vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay San Luis Potosi

Khách sạn gần sân bay Sân bay San Luis Potosi

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay San Luis Potosi

San Luis Potosi (SLP) - San Luis Potosí, San Luis Potosí, Mexico
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay San Luis Potosi

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
9,3
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 101 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9

Hotel Museo Palacio de San Agustin - San Luis Potosí
Đã cho điểm #1
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 101 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.984.340 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 764 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Nhân viên
6,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9

Gran Hotel Concordia - San Luis Potosí
Đã cho điểm #2
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 764 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
967.297 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,3
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.636 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8

Hotel Real Plaza - San Luis Potosí
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.636 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.013.358 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 134 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9

Holiday Inn Express San Luis Potosi - San Luis Potosí
Đã cho điểm #4
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 134 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.427.914 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 180 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8

Fiesta Inn San Luis Potosi Glorieta Juarez - San Luis Potosí
Đã cho điểm #5
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 180 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.174.574 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 442 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8

Hotel San Francisco - San Luis Potosí
Đã cho điểm #6
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 442 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.059.420 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 281 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8

One San Luis Potosi Glorieta Juarez - San Luis Potosí
Đã cho điểm #7
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 281 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
898.204 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,3
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 501 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6

Panorama - San Luis Potosí
Đã cho điểm #8
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 501 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.635.192 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.062 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7

Comfort Inn San Luis Potosi - San Luis Potosí
Đã cho điểm #9
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.062 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
990.328 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 936 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7

La Posada Hotel & Suites - San Luis Potosí
Đã cho điểm #10
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 936 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
990.328 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 116 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,0

Hotel San Luis - San Luis Potosí
Đã cho điểm #11
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 116 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
713.957 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
6,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 204 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
6,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
6,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
6,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
6,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,4

Hotel Napoles - San Luis Potosí
Đã cho điểm #12
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 204 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
806.081 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,8
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 274 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,7

Hotel Real de Minas San Luis Potosi - San Luis Potosí
Đã cho điểm #13
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 274 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
806.081 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,0
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 19 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
6,0
Nhân viên
6,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
6,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,5

Hotel Santa Lucia del Bosque - San Luis Potosí
Đã cho điểm #14
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 19 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
944.266 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
6,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
10,0
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 127 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
6,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
6,6
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
7,1
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,2
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
7,2

Ruma San Luis Hotel Boutique - San Luis Potosí
Đã cho điểm #15
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 127 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
690.926 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay San Luis Potosi

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay San Luis Potosi có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay San Luis Potosi đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay San Luis Potosi?

Ở chỗ nào tại San Luis Potosí?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay San Luis Potosi bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm San Luis Potosí