Khách sạn gần sân bay Sân bay Pau Pyrénées

Khách sạn gần sân bay Sân bay Pau Pyrénées

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Pau Pyrénées

Pau Pyrénées (PUF) - Pau, Pyrénées-Atlantiques, Pháp
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Pau Pyrénées

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 723 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2

Kyriad Prestige Pau - Zenith - Palais Des Sports - Pau
Đã cho điểm #1
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 723 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.022.316 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 820 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6

Citotel Atlantic Hotel - Pau
Đã cho điểm #2
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 820 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.348.211 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.489 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2

Quality Hotel Pau Centre Bosquet - Pau
Đã cho điểm #3
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.489 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.231.521 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 925 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0

B&B Hotel Pau Zénith - Pau
Đã cho điểm #4
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 925 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.441.191 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 753 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9

Mercure Pau Palais Sports - Pau
Đã cho điểm #5
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 751 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.510.461 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.835 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1

Hotel De Gramont - Pau
Đã cho điểm #6
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.835 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.975.826 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.010 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,4

Ostal Hotel Pau Universite - Pau
Đã cho điểm #7
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.010 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.417.946 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,3
Chất lượng phòng
8,0
Dịch vụ
7,6
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 244 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,3
Chất lượng phòng
8,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Chất lượng phòng
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Chất lượng phòng
6,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,2

Hotel Adour - Pau
Đã cho điểm #8
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 244 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.603.906 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.014 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,8

Best Western Continental Pau Centre - Pau
Đã cho điểm #9
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.014 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.138.541 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
7,6
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.874 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0

Quick Palace Pau - Pau
Đã cho điểm #10
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.875 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.185.496 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,9
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 547 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,9

Hotel Le Bourbon Pau Centre - Pau
Đã cho điểm #11
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 547 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.627.151 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 104 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,9

The Originals Boutique, Villa Montpensier, Pau (Inter-Hotel) - Pau
Đã cho điểm #12
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 104 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.045.561 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,9
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 373 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,0

Ibis Pau Centre - Pau
Đã cho điểm #13
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 373 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.673.641 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,0
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 482 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4

Le Matisse - Pau
Đã cho điểm #14
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 482 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.231.986 ₫

Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,6
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
6,2
Tổng quát 6,4 Tốt
Dựa trên 336 đánh giá
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,6
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
6,2
Sạch sẽ
5,7
Thư thái
6,1
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
5,4
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
3,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
6,2
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
5,7
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,4

Hôtel Montilleul - Pau
Đã cho điểm #15
6,4
Tốt 6,4
Dựa trên 336 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
976.291 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Pau Pyrénées

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Pau Pyrénées có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Pau Pyrénées đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Pau Pyrénées cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Pau Pyrénées?

Ở chỗ nào tại Pau?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Pau Pyrénées bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.