Khách sạn gần sân bay Sân bay Sarajevo Butmir

Khách sạn gần sân bay Sân bay Sarajevo Butmir

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Sarajevo Butmir

Butmir (SJJ) - Sarajevo, Bosnia và Herzegovina
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Sarajevo Butmir

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 518 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7

Novotel Sarajevo Bristol - Sarajevo
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 518 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.817.563 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 329 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7

Villa Harmony - Sarajevo
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 329 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.643.579 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.101 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
7,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,6
Nhân viên
6,6
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2

Malak Regency Hotel - Sarajevo
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 2.101 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.770.604 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 403 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6

Hotel Grad - Sarajevo
Đã cho điểm #4
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 403 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.620.099 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 63 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6

Hotel Brass - Sarajevo
Đã cho điểm #5
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 63 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.113.173 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.464 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
7,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,8

Hotel Hills Sarajevo Congress & Thermal Spa Resort - Sarajevo
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 3.464 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.934.962 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 941 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1

Radon Plaza - Sarajevo
Đã cho điểm #7
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 941 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.934.962 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 54 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7

Hotel Crystal - Sarajevo
Đã cho điểm #8
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 54 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.784.457 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
7,6
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 2.501 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6

Hollywood Hotel - Sarajevo
Đã cho điểm #9
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 2.501 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.077.953 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,4
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 225 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,0

Hotel BM International - Sarajevo
Đã cho điểm #10
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 225 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.103.546 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,5
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 504 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,2

Spa & Hotel Terme - Sarajevo
Đã cho điểm #11
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 504 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.760.977 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Octagon - Sarajevo
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.935.197 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Ahar Hotel - Sarajevo
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
563.513 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Merona - Sarajevo
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.945.762 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,7
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
6,8
Tổng quát 6,8 Tốt
Dựa trên 319 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,7
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
6,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
6,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,2

Hotel Walter - Sarajevo
Đã cho điểm #15
6,8
Tốt 6,8
Dựa trên 319 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.127.026 ₫

Top Sân bay Sarajevo Butmir hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Sarajevo Butmir

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Sarajevo Butmir có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Sarajevo Butmir đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Sarajevo Butmir?

Are there Butmir hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Sarajevo?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Sarajevo Butmir bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.