Khách sạn gần sân bay Sân bay Nelspruit Kruger Mpumalanga

Khách sạn gần sân bay Sân bay Nelspruit Kruger Mpumalanga

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Nelspruit Kruger Mpumalanga

Kruger Mpumalanga (MQP) - Nelspruit, Nam Phi
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Nelspruit Kruger Mpumalanga

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 541 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3

Sheppard Boutique Guesthouse - Nelspruit
Đã cho điểm #1
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 541 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.315.248 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 351 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4

La Roca Guest House - Nelspruit
Đã cho điểm #2
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 351 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.777.363 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 441 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2

Loerie's Call Guesthouse - Nelspruit
Đã cho điểm #3
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 441 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.578.111 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 521 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4

Jorn's Gastehaus - Nelspruit
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 521 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.566.885 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 277 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4

Francolin Lodge - Nelspruit
Đã cho điểm #5
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 277 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.151.544 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 38 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6

Matumi Golf Lodge - Nelspruit
Đã cho điểm #6
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 38 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.941.067 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 481 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5

Stayeasy Emnotweni - Nelspruit
Đã cho điểm #7
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 481 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.034.612 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Tổng quát
4,6
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 708 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Tổng quát
4,6
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
5,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4

Southern Sun Emnotweni - Nelspruit
Đã cho điểm #8
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 708 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.338.635 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 630 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6

Protea Hotel by Marriott Nelspruit - Nelspruit
Đã cho điểm #9
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 630 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.917.681 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 76 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,6

Old Vic Travellers Inn Nelspruit - Nelspruit
Đã cho điểm #10
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 76 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
748.363 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Belgrace Boutique Hotel - Nelspruit
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.216.090 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Casa Montanja - Nelspruit
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.707.203 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

The Palms Guesthouse - Nelspruit
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.192.704 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Abundance Lodge - Nelspruit
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.122.545 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,1
Tổng quát 6,9 Tốt
Dựa trên 282 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,4
Tổng quát
6,7
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,9
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
6,8
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,6
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,5

Khayalami Lodge - Nelspruit
Đã cho điểm #15
6,9
Tốt 6,9
Dựa trên 282 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.309.636 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Nelspruit Kruger Mpumalanga

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Nelspruit Kruger Mpumalanga có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Nelspruit Kruger Mpumalanga đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Nelspruit Kruger Mpumalanga cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Nelspruit Kruger Mpumalanga?

Ở chỗ nào tại Nelspruit?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Nelspruit Kruger Mpumalanga bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.