Khách sạn gần sân bay Sân bay Puerto Natales Teniente J. Gallardo

Khách sạn gần sân bay Sân bay Puerto Natales Teniente J. Gallardo

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Puerto Natales Teniente J. Gallardo

Teniente J. Gallardo (PNT) - Puerto Natales, Chile
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Puerto Natales Teniente J. Gallardo

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 219 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,9
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2

Hostal Camino de Santiago - Puerto Natales
Đã cho điểm #1
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 219 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.897.670 ₫

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 193 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6

The Singular Patagonia - Puerto Natales
Đã cho điểm #2
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 193 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
17.175.116 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 247 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6

Hotel Martin Gusinde - Puerto Natales
Đã cho điểm #3
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 247 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.723.277 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 144 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,4
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0

Hotel Saltos del Paine - Puerto Natales
Đã cho điểm #4
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 144 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.474.178 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 538 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6

Hotel Altiplanico Puerto Natales - Puerto Natales
Đã cho điểm #5
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 538 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.539.996 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 60 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Bories House - Puerto Natales
Đã cho điểm #6
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 60 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.789.095 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 43 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Keoken Patagonia - Puerto Natales
Đã cho điểm #7
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 43 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.122.749 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 708 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8

Weskar Lodge Hotel - Puerto Natales
Đã cho điểm #8
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 708 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.314.918 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 247 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,1

Kau Lodge - Puerto Natales
Đã cho điểm #9
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 247 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.828.249 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 49 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,5

Hotel Aquaterra - Puerto Natales
Đã cho điểm #10
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 49 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.882.537 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 171 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Remota Hotel - Puerto Natales
Đã cho điểm #11
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 171 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.942.110 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 374 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4

Natalino Hotel Patagonia - Puerto Natales
Đã cho điểm #12
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 374 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.660.101 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 604 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9

Hotel Costaustralis - Puerto Natales
Đã cho điểm #13
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 604 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.443.911 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 24 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,4
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4

Hotel Glaciares - Puerto Natales
Đã cho điểm #14
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 24 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.873.649 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 181 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Noi Indigo Patagonia - Puerto Natales
Đã cho điểm #15
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 181 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.365.602 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Puerto Natales Teniente J. Gallardo

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Puerto Natales Teniente J. Gallardo có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Puerto Natales Teniente J. Gallardo đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Puerto Natales Teniente J. Gallardo cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Puerto Natales Teniente J. Gallardo?

Ở chỗ nào tại Puerto Natales?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Puerto Natales Teniente J. Gallardo bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Thắng cảnh ở Puerto Natales