Khách sạn gần sân bay Sân bay San Carlos de Bariloche Teniente Luis Candelaria

Khách sạn gần sân bay Sân bay San Carlos de Bariloche Teniente Luis Candelaria

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay San Carlos de Bariloche Teniente Luis Candelaria

Teniente Luis Candelaria (BRC) - San Carlos de Bariloche, Argentina
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay San Carlos de Bariloche Teniente Luis Candelaria

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 347 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0

Hosteria Piuke - San Carlos de Bariloche
Đã cho điểm #1
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 347 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.077.563 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 711 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7

Hotel Cristal - San Carlos de Bariloche
Đã cho điểm #2
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 711 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.570.638 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 678 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,2

Hotel Nahuel Huapi - San Carlos de Bariloche
Đã cho điểm #3
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 678 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.146.815 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 391 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,8

Hotel Nevada Bariloche - San Carlos de Bariloche
Đã cho điểm #4
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 391 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.754.386 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,6
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 727 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,0
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7

Tierra Gaucha Hostel - San Carlos de Bariloche
Đã cho điểm #5
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 727 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.477.378 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,4
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 747 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,9

Soft Bariloche Hotel - San Carlos de Bariloche
Đã cho điểm #6
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 747 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.615.882 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 797 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,9

Monte Cervino Hotel - San Carlos de Bariloche
Đã cho điểm #7
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 797 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.754.386 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,6
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 1.159 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,7

Hotel Premier - San Carlos de Bariloche
Đã cho điểm #8
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 1.159 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.546.630 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,8
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 644 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,5

Hotel Tivoli - San Carlos de Bariloche
Đã cho điểm #9
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 644 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.523.546 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,4
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 950 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
6,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,4

Hotel Antartida - San Carlos de Bariloche
Đã cho điểm #10
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 950 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
969.530 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Kospi Boutique Guesthouse - San Carlos de Bariloche
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.061.866 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel 7 Lagos - San Carlos de Bariloche
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.192.983 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
6,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
8,2
Tổng quát 7,0 Tốt
Dựa trên 837 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
6,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,8

Hotel Plaza Bariloche - San Carlos de Bariloche
Đã cho điểm #13
7,0
Tốt 7,0
Dựa trên 837 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.192.983 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Las Piedras Apart Hotel - San Carlos de Bariloche
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
29.293.628 ₫

Sạch sẽ
6,6
Địa điểm
7,0
Tổng quát
6,8
Nhân viên
7,0
Đáng tiền
6,3
Tổng quát 6,6 Tốt
Dựa trên 6 đánh giá
Sạch sẽ
6,6
Địa điểm
7,0
Tổng quát
6,8
Nhân viên
7,0
Đáng tiền
6,3
Sạch sẽ
5,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
5,5
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
5,0

Grand Hotel Bariloche - San Carlos de Bariloche
Đã cho điểm #15
6,6
Tốt 6,6
Dựa trên 6 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
57.479.224 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay San Carlos de Bariloche Teniente Luis Candelaria

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay San Carlos de Bariloche Teniente Luis Candelaria có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay San Carlos de Bariloche Teniente Luis Candelaria đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay San Carlos de Bariloche Teniente Luis Candelaria cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay San Carlos de Bariloche Teniente Luis Candelaria?

Ở chỗ nào tại San Carlos de Bariloche?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay San Carlos de Bariloche Teniente Luis Candelaria bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.