Khách sạn gần sân bay Sân bay Medina Mohammad Abdulaziz

Khách sạn gần sân bay Sân bay Medina Mohammad Abdulaziz

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Medina Mohammad Abdulaziz

Mohammad Abdulaziz (MED) - Medina, Saudi Arabia (Ả-rập Xê-út)
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Medina Mohammad Abdulaziz

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
6,2
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.332 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
6,2
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
2,5
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3

Delights Inn - Medina
Đã cho điểm #1
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.332 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.552.866 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 671 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1

The Glorious Hotel - Medina
Đã cho điểm #2
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 671 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.242.750 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 5.503 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7

Ewan Dar Alhejra Hotel - Medina
Đã cho điểm #3
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 5.503 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
913.451 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 960 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6

Millennium Madinah Airport - Medina
Đã cho điểm #4
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 960 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
62.137.476 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 1.272 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,6
Sạch sẽ
8,0
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,4

Leader Al Muna Karim - Medina
Đã cho điểm #5
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 1.272 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.717.516 ₫

Sạch sẽ
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,3
Đáng tiền
9,3
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 3 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,3
Đáng tiền
9,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,5
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
9,0

Al Madina Kareem Hotel - Medina
Đã cho điểm #6
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 3 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.671.843 ₫

Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
9,2
Địa điểm
7,5
Tổng quát
8,6
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 3 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
9,2
Địa điểm
7,5
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
9,2
Địa điểm
7,5
Tổng quát
8,6

X Platinum Hotel - Medina
Đã cho điểm #7
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 3 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
12.354.419 ₫

Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,1
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,0
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 126 đánh giá
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,1
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,0
Sạch sẽ
6,5
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
4,4
Thư thái
3,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
4,4
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,5

Doosh Teeba Hotel Suites - Medina
Đã cho điểm #8
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 126 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.804.065 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Al Rashid Residences - Medina
Đã cho điểm #9
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.859.329 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Al Majdah Hotel - Medina
Đã cho điểm #10
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
662.252 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Gold Hotel - Medina
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.443.481 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Al Eairy Furnished Apt Al Madinah 3 - Medina
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
776.433 ₫

Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
4,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
6,0
Tổng quát 4,0 Ổn
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
4,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
4,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
6,0

Al Eairy Furnished Apt Al Madinah 4 - Medina
Đã cho điểm #13
4,0
Ổn 4,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
730.761 ₫

Sạch sẽ
6,2
Thư thái
6,2
Tiện nghi
5,5
Thức ăn
3,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát 6,2 Tốt
Dựa trên 1.539 đánh giá
Sạch sẽ
6,2
Thư thái
6,2
Tiện nghi
5,5
Thức ăn
3,0
Địa điểm
8,1
Sạch sẽ
4,3
Địa điểm
7,3
Tổng quát
5,3
Nhân viên
4,3
Đáng tiền
5,6
Sạch sẽ
6,1
Thư thái
6,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,0
Nhân viên
6,6
Sạch sẽ
6,2
Thư thái
8,0
Tiện nghi
5,5
Thức ăn
3,0
Địa điểm
6,9
Sạch sẽ
6,2
Thư thái
6,3
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
6,0
Sạch sẽ
6,1
Thư thái
6,0
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
5,9
Nhân viên
6,4
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,4
Địa điểm
8,0
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
6,0
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,4

Dar Al Naeem Hotel - Medina
Đã cho điểm #14
6,2
Tốt 6,2
Dựa trên 1.539 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.210.322 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Medina Mohammad Abdulaziz

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Medina Mohammad Abdulaziz có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Medina Mohammad Abdulaziz đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Medina Mohammad Abdulaziz cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Medina Mohammad Abdulaziz?

Ở chỗ nào tại Medina?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Medina Mohammad Abdulaziz bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.