Plata bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Mar del Plata

Thắng cảnh ở Mar del Plata