Khách sạn gần sân bay Sân bay Puerto Natales Teniente J. Gallardo

Khách sạn gần sân bay Sân bay Puerto Natales Teniente J. Gallardo

Teniente J. Gallardo (PNT) - Puerto Natales, Chile
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Tiết kiệm cho lần lưu trú tiếp theo

Tìm và so sánh hàng trăm trang du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn ở Sân bay Puerto Natales Teniente J. Gallardo

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Puerto Natales Teniente J. Gallardo

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,5
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 373 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0

Hostal Camino de Santiago - Puerto Natales
Đã cho điểm #1
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 373 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.048.893 ₫

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,6
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 252 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4

The Singular Patagonia - Puerto Natales - Toà nhà
Đã cho điểm #2
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 252 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.421.951 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 122 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Casa Lucy - Puerto Natales - Phòng ngủ
Đã cho điểm #3
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 122 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.571.938 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 324 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7

Hotel Martin Gusinde - Puerto Natales - Phòng khách
Đã cho điểm #4
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 324 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.470.079 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 261 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0

Sheuen Patagonia - Puerto Natales - Bar
Đã cho điểm #5
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 261 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.164.503 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 901 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7

Weskar Lodge Hotel - Puerto Natales - Hành lang
Đã cho điểm #6
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 901 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.481.793 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Puerto Bories House, Country Houses in Patagonia - Puerto Natales
Đã cho điểm #7
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.602.241 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 761 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4

Altiplanico Puerto Natales - Puerto Natales - Hành lang
Đã cho điểm #8
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 761 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.113.573 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 275 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3

Remota Hotel - Puerto Natales - Phòng ngủ
Đã cho điểm #9
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 275 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.062.644 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.149 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5

Hotel Costaustralis - Puerto Natales - Lễ tân
Đã cho điểm #10
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.149 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.606.805 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 659 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8

Natalino Hotel Patagonia - Puerto Natales - Phòng ngủ
Đã cho điểm #11
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 659 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.590.528 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 225 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,0

Hotel Glaciares - Puerto Natales
Đã cho điểm #12
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 225 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.400.561 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 232 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,5

Noi Indigo Patagonia - Puerto Natales - Phòng ngủ
Đã cho điểm #13
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 232 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.463.204 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Lago Sarmiento - Puerto Natales
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.011.714 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Keoken Patagonia Bed & Breakfast Puerto Natales - Puerto Natales - Phòng khách
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.106.698 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Puerto Natales Teniente J. Gallardo

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Puerto Natales Teniente J. Gallardo có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Puerto Natales Teniente J. Gallardo đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Puerto Natales Teniente J. Gallardo cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Puerto Natales Teniente J. Gallardo?

Ở chỗ nào tại Puerto Natales?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Puerto Natales Teniente J. Gallardo bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Thắng cảnh ở Puerto Natales