Khách sạn gần sân bay Sân bay San Carlos de Bariloche Teniente Luis Candelaria

Khách sạn gần sân bay Sân bay San Carlos de Bariloche Teniente Luis Candelaria

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay San Carlos de Bariloche Teniente Luis Candelaria

Teniente Luis Candelaria (BRC) - San Carlos de Bariloche, Argentina
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay San Carlos de Bariloche Teniente Luis Candelaria

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 257 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,2
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,6
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Piuké - San Carlos de Bariloche
Đã cho điểm #1
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 257 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.357.596 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 904 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9

Hotel Cristal - San Carlos de Bariloche
Đã cho điểm #2
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 904 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.147.453 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 752 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5

Hotel Nahuel Huapi - San Carlos de Bariloche
Đã cho điểm #3
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 752 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.709.792 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 710 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,1
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2

Tierra Gaucha 1 - San Carlos de Bariloche
Đã cho điểm #4
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 710 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.240.198 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 184 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,6

Kospi Boutique Guesthouse - San Carlos de Bariloche
Đã cho điểm #5
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 184 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.361.823 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,6
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 686 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,0

Hotel Nevada - San Carlos de Bariloche
Đã cho điểm #6
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 686 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.841.043 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,7
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 765 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,1

Hotel Monte Cervino - San Carlos de Bariloche
Đã cho điểm #7
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 765 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.320.263 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 436 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,9

Soft Bariloche Hotel - San Carlos de Bariloche
Đã cho điểm #8
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 436 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.979.808 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,0
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 87 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

Hotel 7 Lagos - San Carlos de Bariloche
Đã cho điểm #9
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 87 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.381.076 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,9
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 836 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,6

Hotel Premier - San Carlos de Bariloche
Đã cho điểm #10
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 836 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.968.068 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,3
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 1.322 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,2

Hotel Plaza Bariloche - San Carlos de Bariloche
Đã cho điểm #11
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 1.322 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.015.028 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Tivoli - San Carlos de Bariloche
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.393.755 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Las Piedras Apart Hotel - San Carlos de Bariloche
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.235.971 ₫

Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
5,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,0
Tổng quát 5,2 Ổn
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
5,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
5,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,0

Hotel Antartida - San Carlos de Bariloche
Đã cho điểm #14
5,2
Ổn 5,2
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.995.774 ₫

Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0
Tổng quát 2,0 Tầm thường
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0

Grand Hotel Bariloche - San Carlos de Bariloche
Đã cho điểm #15
2,0
Tầm thường 2,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.442.123 ₫

Top Sân bay San Carlos de Bariloche Teniente Luis Candelaria hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay San Carlos de Bariloche Teniente Luis Candelaria

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay San Carlos de Bariloche Teniente Luis Candelaria có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay San Carlos de Bariloche Teniente Luis Candelaria đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay San Carlos de Bariloche Teniente Luis Candelaria cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay San Carlos de Bariloche Teniente Luis Candelaria?

Are there Teniente Luis Candelaria hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại San Carlos de Bariloche?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay San Carlos de Bariloche Teniente Luis Candelaria bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.