Khách sạn gần sân bay Sân bay Rosario Fisherton

Khách sạn gần sân bay Sân bay Rosario Fisherton

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Rosario Fisherton

Fisherton (ROS) - Rosario, Argentina
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Rosario Fisherton

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 867 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5

Holiday Inn Rosario - Rosario
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 867 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.849.766 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 921 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3

Roberta Rosa De Fontana Suites - Rosario
Đã cho điểm #2
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 921 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.643.193 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,3
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.440 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,1
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2

Holiday Inn Express Rosario - Rosario
Đã cho điểm #3
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 3.440 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.652.583 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 190 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3

Apart Hotel Rio Grande - Rosario
Đã cho điểm #4
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 190 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.300.470 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 433 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,1

Torre Potosi Departamentos - Rosario
Đã cho điểm #5
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 433 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.042.254 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 374 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7

Puerto Norte Design Hotel - Rosario
Đã cho điểm #6
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 374 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.819.249 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 510 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0

Urquiza Apart Hotel & Suites - Rosario
Đã cho điểm #7
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 510 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.370.893 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 176 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8

Ros Tower Hotel - Rosario
Đã cho điểm #8
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 176 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.957.747 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.058 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7

Hotel Solans Riviera - Rosario
Đã cho điểm #9
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.058 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.417.841 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 467 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7

Hotel Solans Presidente - Rosario
Đã cho điểm #10
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 467 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.323.944 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 361 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1

La Casona de Don Jaime 2 and Suites - Rosario
Đã cho điểm #11
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 361 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.244.132 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,3
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 822 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4

Plaza Real Suites Hotel - Rosario
Đã cho điểm #12
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 822 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.309.860 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 634 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,0

Hotel Mayoral - Rosario
Đã cho điểm #13
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 634 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.408.451 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,4
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
7,0
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 2.055 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,4
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,4
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,0

Ariston Hotel - Rosario
Đã cho điểm #14
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 2.055 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.784.038 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

1495 Apart - Rosario
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.572.770 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Rosario Fisherton

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Rosario Fisherton có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Rosario Fisherton đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Rosario Fisherton cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Rosario Fisherton?

Ở chỗ nào tại Rosario?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Rosario Fisherton bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Thắng cảnh ở Rosario