Khách sạn gần sân bay Sân bay Thị trấn Salamanca Matacan

Khách sạn gần sân bay Sân bay Thị trấn Salamanca Matacan

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Thị trấn Salamanca Matacan

Matacan (SLM) - Thị trấn Salamanca, Salamanca, Tây Ban Nha
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Thị trấn Salamanca Matacan

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.959 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3

Exe Salamanca - Thị trấn Salamanca
Đã cho điểm #1
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.959 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.068.806 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.007 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0

Alameda Palace - Thị trấn Salamanca
Đã cho điểm #2
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 3.007 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.720.131 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.156 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0

Ibis Salamanca - Thị trấn Salamanca
Đã cho điểm #3
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 3.156 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.510.926 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.590 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,7
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,9
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8

Hotel Regio - Thị trấn Salamanca
Đã cho điểm #4
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.590 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.394.701 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.333 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1

Hotel Soho Boutique Canalejas - Thị trấn Salamanca
Đã cho điểm #5
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 2.333 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.650.396 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 971 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,2

Hotel Reyes Catolicos - Thị trấn Salamanca
Đã cho điểm #6
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 971 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.046.026 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 698 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,3

Hotel Aragon - Thị trấn Salamanca
Đã cho điểm #7
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 698 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.673.641 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.010 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2

Hotel Residencia Castellano I - Thị trấn Salamanca
Đã cho điểm #8
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.010 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.185.496 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,5
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 1.406 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
9,1

Hotel Castellano Centro - Thị trấn Salamanca
Đã cho điểm #9
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 1.406 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.022.781 ₫

Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
6,9
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 322 đánh giá
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
6,9
Sạch sẽ
5,9
Thư thái
5,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
5,5
Thư thái
5,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
5,5
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
6,2
Thư thái
6,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,4

Roomin Hostel - Thị trấn Salamanca
Đã cho điểm #10
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 322 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.324.966 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Horus Salamanca - Thị trấn Salamanca
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.510.461 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Urban Salamanca - Thị trấn Salamanca
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.276.151 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hostal Cuzco - Thị trấn Salamanca
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.464.436 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hostal Escapa-T - Thị trấn Salamanca
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.927.011 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Gran Via - Thị trấn Salamanca
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
883.311 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Thị trấn Salamanca Matacan

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thị trấn Salamanca Matacan có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thị trấn Salamanca Matacan đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Thị trấn Salamanca Matacan?

Ở chỗ nào tại Thị trấn Salamanca?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Thị trấn Salamanca Matacan bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.