Khách sạn gần sân bay Sân bay San Luis Potosi

Khách sạn gần sân bay Sân bay San Luis Potosi

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay San Luis Potosi

San Luis Potosi (SLP) - San Luis Potosí, San Luis Potosí, Mexico
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay San Luis Potosi

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
5,5
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 152 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
5,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
4,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,6
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,4

Hotel Museo Palacio de San Agustin - San Luis Potosí
Đã cho điểm #1
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 152 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.950.267 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.096 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0

Gran Hotel Concordia - San Luis Potosí
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 1.096 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.318.529 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 200 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0

Fiesta Inn San Luis Potosi Glorieta Juarez - San Luis Potosí
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 200 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.919.963 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 508 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1

Hotel San Francisco - San Luis Potosí
Đã cho điểm #4
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 508 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.040.944 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 467 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1

One San Luis Potosi Glorieta Juarez - San Luis Potosí
Đã cho điểm #5
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 467 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.202.869 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,3
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.785 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7

Hotel Real Plaza - San Luis Potosí
Đã cho điểm #6
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.785 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.040.944 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 166 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0

Holiday Inn Express San Luis Potosi - San Luis Potosí
Đã cho điểm #7
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 166 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.688.643 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,3
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 721 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8

Panorama - San Luis Potosí
Đã cho điểm #8
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 721 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.295.397 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
9,3
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.012 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9

Comfort Inn San Luis Potosi - San Luis Potosí
Đã cho điểm #9
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.012 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.064.076 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.048 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8

La Posada Hotel & Suites - San Luis Potosí
Đã cho điểm #10
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.048 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.040.944 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 122 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,2

Hotel San Luis - San Luis Potosí
Đã cho điểm #11
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 122 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
832.756 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 190 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,9

Hotel Napoles - San Luis Potosí
Đã cho điểm #12
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 190 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
879.020 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,9
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 293 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,9

Hotel Real de Minas San Luis Potosi - San Luis Potosí
Đã cho điểm #13
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 293 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
948.416 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 156 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,7

Ruma San Luis Hotel Boutique - San Luis Potosí
Đã cho điểm #14
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 156 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
670.831 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
6,7
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 12 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
6,7
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
6,7
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
5,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
6,5

Hotel Santa Lucia del Bosque - San Luis Potosí
Đã cho điểm #15
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 12 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.364.793 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay San Luis Potosi

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay San Luis Potosi có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay San Luis Potosi đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay San Luis Potosi cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay San Luis Potosi?

Ở chỗ nào tại San Luis Potosí?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay San Luis Potosi bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm San Luis Potosí