Khách sạn gần sân bay Sân bay São José do Rio Preto

Khách sạn gần sân bay Sân bay São José do Rio Preto

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay São José do Rio Preto

São José do Rio Preto (SJP) - São José do Rio Preto, Sao Paulo, Brazil
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay São José do Rio Preto

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 658 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2

Faria Lima Flat Service - São José do Rio Preto
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 658 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.257.414 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 764 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4

Hotel Riviera - São José do Rio Preto
Đã cho điểm #2
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 764 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
948.992 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.394 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1

Hotel Nacional de Rio Preto - Distributed by Intercity - São José do Rio Preto
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 3.394 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.138.791 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 768 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8

Quality Hotel Saint Paul Rio Preto - São José do Rio Preto
Đã cho điểm #4
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 768 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.281.139 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.341 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9

Ipe Center Hotel - São José do Rio Preto
Đã cho điểm #5
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.341 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.091.341 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 487 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8

ibis Styles São José do Rio Preto - São José do Rio Preto
Đã cho điểm #6
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 487 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
901.543 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 702 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6

Hotel Metrópolis - São José do Rio Preto
Đã cho điểm #7
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 702 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
854.093 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.575 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7

Dan Inn São José do Rio Preto - São José do Rio Preto
Đã cho điểm #8
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.575 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
972.717 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.056 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5

ibis Sao Jose do Rio Preto - São José do Rio Preto
Đã cho điểm #9
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.056 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
854.093 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 531 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,0

Hotel Itamarati - São José do Rio Preto
Đã cho điểm #10
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 531 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
711.744 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 729 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5

Saint Peter Hotel - São José do Rio Preto
Đã cho điểm #11
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 729 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
877.818 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,9
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
7,3
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 691 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,9
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,3

Hotel King - São José do Rio Preto
Đã cho điểm #12
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 691 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
782.919 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,4
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 2.689 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,3

ibis budget Sao Jose Do Rio Preto - São José do Rio Preto
Đã cho điểm #13
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 2.689 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
616.845 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Primes - Centro São José do Rio Preto - São José do Rio Preto
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.209.965 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hostel House 2741 - São José do Rio Preto
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
830.368 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay São José do Rio Preto

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay São José do Rio Preto có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay São José do Rio Preto đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay São José do Rio Preto cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay São José do Rio Preto?

Ở chỗ nào tại São José do Rio Preto?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay São José do Rio Preto bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm São José do Rio Preto