Khách sạn gần sân bay Sân bay Sarajevo Butmir

Khách sạn gần sân bay Sân bay Sarajevo Butmir

Butmir (SJJ) - Sarajevo, Bosnia và Herzegovina
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Tiết kiệm cho lần lưu trú tiếp theo

Tìm và so sánh hàng trăm trang du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn ở Sân bay Sarajevo Butmir

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Sarajevo Butmir

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 526 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8

Villa Harmony - Sarajevo - Phòng ngủ
Đã cho điểm #1
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 526 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.708.955 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.014 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,6
Nhân viên
8,6
Đáng tiền
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0

Malak Regency Hotel - Sarajevo - Hành lang
Đã cho điểm #2
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 3.014 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.921.049 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.138 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4

Novotel Sarajevo Bristol - Sarajevo - Phòng ngủ
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 1.138 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.563.800 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 499 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5

Hotel Grad - Sarajevo
Đã cho điểm #4
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 499 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.640.899 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 4.916 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,6
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
7,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

Hotel Hills Congress & Termal Spa Resort - Sarajevo - Bể bơi
Đã cho điểm #5
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 4.916 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.984.605 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 104 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5

Hotel Brass - Sarajevo
Đã cho điểm #6
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 104 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.417.919 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 55 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,6
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
9,6

Ahar - Sarajevo
Đã cho điểm #7
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 55 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.289.394 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 101 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7

Hotel Crystal - Sarajevo - Toà nhà
Đã cho điểm #8
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 101 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.421.127 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.225 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9

Radon Plaza - Sarajevo - Phòng ngủ
Đã cho điểm #9
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.225 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.853.825 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,3
Dịch vụ
7,6
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 3.499 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,3
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
5,5
Nhân viên
5,0
Đáng tiền
5,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4

Hollywood Hotel - Sarajevo - Lounge
Đã cho điểm #10
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 3.499 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.290.572 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,9
Tổng quát
6,6
Dịch vụ
7,3
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 335 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,9
Tổng quát
6,6
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
5,0
Tổng quát
5,0
Nhân viên
5,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,1

Hotel BM International - Sarajevo - Nhà hàng
Đã cho điểm #11
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 335 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.264.326 ₫

Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

Hotel Walter - Sarajevo
Đã cho điểm #12
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.348.944 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,0
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 833 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5

Spa Hotel Terme - Sarajevo - Phòng ngủ
Đã cho điểm #13
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 833 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.327.636 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Octagon - Sarajevo - Nhà hàng
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.097.735 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Merona Hotel - Sarajevo
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.697.124 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Sarajevo Butmir

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Sarajevo Butmir có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Sarajevo Butmir đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Sarajevo Butmir?

Ở chỗ nào tại Sarajevo?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Sarajevo Butmir bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.