vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Kruger Mpumalanga

Khách sạn gần sân bay Sân bay Kruger Mpumalanga

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Kruger Mpumalanga

Kruger Mpumalanga (MQP) - Nelspruit, Nam Phi
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Kruger Mpumalanga

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 607 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3

Sheppard Boutique Guesthouse - Nelspruit
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 607 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.460.902 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 521 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1

Loerie's Call Guesthouse - Nelspruit
Đã cho điểm #2
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 521 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.886.845 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 424 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3

Jorn's Gastehaus - Nelspruit
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 424 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.908.924 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 335 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
7,0
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2

Francolin Lodge - Nelspruit
Đã cho điểm #4
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 335 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.932.843 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 321 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2

La Roca Guest House - Nelspruit
Đã cho điểm #5
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 321 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.184.913 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 64 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3

Matumi Golf Lodge - Nelspruit
Đã cho điểm #6
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 64 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.782.889 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 335 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6

Stayeasy Emnotweni - Nelspruit
Đã cho điểm #7
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 335 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.253.910 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 83 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,2

Old Vic Travellers Inn Nelspruit - Nelspruit
Đã cho điểm #8
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 83 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
896.965 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 412 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
5,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5

Southern Sun Emnotweni - Nelspruit
Đã cho điểm #9
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 412 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.644.895 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Tiện nghi
3,0
Thức ăn
3,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 473 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Tiện nghi
3,0
Thức ăn
3,0
Địa điểm
8,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Tiện nghi
3,0
Thức ăn
3,0
Địa điểm
7,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4

Protea Hotel by Marriott Nelspruit - Nelspruit
Đã cho điểm #10
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 473 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.161.914 ₫

Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
9,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

Abundance Lodge - Nelspruit
Đã cho điểm #11
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.103.956 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Belgrace Boutique Hotel - Nelspruit
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
90.708.368 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Casa Montanja - Nelspruit
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.540.939 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,2
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
6,8
Tổng quát 6,8 Tốt
Dựa trên 186 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,2
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
6,8
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
6,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
6,9
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,8

Khayalami Boutique Hotel - Nelspruit
Đã cho điểm #14
6,8
Tốt 6,8
Dựa trên 186 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.333.947 ₫

Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,0
Tổng quát 6,4 Tốt
Dựa trên 40 đánh giá
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
6,1
Thư thái
6,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,4
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0

The Palms Guesthouse - Nelspruit
Đã cho điểm #15
6,4
Tốt 6,4
Dựa trên 40 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.103.956 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Kruger Mpumalanga

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Kruger Mpumalanga có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Kruger Mpumalanga đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Kruger Mpumalanga cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Kruger Mpumalanga?

Ở chỗ nào tại Nelspruit?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Kruger Mpumalanga bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.