Khách sạn gần sân bay Sân bay Providenciales

Khách sạn gần sân bay Sân bay Providenciales

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Providenciales

Providenciales (PLS) - Providenciales, Quần đảo Turks và Caicos
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Providenciales

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 41 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

The Tuscany on Grace Bay - Providenciales
Đã cho điểm #1
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 41 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
26.270.418 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 135 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2

Wymara Resort & Villas - Providenciales
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 135 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
31.601.634 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 52 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Beach House Turks and Caicos - Providenciales
Đã cho điểm #3
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 52 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
19.362.524 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 166 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2

Windsong on the Reef - Grace Bay
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 166 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
14.927.405 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,7
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,4
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 82 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,7
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

West Bay Club - Providenciales
Đã cho điểm #5
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 82 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
15.313.068 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,5
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 232 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,5
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
7,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2

The Sands at Grace Bay - Providenciales
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 232 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
14.700.545 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 54 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

Point Grace - Providenciales
Đã cho điểm #7
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 54 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
25.079.402 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,5
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 80 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
9,0
Tiện nghi
7,9
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,9

The Palms Turks And Caicos - Providenciales
Đã cho điểm #8
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 80 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
24.500.908 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,6
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 69 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
7,9
Tiện nghi
7,9
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Beaches Turks & Caicos Resort Villages & Spa - Providenciales
Đã cho điểm #9
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 69 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
26.429.220 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 85 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,5

Sibonne Beach - Providenciales
Đã cho điểm #10
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 85 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.535.391 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
7,8
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 214 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
7,8
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,2
Sạch sẽ
2,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,5
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,3
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2

Alexandra Resort - Providenciales
Đã cho điểm #11
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 214 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
21.098.004 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 9 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Inn at Grace Bay - Providenciales
Đã cho điểm #12
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 9 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.575.318 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 13 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

One On Marlin Spa Resort - Providenciales
Đã cho điểm #13
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 13 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.598.004 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,6
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 109 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,4
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,6
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,0

Hotel La Vista Azul - Providenciales
Đã cho điểm #14
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 109 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.510.890 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Nhân viên
8,0

Turtle Cove And Residence - Providenciales
Đã cho điểm #15
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.786.752 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Providenciales

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Providenciales có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Providenciales đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Providenciales cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Providenciales?

Ở chỗ nào tại Providenciales?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Providenciales bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Providenciales