Khách sạn gần sân bay Sân bay Kobe

Khách sạn gần sân bay Sân bay Kobe

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Kobe

Kobe (UKB) - Kô-bê, Nhật Bản
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Kobe

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
9,6
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 182 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,3
Nhân viên
8,6
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,3
Đáng tiền
9,3
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,7
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6

Hotel La Suite Kobe Harborland - Kô-bê
Đã cho điểm #1
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 182 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.025.123 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,4
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 798 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,1
Nhân viên
9,3
Đáng tiền
9,3
Sạch sẽ
8,3
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,5
Nhân viên
9,3
Đáng tiền
7,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,4

Oriental Hotel - Kô-bê
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 798 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.838.335 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 4.807 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,2
Nhân viên
9,7
Đáng tiền
8,5
Sạch sẽ
8,8
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,3
Nhân viên
8,4
Đáng tiền
8,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2

Hotel Okura Kobe - Kô-bê
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 4.807 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.163.294 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 412 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,5
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
7,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3

Kobe Kitano Hotel - Kô-bê
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 412 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.676.669 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 109 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,6
Nhân viên
8,4
Đáng tiền
7,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
10,0
Địa điểm
6,9
Tổng quát
5,5
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Kobe Minato Onsen Ren - Kô-bê
Đã cho điểm #5
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 109 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.281.229 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,6
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 937 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,6
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,6
Nhân viên
8,6
Đáng tiền
8,6
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
7,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9

Hotel Piena Kobe - Kô-bê
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 937 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.674.809 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 6.178 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,7
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,4
Nhân viên
8,6
Đáng tiền
7,6
Sạch sẽ
7,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,8
Nhân viên
7,6
Đáng tiền
7,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7

Kobe Meriken Park Oriental Hotel - Kô-bê
Đã cho điểm #7
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 6.178 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.488.951 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.468 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,5
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,5
Nhân viên
8,6
Đáng tiền
8,5
Sạch sẽ
8,9
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,4
Nhân viên
8,6
Đáng tiền
8,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9

Kobe Portopia Hotel - Kô-bê
Đã cho điểm #8
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 3.468 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.349.384 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.936 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,5
Địa điểm
7,0
Tổng quát
8,5
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
7,5
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
7,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,6

Candeo Hotels Kobe Torroad - Kô-bê
Đã cho điểm #9
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.936 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.209.817 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.195 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,1
Nhân viên
9,3
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
9,3
Địa điểm
6,6
Tổng quát
7,6
Nhân viên
8,6
Đáng tiền
5,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7

Kobe Motomachi Tokyu Rei Hotel - Kô-bê
Đã cho điểm #10
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.195 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.581.764 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.172 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,2
Tổng quát
6,6
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,7

Unizo Inn Kobe Sannomiya - Kô-bê
Đã cho điểm #11
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 2.172 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.907.421 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.770 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7

Hotel Villa Fontaine Kobe Sannomiya - Kô-bê
Đã cho điểm #12
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.770 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.814.376 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,5
Tổng quát
7,4
Dịch vụ
7,4
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 637 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,5
Tổng quát
7,4
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
4,7
Địa điểm
5,2
Tổng quát
5,2
Nhân viên
6,1
Đáng tiền
5,2
Sạch sẽ
8,5
Địa điểm
7,0
Tổng quát
8,2
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
9,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,3
Tổng quát
7,7
Dịch vụ
6,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,0

Ariston Hotel Kobe - Kô-bê
Đã cho điểm #13
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 637 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.628.286 ₫

Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Tổng quát 6,8 Tốt
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0

Doushin Business Inn - Kô-bê
Đã cho điểm #14
6,8
Tốt 6,8
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.070.017 ₫

Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,4
Tổng quát
6,3
Dịch vụ
7,0
Tổng quát 6,9 Tốt
Dựa trên 291 đánh giá
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,4
Tổng quát
6,3
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,4
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,4
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,9

Hotel Pearl City Kobe - Kô-bê
Đã cho điểm #15
6,9
Tốt 6,9
Dựa trên 291 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.279.368 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Kobe

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Kobe có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Kobe đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Kobe cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Kobe?

Ở chỗ nào tại Kô-bê?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Kobe bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Nổi tiếng ở Kô-bê

Sân bay đã ghé năm Kô-bê

Thắng cảnh ở Kô-bê