Khách sạn gần sân bay Sân bay Penticton

Khách sạn gần sân bay Sân bay Penticton

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Penticton

Penticton (YYF) - Penticton, BC, Canada
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Penticton

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 85 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0

Above the Beach Guest Suites - Penticton
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 85 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.188.789 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,7
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 113 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,5

Lakeside Villa Inn & Suites - Penticton
Đã cho điểm #2
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 113 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.150.336 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 81 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6

Valley Star Motel - Penticton
Đã cho điểm #3
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 81 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.683.114 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 189 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4

Empire Motel - Penticton
Đã cho điểm #4
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 189 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.965.023 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 144 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
5,7
Nhân viên
7,1

Apple Tree Inn - Penticton
Đã cho điểm #5
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 144 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.826.037 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,7
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 117 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,8

Traveler's Motel Penticton - Penticton
Đã cho điểm #6
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 117 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.038.453 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,8
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,7
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 510 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,8
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,2
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,6

Best Western Inn at Penticton - Penticton
Đã cho điểm #7
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 510 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.323.836 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Tổng quát 6,8 Tốt
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
4,0

Granada Inn - Penticton
Đã cho điểm #8
6,8
Tốt 6,8
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
996.063 ₫

Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,0
Tổng quát 6,9 Tốt
Dựa trên 69 đánh giá
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
5,9
Thư thái
6,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
5,9
Nhân viên
6,6
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2

Waterfront Inn - Penticton
Đã cho điểm #9
6,9
Tốt 6,9
Dựa trên 69 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.104.008 ₫

Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,1
Tiện nghi
5,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
5,0
Tổng quát 6,9 Tốt
Dựa trên 147 đánh giá
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,1
Tiện nghi
5,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
5,0
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
5,0
Tiện nghi
5,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
5,0
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
5,8
Thư thái
6,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
5,4
Nhân viên
6,3

Sunny Beach Motel - Penticton
Đã cho điểm #10
6,9
Tốt 6,9
Dựa trên 147 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.270.095 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,2
Tổng quát 6,9 Tốt
Dựa trên 209 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5

Flamingo Motel - Penticton
Đã cho điểm #11
6,9
Tốt 6,9
Dựa trên 209 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.663.887 ₫

Sạch sẽ
2,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Tổng quát 5,7 Ổn
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
2,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
2,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0

Holiday House Motel - Penticton
Đã cho điểm #12
5,7
Ổn 5,7
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.135.048 ₫

Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,3
Tổng quát 6,8 Tốt
Dựa trên 129 đánh giá
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,9

Swiss Sunset Inn - Penticton
Đã cho điểm #13
6,8
Tốt 6,8
Dựa trên 129 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.941.858 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,4
Tổng quát 6,8 Tốt
Dựa trên 132 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,5

Beachside Motel - Penticton
Đã cho điểm #14
6,8
Tốt 6,8
Dựa trên 132 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.084.782 ₫

Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,6
Tổng quát
8,0
Tổng quát 6,3 Tốt
Dựa trên 144 đánh giá
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,6
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
6,0
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,5

Plaza Motel - Penticton
Đã cho điểm #15
6,3
Tốt 6,3
Dựa trên 144 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.409.081 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Penticton

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Penticton có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Penticton đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Penticton?

Ở chỗ nào tại Penticton?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Penticton bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.