Khách sạn gần sân bay Sân bay San Pedro Sula Ramon Villeda

Khách sạn gần sân bay Sân bay San Pedro Sula Ramon Villeda

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay San Pedro Sula Ramon Villeda

Ramon Villeda (SAP) - San Pedro Sula, Honduras
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay San Pedro Sula Ramon Villeda

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,7
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 107 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
9,7

Guesthouse Dos Molinos B&B - San Pedro Sula
Đã cho điểm #1
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 107 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
764.420 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 241 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8

Hilton Princess San Pedro Sula - San Pedro Sula
Đã cho điểm #2
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 241 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.961.085 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,6
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 441 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7

Copantl Hotel & Convention Center - San Pedro Sula
Đã cho điểm #3
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 441 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.520.964 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 166 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8

Real InterContinental San Pedro Sula at Multiplaza Mall - San Pedro Sula
Đã cho điểm #4
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 166 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.814.223 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 35 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1

Tamarindo Hostel - San Pedro Sula
Đã cho điểm #5
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 35 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
555.942 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 15 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,0

Hotel Gran Mediterraneo - San Pedro Sula
Đã cho điểm #6
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 15 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.339.588 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 43 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8

Hotel Monteolivos - San Pedro Sula
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 43 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.922.632 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 35 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
8,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,7

Hotel Verona - San Pedro Sula
Đã cho điểm #8
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 35 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.320.362 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,3
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 3 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0

Metrotel Express - San Pedro Sula
Đã cho điểm #9
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 3 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.339.588 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Clarion Hotel San Pedro Sula - San Pedro Sula
Đã cho điểm #10
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.100.070 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Aparthotel La Cordillera - San Pedro Sula
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.968.960 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Maya Colonial - San Pedro Sula
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
38.359.972 ₫

Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Tổng quát 6,2 Tốt
Dựa trên 3 đánh giá
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0

Gran Hotel Sula - San Pedro Sula
Đã cho điểm #13
6,2
Tốt 6,2
Dựa trên 3 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
14.408.154 ₫

Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Tổng quát 5,8 Ổn
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0

Crowne Plaza San Pedro Sula - San Pedro Sula
Đã cho điểm #14
5,8
Ổn 5,8
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.825.574 ₫

Sạch sẽ
3,6
Thư thái
4,4
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
4,8
Tổng quát 4,5 Ổn
Dựa trên 5 đánh giá
Sạch sẽ
3,6
Thư thái
4,4
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
4,8
Sạch sẽ
2,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
2,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
4,6
Thư thái
5,3
Tiện nghi
5,3
Địa điểm
4,0
Tổng quát
5,3

Aparthotel Villa Nuria - San Pedro Sula
Đã cho điểm #15
4,5
Ổn 4,5
Dựa trên 5 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.594.395 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay San Pedro Sula Ramon Villeda

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay San Pedro Sula Ramon Villeda có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay San Pedro Sula Ramon Villeda đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay San Pedro Sula Ramon Villeda cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay San Pedro Sula Ramon Villeda?

Ở chỗ nào tại San Pedro Sula?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay San Pedro Sula Ramon Villeda bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Chỗ ở