Khách sạn gần sân bay Sân bay Punta Arenas Pres Ibanez

Khách sạn gần sân bay Sân bay Punta Arenas Pres Ibanez

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Punta Arenas Pres Ibanez

Pres Ibanez (PUQ) - Punta Arenas, Chile
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Punta Arenas Pres Ibanez

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 294 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6

Apart Hotel Quillango - Punta Arenas
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 294 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.783.647 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 285 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7

Innata Casa Hostal - Punta Arenas
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 285 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.389.855 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 690 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,7

Hostel Entre Vientos - Punta Arenas
Đã cho điểm #3
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 690 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.436.183 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
9,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,1
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 800 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
9,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0

Hotel Rey Don Felipe - Punta Arenas
Đã cho điểm #4
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 800 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.895.530 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 265 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,3

Hostal Hielo Sur - Punta Arenas
Đã cho điểm #5
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 265 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.575.168 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 179 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,0

Hostal Cordillera - Punta Arenas
Đã cho điểm #6
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 179 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.135.048 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 106 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,8

Hotel Carpa Manzano - Punta Arenas
Đã cho điểm #7
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 106 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.038.453 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 10,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0

Cabañas Ariskaiken - Punta Arenas
Đã cho điểm #8
10,0
Tuyệt hảo 10,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.084.782 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0

Art Nouveau Alojamiento y Turismo - Punta Arenas
Đã cho điểm #9
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.968.960 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0

Hotel Antartica - Punta Arenas
Đã cho điểm #10
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.922.632 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hostal Residencial Bulnes - Punta Arenas
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
555.942 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hostal Ainil - Punta Arenas
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.135.048 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hostal Dona Irma - Punta Arenas
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.389.855 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Tierra Del Fuego - Punta Arenas
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.100.070 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Cabañas Shenu Patagonia - Punta Arenas
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.316.424 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Punta Arenas Pres Ibanez

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Punta Arenas Pres Ibanez có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Punta Arenas Pres Ibanez đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Punta Arenas Pres Ibanez?

Ở chỗ nào tại Punta Arenas?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Punta Arenas Pres Ibanez bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.