Khách sạn gần sân bay Sân bay Puerto Natales Teniente J. Gallardo

Khách sạn gần sân bay Sân bay Puerto Natales Teniente J. Gallardo

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Puerto Natales Teniente J. Gallardo

Teniente J. Gallardo (PNT) - Puerto Natales, Chile
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Puerto Natales Teniente J. Gallardo

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 273 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6

Hostal Camino De Santiago - Hostel - Puerto Natales
Đã cho điểm #1
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 273 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.369.451 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 165 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

The Singular Patagonia - Puerto Natales
Đã cho điểm #2
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 165 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
14.906.833 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 150 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8

Hotel Martin Gusinde - Puerto Natales
Đã cho điểm #3
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 150 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.059.582 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,6
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 496 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4

Hotel Altiplanico Puerto Natales - Puerto Natales
Đã cho điểm #4
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 496 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.542.674 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 414 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,9

Kau Lodge - Puerto Natales
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 414 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.013.573 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 162 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
7,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
8,5

Remota Hotel - Puerto Natales
Đã cho điểm #6
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 162 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.945.940 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 846 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3

Weskar Patagonian Lodge - Puerto Natales
Đã cho điểm #7
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 846 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.921.556 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 51 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,5

Keoken Patagonia - Puerto Natales
Đã cho điểm #8
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 51 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.760.525 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 66 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Bories House - Puerto Natales
Đã cho điểm #9
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 66 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.050.150 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 98 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8

Hotel Aquaterra - Puerto Natales
Đã cho điểm #10
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 98 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.645.503 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 640 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3

Hotel Costaustralis - Puerto Natales
Đã cho điểm #11
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 640 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.634.691 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 349 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8

Natalino Hotel Patagonia - Puerto Natales
Đã cho điểm #12
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 349 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.726.709 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 260 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3

Noi Indigo Patagonia - Puerto Natales
Đã cho điểm #13
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 260 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.360.019 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 129 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Hotel Saltos del Paine - Puerto Natales
Đã cho điểm #14
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 129 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.587.302 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 10,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0

Isla Morena - Puerto Natales
Đã cho điểm #15
10,0
Tuyệt hảo 10,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
897.171 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Puerto Natales Teniente J. Gallardo

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Puerto Natales Teniente J. Gallardo có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Puerto Natales Teniente J. Gallardo đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Puerto Natales Teniente J. Gallardo cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Puerto Natales Teniente J. Gallardo?

Ở chỗ nào tại Puerto Natales?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Puerto Natales Teniente J. Gallardo bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Thắng cảnh ở Puerto Natales