vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay San Carlos de Bariloche Teniente Luis Candelaria

Khách sạn gần sân bay Sân bay San Carlos de Bariloche Teniente Luis Candelaria

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay San Carlos de Bariloche Teniente Luis Candelaria

Teniente Luis Candelaria (BRC) - San Carlos de Bariloche, Argentina
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay San Carlos de Bariloche Teniente Luis Candelaria

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 396 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6

Hosteria Piuke - San Carlos de Bariloche
Đã cho điểm #1
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 396 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.037.823 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 141 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9

Kospi Boutique Guesthouse - San Carlos de Bariloche
Đã cho điểm #2
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 141 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
622.694 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 737 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,4

Hotel Cristal - San Carlos de Bariloche
Đã cho điểm #3
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 737 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.914.207 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,5
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 830 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,9

Soft Bariloche Hotel - San Carlos de Bariloche
Đã cho điểm #4
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 830 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.176.200 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 807 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,9

Tierra Gaucha Hostel - San Carlos de Bariloche
Đã cho điểm #5
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 807 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
599.631 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 622 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,4

Hotel Nahuel Huapi - San Carlos de Bariloche
Đã cho điểm #6
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 622 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.360.702 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 312 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9

Hotel Nevada Bariloche - San Carlos de Bariloche
Đã cho điểm #7
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 312 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.268.451 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,4
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 927 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,6

Monte Cervino Hotel & Spa - San Carlos de Bariloche
Đã cho điểm #8
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 927 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
761.071 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,4
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 1.214 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,4

Hotel Premier - San Carlos de Bariloche
Đã cho điểm #9
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 1.214 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
599.631 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,8
Dịch vụ
7,0
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 177 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,8
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,5

Grand Hotel Bariloche - San Carlos de Bariloche
Đã cho điểm #10
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 177 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
853.322 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 4 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3

Las Piedras Apart Hotel - San Carlos de Bariloche
Đã cho điểm #11
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 4 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
853.322 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
6,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,4
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 600 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
6,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
6,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
6,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
6,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
8,4

Hotel Tivoli - San Carlos de Bariloche
Đã cho điểm #12
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 600 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
645.757 ₫

Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
8,0
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 687 đánh giá
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
6,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
8,3

Hotel Antartida - San Carlos de Bariloche
Đã cho điểm #13
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 687 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
507.381 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
6,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
8,1
Tổng quát 7,0 Tốt
Dựa trên 56 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
6,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
5,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
7,5

Hotel 7 Lagos - San Carlos de Bariloche
Đã cho điểm #14
7,0
Tốt 7,0
Dựa trên 56 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
945.572 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Plaza - San Carlos de Bariloche
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.037.823 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay San Carlos de Bariloche Teniente Luis Candelaria

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay San Carlos de Bariloche Teniente Luis Candelaria có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay San Carlos de Bariloche Teniente Luis Candelaria đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay San Carlos de Bariloche Teniente Luis Candelaria cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay San Carlos de Bariloche Teniente Luis Candelaria?

Ở chỗ nào tại San Carlos de Bariloche?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay San Carlos de Bariloche Teniente Luis Candelaria bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.