vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Nizhniy Novgorod

Khách sạn gần sân bay Sân bay Nizhniy Novgorod

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Nizhniy Novgorod

Nizhniy Novgorod (GOJ) - Nizhny Novgorod, Nizjnij Novgorod, Nga
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Nizhniy Novgorod

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 289 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,2
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6

Atlantic Hotel - Nizhny Novgorod
Đã cho điểm #1
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 289 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.030.692 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 741 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4

Nikol Business Hotel - Nizhny Novgorod
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 741 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.145.214 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 126 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7

Maiskiy Sad - Nizhny Novgorod
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 126 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
847.458 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.447 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1

Grand Hotel Oka Premium - Nizhny Novgorod
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.447 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.076.501 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 632 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0

Volna Hotel - Nizhny Novgorod
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 632 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.305.543 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 247 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9

Bugrov Hostel - Nizhny Novgorod
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 247 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
503.894 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.447 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8

Grand Hotel Oka Business - Nizhny Novgorod
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 2.447 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
916.171 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 600 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0

Shato City - Nizhny Novgorod
Đã cho điểm #8
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 600 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.076.501 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Tiện nghi
6,5
Địa điểm
7,7
Tổng quát
3,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 582 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Tiện nghi
6,5
Địa điểm
7,7
Tổng quát
3,0
Sạch sẽ
6,5
Tiện nghi
6,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
3,0
Chất lượng phòng
6,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0

Golden House - Nizhny Novgorod
Đã cho điểm #9
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 582 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
961.979 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 273 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,0
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9

Russky Kapital - Nizhny Novgorod
Đã cho điểm #10
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 273 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
870.362 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 277 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9

Avtozavodskaya Hotel - Nizhny Novgorod
Đã cho điểm #11
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 277 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.236.831 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,2
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 238 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,3

Hotel Orion - Nizhny Novgorod
Đã cho điểm #12
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 238 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
618.416 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 225 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,3
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4

Slavyanka Hotel - Nizhny Novgorod
Đã cho điểm #13
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 225 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
595.511 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel International - Nizhny Novgorod
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.099.405 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Shato Park - Nizhny Novgorod
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
984.884 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Nizhniy Novgorod

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Nizhniy Novgorod có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Nizhniy Novgorod đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Nizhniy Novgorod cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Nizhniy Novgorod?

Ở chỗ nào tại Nizhny Novgorod?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Nizhniy Novgorod bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Chỗ ở

Sân bay đã ghé năm Nizhny Novgorod