vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Butmir

Khách sạn gần sân bay Sân bay Butmir

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Butmir

Butmir (SJJ) - Sarajevo, Bosnia và Herzegovina
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Butmir

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 996 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2

Malak Regency Hotel - Sarajevo
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 996 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.710.152 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 298 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5

Hotel Grad - Sarajevo
Đã cho điểm #2
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 298 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.837.391 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 179 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6

Harmony Sarajevo - Sarajevo
Đã cho điểm #3
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 179 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.010.565 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 166 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1

Hotel Octagon - Sarajevo
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 166 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.892.972 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Tiện nghi
7,1
Thức ăn
7,1
Địa điểm
8,5
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.545 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Tiện nghi
7,1
Thức ăn
7,1
Địa điểm
8,5
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Tiện nghi
3,0
Thức ăn
3,0
Địa điểm
8,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
8,9

Hotel Hills Congress & Termal Spa Resort - Sarajevo
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 2.545 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.733.119 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,5
Thức ăn
8,2
Địa điểm
8,2
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 929 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,5
Thức ăn
8,2
Địa điểm
8,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0

Radon Plaza - Sarajevo
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 929 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.353.239 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 36 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
3,8
Địa điểm
5,0
Dịch vụ
3,8
Nhân viên
5,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0

Merona Hotel - Sarajevo
Đã cho điểm #7
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 36 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.125.402 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Tiện nghi
8,1
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,3
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.201 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Tiện nghi
8,1
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,3
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
6,5
Địa điểm
6,5
Tổng quát
3,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5

Hollywood Hotel - Sarajevo
Đã cho điểm #8
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.201 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.067.065 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 414 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0

Hotel Walter - Sarajevo
Đã cho điểm #9
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 414 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.423.978 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,9
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 66 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
6,4
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7

Hostel Gonzo - Sarajevo
Đã cho điểm #10
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 66 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
666.055 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,6
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 67 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
7,9

Hotel Crystal - Sarajevo
Đã cho điểm #11
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 67 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.699.587 ₫

Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,5
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 698 đánh giá
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,0

Spa Hotel Terme - Sarajevo
Đã cho điểm #12
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 698 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.883.326 ₫

Sạch sẽ
6,2
Thư thái
7,5
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
7,2
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 3 đánh giá
Sạch sẽ
6,2
Thư thái
7,5
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
7,2
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
6,5
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
2,5
Thư thái
5,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
2,5
Nhân viên
7,5

Hotel BM International - Sarajevo
Đã cho điểm #13
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 3 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.240.239 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Ahar Hotel - Sarajevo
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.332.109 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel By Gastroid - Sarajevo
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.181.902 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Butmir

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Butmir có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Butmir đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Butmir cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Butmir?

Ở chỗ nào tại Sarajevo?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Butmir bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.