Khách sạn gần sân bay Sân bay Plovdiv

Khách sạn gần sân bay Sân bay Plovdiv

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Plovdiv

Plovdiv (PDV) - Plovdiv, Bulgaria
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Plovdiv

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 134 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Family Hotel at Renaissance Square - Plovdiv
Đã cho điểm #1
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 134 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.019.254 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 273 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7

Bright House - Plovdiv
Đã cho điểm #2
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 273 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.549.660 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.866 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6

Business Hotel Plovdiv - Plovdiv
Đã cho điểm #3
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 1.866 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.479.221 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 713 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5

Hotel Imperial Plovdiv, a member of Radisson Individuals - Plovdiv
Đã cho điểm #4
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 713 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.183.612 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,8
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 173 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,8
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,3

Mini Hotel - Plovdiv
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 173 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.033.107 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 457 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1

Guest Rooms Plovdiv - Plovdiv
Đã cho điểm #6
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 457 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
774.830 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 253 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4

Belle Ville Hotel - Plovdiv
Đã cho điểm #7
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 253 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.620.099 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 363 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2

Hotel Mone - Plovdiv
Đã cho điểm #8
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 363 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.385.302 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 681 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2

Park Hotel Plovdiv - Plovdiv
Đã cho điểm #9
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 681 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.314.863 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 483 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1

Alliance Hotel - Plovdiv
Đã cho điểm #10
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 483 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.103.546 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 368 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8

Sps Hotel - Plovdiv
Đã cho điểm #11
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 368 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.760.977 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 186 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,3

Boutique Hotel Boris Palace & Restaurant - Plovdiv
Đã cho điểm #12
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 186 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.690.538 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.195 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7

Hotel Leipzig - Plovdiv
Đã cho điểm #13
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.195 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.267.904 ₫

Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
5,0
Nhân viên
4,0
Đáng tiền
4,0
Tổng quát 4,8 Ổn
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
5,0
Nhân viên
4,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
5,0
Nhân viên
4,0
Đáng tiền
4,0

The Stay Boutique Hotel Central Square - Plovdiv
Đã cho điểm #14
4,8
Ổn 4,8
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.878.376 ₫

Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,1
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
6,7
Tổng quát 6,7 Tốt
Dựa trên 983 đánh giá
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,1
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
6,7
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
6,7
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,9
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
6,5
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,7

Ramada by Wyndham Plovdiv Trimontium - Plovdiv
Đã cho điểm #15
6,7
Tốt 6,7
Dựa trên 983 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.066.213 ₫

Top Sân bay Plovdiv hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Plovdiv

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Plovdiv có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Plovdiv đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Plovdiv cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Plovdiv?

Are there Plovdiv hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Plovdiv?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Plovdiv bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Plovdiv

Thắng cảnh ở Plovdiv