Khách sạn gần sân bay Sân bay Punta Arenas Pres Ibanez

Khách sạn gần sân bay Sân bay Punta Arenas Pres Ibanez

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Punta Arenas Pres Ibanez

Pres Ibanez (PUQ) - Punta Arenas, Chile
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Punta Arenas Pres Ibanez

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 337 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6

Apart Hotel Quillango - Punta Arenas
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 337 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.996.712 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 280 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6

Innata Casa Hostal - Punta Arenas
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 280 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.996.712 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 764 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9

Hostel Entre Vientos - Punta Arenas
Đã cho điểm #3
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 764 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.456.425 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.672 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9

Hotel Almasur Punta Arenas - Punta Arenas
Đã cho điểm #4
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.672 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.855.767 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 265 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,3

Hostal Cordillera - Punta Arenas
Đã cho điểm #5
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 265 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.409.444 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 223 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7

Hotel Carpa Manzano - Punta Arenas
Đã cho điểm #6
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 223 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.443.036 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 397 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5

Hostal Hielo Sur - Punta Arenas
Đã cho điểm #7
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 397 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.268.499 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 57 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,8

Hotel Tierra Del Fuego - Punta Arenas
Đã cho điểm #8
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 57 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.879.258 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hostal Residencial Bulnes - Punta Arenas
Đã cho điểm #9
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
563.778 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hostal y Cabanas Ainil - Punta Arenas
Đã cho điểm #10
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.151.046 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Cabañas Ariskaiken - Punta Arenas
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.114.165 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Antártica - Punta Arenas
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.949.730 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hostal Doña Irma - Punta Arenas
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.268.499 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hostal Art Nouveau - Punta Arenas
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.996.712 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Cabañas Shenu Patagonia - Punta Arenas
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.349.073 ₫

Top Sân bay Punta Arenas Pres Ibanez hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Punta Arenas Pres Ibanez

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Punta Arenas Pres Ibanez có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Punta Arenas Pres Ibanez đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Punta Arenas Pres Ibanez cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Punta Arenas Pres Ibanez?

Are there Pres Ibanez hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Punta Arenas?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Punta Arenas Pres Ibanez bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.