Khách sạn gần sân bay Sân bay Plovdiv

Khách sạn gần sân bay Sân bay Plovdiv

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Plovdiv

Plovdiv (PDV) - Plovdiv, Bulgaria
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Plovdiv

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 216 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6

Bright House - Plovdiv
Đã cho điểm #1
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 216 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.505.676 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 112 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0

Renaissance - Plovdiv
Đã cho điểm #2
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 112 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.667.825 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.725 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7

Business Hotel Plovdiv - Plovdiv
Đã cho điểm #3
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 1.725 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.250.869 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 561 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4

Hotel Imperial Plovdiv, a member of Radisson Individuals - Plovdiv
Đã cho điểm #4
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 561 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.385.917 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 393 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0

My Guest Rooms - Plovdiv
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 393 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
625.435 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,9
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 157 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,9
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9

Mini Hotel - Plovdiv
Đã cho điểm #6
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 157 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
810.749 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 216 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2

Belle Ville Hotel - Plovdiv
Đã cho điểm #7
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 216 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.227.705 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
7,5
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 836 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
7,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
7,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8

The Stay Boutique Hotel Central Square - Plovdiv
Đã cho điểm #8
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 836 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.760.482 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 721 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
7,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2

Park Hotel Plovdiv - Plovdiv
Đã cho điểm #9
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 721 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
949.734 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 787 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0

Alliance Hotel - Plovdiv
Đã cho điểm #10
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 787 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.088.720 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 160 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0

Hotel Mone - Plovdiv
Đã cho điểm #11
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 160 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.019.227 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 358 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9

Hotel Sps - Plovdiv
Đã cho điểm #12
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 358 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.436.183 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,2
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 117 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1

Boris Palace Boutique Hotel & Winery - Plovdiv
Đã cho điểm #13
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 117 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.598.333 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.025 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5

Hotel Leipzig - Plovdiv
Đã cho điểm #14
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.025 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.690.990 ₫

Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
5,9
Tổng quát 6,6 Tốt
Dựa trên 802 đánh giá
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
5,9
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
6,6
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,7
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,4

Ramada by Wyndham Plovdiv Trimontium - Plovdiv
Đã cho điểm #15
6,6
Tốt 6,6
Dựa trên 802 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.760.482 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Plovdiv

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Plovdiv có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Plovdiv đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Plovdiv cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Plovdiv?

Ở chỗ nào tại Plovdiv?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Plovdiv bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Plovdiv

Thắng cảnh ở Plovdiv