vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay County

Khách sạn gần sân bay Sân bay County

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay County

County (SBP) - San Luis Obispo, CA, Mỹ
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay County

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,8
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 598 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,8
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Tiện nghi
9,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7

Apple Farm - San Luis Obispo
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 598 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.004.613 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,6
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 445 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5

Garden Street Inn, A Kirkwood Collection Property - San Luis Obispo
Đã cho điểm #2
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 445 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.019.373 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,2
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 289 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1

San Luis Creek Lodge - San Luis Obispo
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 289 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.711.255 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,8
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,6
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.465 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,8
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,6
Tiện nghi
7,6
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,6
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7

Madonna Inn - San Luis Obispo
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.465 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.964.945 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,7
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 748 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,6
Tiện nghi
9,2
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,0

Quality Suites Downtown San Luis Obispo - San Luis Obispo
Đã cho điểm #5
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 748 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.128.229 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,2
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 227 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
4,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,2

Courtyard by Marriott San Luis Obispo - San Luis Obispo
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 227 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.996.310 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,5
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 849 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
7,6
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
7,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5

Avenue Inn Downtown San Luis Obispo - San Luis Obispo
Đã cho điểm #7
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 849 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.790.591 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Tiện nghi
7,4
Địa điểm
8,9
Tổng quát
7,4
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 404 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Tiện nghi
7,4
Địa điểm
8,9
Tổng quát
7,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,3
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
6,6
Tổng quát
7,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6

Peach Tree Inn - San Luis Obispo
Đã cho điểm #8
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 404 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.021.218 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Tiện nghi
9,2
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,9
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 232 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Tiện nghi
9,2
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,6
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8

Hampton Inn & Suites San Luis Obispo - San Luis Obispo
Đã cho điểm #9
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 232 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.451.108 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Tiện nghi
7,1
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,5
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 535 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Tiện nghi
7,1
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Tiện nghi
7,7
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,4
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,8
Tiện nghi
5,6
Địa điểm
7,2
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5

Embassy Suites by Hilton San Luis Obispo - San Luis Obispo
Đã cho điểm #10
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 535 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.350.554 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,4
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,5
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 575 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,4
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Tiện nghi
7,8
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,7
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0

Best Western Plus Royal Oak Hotel - San Luis Obispo
Đã cho điểm #11
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 575 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.851.477 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Tiện nghi
6,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,7
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 763 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Tiện nghi
6,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,7
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,2
Tiện nghi
6,2
Địa điểm
7,7
Tổng quát
6,4
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,6
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
6,6
Tổng quát
6,6
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
5,7
Thư thái
5,7
Tiện nghi
5,4
Địa điểm
7,1
Tổng quát
6,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Tiện nghi
6,4
Địa điểm
8,7
Tổng quát
6,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6

Vagabond Inn San Luis Obispo - San Luis Obispo
Đã cho điểm #12
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 763 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.882.842 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Tiện nghi
6,1
Địa điểm
8,1
Tổng quát
7,4
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 516 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Tiện nghi
6,1
Địa điểm
8,1
Tổng quát
7,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Tiện nghi
6,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
5,0
Tiện nghi
6,5
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,6

Motel 6 San Luis Obispo South - San Luis Obispo
Đã cho điểm #13
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 516 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.006.458 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,7
Tổng quát
6,3
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 440 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,7
Tổng quát
6,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
5,3
Thư thái
4,6
Tiện nghi
4,6
Địa điểm
7,3
Tổng quát
4,6
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
5,3
Địa điểm
5,0
Tổng quát
5,6
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Tiện nghi
5,3
Địa điểm
7,4
Tổng quát
5,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3

Motel 6 San Luis Obispo North - San Luis Obispo
Đã cho điểm #14
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 440 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.891.144 ₫

Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,0
Tiện nghi
6,4
Thức ăn
0,0
Địa điểm
7,6
Tổng quát 6,9 Tốt
Dựa trên 605 đánh giá
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,0
Tiện nghi
6,4
Thức ăn
0,0
Địa điểm
7,6
Sạch sẽ
5,3
Thư thái
4,0
Tiện nghi
4,6
Địa điểm
6,0
Tổng quát
5,3
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
5,0
Tiện nghi
5,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,5
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,8
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,8

Rose Garden Inn - San Luis Obispo - San Luis Obispo
Đã cho điểm #15
6,9
Tốt 6,9
Dựa trên 605 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.629.152 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay County

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay County có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay County đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay County cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay County?

Ở chỗ nào tại San Luis Obispo?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay County bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm San Luis Obispo