Khách sạn gần sân bay Sân bay Thủ Đô Riyadh King Khaled Intl

Khách sạn gần sân bay Sân bay Thủ Đô Riyadh King Khaled Intl

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Thủ Đô Riyadh King Khaled Intl

King Khaled Intl (RUH) - Thủ Đô Riyadh, Saudi Arabia (Ả-rập Xê-út)
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Thủ Đô Riyadh King Khaled Intl

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.340 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7

Aber 101 - Thủ Đô Riyadh
Đã cho điểm #1
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.340 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.425.204 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Tiện nghi
7,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,6
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.007 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Tiện nghi
7,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,6
Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
6,5
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
6,5
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
6,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
6,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4

Boudl Al Sahafa - Thủ Đô Riyadh
Đã cho điểm #2
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.007 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.462.376 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
9,5
Địa điểm
8,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 5.458 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
9,5
Địa điểm
8,0
Sạch sẽ
7,5
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
9,2
Địa điểm
8,1
Tổng quát
6,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
4,5
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,0
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4

Braira Qurtubah Riyadh - Thủ Đô Riyadh
Đã cho điểm #3
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 5.458 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.807.797 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.177 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5

Aber 102 - Thủ Đô Riyadh
Đã cho điểm #4
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.177 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.059.837 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 494 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0

Beautiful Moment Furnished Apartments - Thủ Đô Riyadh
Đã cho điểm #5
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 494 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.107.888 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 422 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7

Sama Inn Hotel Apartments - Thủ Đô Riyadh
Đã cho điểm #6
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 422 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.994.561 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
5,3
Dịch vụ
7,6
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 2.072 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
5,3
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Tổng quát
5,3
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,9

Olian Hotel - Thủ Đô Riyadh
Đã cho điểm #7
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 2.072 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.787.852 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
7,3
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 736 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,1

Burj Alhayah hotel suites Alfalah - Thủ Đô Riyadh
Đã cho điểm #8
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 736 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.563.917 ₫

Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,2
Dịch vụ
7,0
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 458 đánh giá
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,2
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,3
Tổng quát
5,5
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,8

Viola Gardens - Thủ Đô Riyadh
Đã cho điểm #9
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 458 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.677.244 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
6,9
Tổng quát 6,9 Tốt
Dựa trên 743 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
6,9
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,5
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
6,8
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,6

Super 8 by Wyndham Al Riyadh - Thủ Đô Riyadh
Đã cho điểm #10
6,9
Tốt 6,9
Dựa trên 743 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.085.223 ₫

Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,6
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
3,0
Địa điểm
7,7
Tổng quát 6,6 Tốt
Dựa trên 1.079 đánh giá
Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,6
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
3,0
Địa điểm
7,7
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,5
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,4
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
3,0
Địa điểm
7,7
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,6
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,6

Merfal Hotel Apartments Al Falah - Thủ Đô Riyadh
Đã cho điểm #11
6,6
Tốt 6,6
Dựa trên 1.079 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.065.277 ₫

Sạch sẽ
6,3
Tiện nghi
7,5
Thức ăn
5,7
Địa điểm
4,5
Tổng quát
3,3
Tổng quát 4,9 Ổn
Dựa trên 3 đánh giá
Sạch sẽ
6,3
Tiện nghi
7,5
Thức ăn
5,7
Địa điểm
4,5
Tổng quát
3,3
Sạch sẽ
3,0
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
3,0
Địa điểm
6,5
Tổng quát
3,0
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
3,0
Tổng quát
3,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
4,0
Nhân viên
4,0
Đáng tiền
4,0

Intour Al Sahafa Hotel - Thủ Đô Riyadh
Đã cho điểm #12
4,9
Ổn 4,9
Dựa trên 3 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.197.870 ₫

Sạch sẽ
6,2
Thư thái
6,2
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
5,6
Địa điểm
6,8
Tổng quát 5,9 Ổn
Dựa trên 1.810 đánh giá
Sạch sẽ
6,2
Thư thái
6,2
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
5,6
Địa điểm
6,8
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
6,1
Thư thái
6,2
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
6,0
Nhân viên
7,0
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,4
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,1
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,1
Tiện nghi
5,3
Thức ăn
4,1
Địa điểm
6,7
Sạch sẽ
6,1
Thư thái
6,0
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
6,8

Almakan Hotel 103 - Thủ Đô Riyadh
Đã cho điểm #13
5,9
Ổn 5,9
Dựa trên 1.810 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
861.288 ₫

Sạch sẽ
6,2
Thư thái
6,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
7,0
Tổng quát 5,8 Ổn
Dựa trên 265 đánh giá
Sạch sẽ
6,2
Thư thái
6,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
7,0
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
6,2
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
6,6
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,0
Nhân viên
6,9
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
7,0

Taleen Alsahafa Hotel Apartments - Thủ Đô Riyadh
Đã cho điểm #14
5,8
Ổn 5,8
Dựa trên 265 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.767.906 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Thủ Đô Riyadh King Khaled Intl

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thủ Đô Riyadh King Khaled Intl có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thủ Đô Riyadh King Khaled Intl đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thủ Đô Riyadh King Khaled Intl cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Thủ Đô Riyadh King Khaled Intl?

Ở chỗ nào tại Thủ Đô Riyadh?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Thủ Đô Riyadh King Khaled Intl bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Nổi tiếng ở Thủ Đô Riyadh

Thắng cảnh ở Thủ Đô Riyadh