Khách sạn gần sân bay Sân bay San Luis Obispo County

Khách sạn gần sân bay Sân bay San Luis Obispo County

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay San Luis Obispo County

County (SBP) - San Luis Obispo, CA, Mỹ
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay San Luis Obispo County

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,2
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 376 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,2
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0

San Luis Creek Lodge - San Luis Obispo
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 376 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.556.787 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,6
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 518 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6

Garden Street Inn, A Kirkwood Collection Property - San Luis Obispo
Đã cho điểm #2
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 518 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.864.266 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,4
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 922 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
10,0
Tiện nghi
7,9
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2

Quality Suites Downtown San Luis Obispo - San Luis Obispo
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 922 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.179.133 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,4
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 114 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,4
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,4
Tiện nghi
9,7
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

Granada Hotel & Bistro - San Luis Obispo
Đã cho điểm #4
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 114 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.441.367 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,8
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.318 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,8
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,6
Tiện nghi
7,6
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,6
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3

Madonna Inn - San Luis Obispo
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.318 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.532.780 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,8
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 893 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,8
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
9,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2

Apple Farm - San Luis Obispo
Đã cho điểm #6
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 893 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.671.284 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
7,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,4
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 566 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
7,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6

Sunbeam Motel - San Luis Obispo
Đã cho điểm #7
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 566 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.116.344 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,2
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,2
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 236 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,2
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
4,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8

Courtyard by Marriott San Luis Obispo - San Luis Obispo
Đã cho điểm #8
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 236 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.010.157 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Tiện nghi
9,2
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,8
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 241 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Tiện nghi
9,2
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,6
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8

Hampton Inn & Suites San Luis Obispo - San Luis Obispo
Đã cho điểm #9
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 241 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.394.276 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,4
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 637 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,4
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Tiện nghi
7,8
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,7
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2

Best Western Plus Royal Oak Hotel - San Luis Obispo
Đã cho điểm #10
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 637 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.517.083 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Tiện nghi
7,4
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,8
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 617 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Tiện nghi
7,4
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,8
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,8
Tiện nghi
5,6
Địa điểm
7,2
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,1

Embassy Suites by Hilton San Luis Obispo - San Luis Obispo
Đã cho điểm #11
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 617 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.725.762 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Tiện nghi
6,3
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,0
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 783 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Tiện nghi
6,3
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,2
Tiện nghi
6,2
Địa điểm
7,7
Tổng quát
6,4
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Tiện nghi
6,9
Địa điểm
7,5
Tổng quát
7,3
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
5,7
Thư thái
5,7
Tiện nghi
5,4
Địa điểm
7,1
Tổng quát
6,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Tiện nghi
6,4
Địa điểm
8,5
Tổng quát
6,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,2

Vagabond Inn San Luis Obispo - San Luis Obispo
Đã cho điểm #12
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 783 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.878.117 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Tiện nghi
6,1
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,7
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 635 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Tiện nghi
6,1
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Tiện nghi
6,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
5,0
Tiện nghi
6,5
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5

Motel 6 San Luis Obispo South - San Luis Obispo
Đã cho điểm #13
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 635 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.723.916 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
6,3
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 544 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
6,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
5,3
Thư thái
4,6
Tiện nghi
4,6
Địa điểm
7,3
Tổng quát
4,6
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
5,3
Địa điểm
5,0
Tổng quát
5,6
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Tiện nghi
5,3
Địa điểm
7,7
Tổng quát
5,3
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8

Motel 6 San Luis Obispo North - San Luis Obispo
Đã cho điểm #14
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 544 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.608.495 ₫

Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,1
Tiện nghi
6,4
Thức ăn
0,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát 6,8 Tốt
Dựa trên 674 đánh giá
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,1
Tiện nghi
6,4
Thức ăn
0,0
Địa điểm
7,8
Sạch sẽ
5,5
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,7
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
7,5
Sạch sẽ
5,3
Thư thái
4,0
Tiện nghi
4,6
Địa điểm
6,0
Tổng quát
5,3
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
5,0
Tiện nghi
5,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,5
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,3
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,2
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,2

Rose Garden Inn - San Luis Obispo - San Luis Obispo
Đã cho điểm #15
6,8
Tốt 6,8
Dựa trên 674 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.178.209 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay San Luis Obispo County

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay San Luis Obispo County có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay San Luis Obispo County đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay San Luis Obispo County cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay San Luis Obispo County?

Ở chỗ nào tại San Luis Obispo?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay San Luis Obispo County bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.