Khách sạn gần sân bay Sân bay Sarajevo Butmir

Khách sạn gần sân bay Sân bay Sarajevo Butmir

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Sarajevo Butmir

Butmir (SJJ) - Sarajevo, Bosnia và Herzegovina
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Sarajevo Butmir

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 219 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7

Harmony - Sarajevo
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 219 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.408.126 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.483 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2

Malak Regency Hotel - Sarajevo
Đã cho điểm #2
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 1.483 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.493.075 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 410 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6

Hotel Grad - Sarajevo
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 410 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.008.311 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Tiện nghi
7,1
Thức ăn
7,1
Địa điểm
8,6
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.213 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Tiện nghi
7,1
Thức ăn
7,1
Địa điểm
8,6
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Tiện nghi
3,0
Thức ăn
3,0
Địa điểm
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,8

Hotel Hills Congress & Termal Spa Resort - Sarajevo
Đã cho điểm #4
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 3.213 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.539.243 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 197 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3

Hotel Walter - Sarajevo
Đã cho điểm #5
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 197 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
992.614 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,2
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 993 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8

Radon Plaza - Sarajevo
Đã cho điểm #6
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 993 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.647.277 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 15 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0

Ahar Hotel - Sarajevo
Đã cho điểm #7
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 15 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
854.109 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,1
Tiện nghi
8,1
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,3
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 1.777 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,1
Tiện nghi
8,1
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,3
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
6,5
Địa điểm
6,5
Tổng quát
3,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6

Hollywood Hotel - Sarajevo
Đã cho điểm #8
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 1.777 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.638.966 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
9,1
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 61 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
5,4
Thư thái
5,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
5,4
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3

Hostel Gonzo - Sarajevo
Đã cho điểm #9
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 61 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
715.605 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0

Octagon - Sarajevo
Đã cho điểm #10
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.902.586 ₫

Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,6
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 42 đánh giá
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,5

Hotel Crystal - Sarajevo
Đã cho điểm #11
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 42 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.823.639 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 46 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8

Hotel BM International - Sarajevo
Đã cho điểm #12
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 46 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
738.689 ₫

Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,0
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 642 đánh giá
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
6,5
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,0

Spa & Hotel Terme - Sarajevo
Đã cho điểm #13
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 642 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.216.067 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel By Gastroid - Sarajevo
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
484.765 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Merona Hotel - Sarajevo
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.795.014 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Sarajevo Butmir

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Sarajevo Butmir có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Sarajevo Butmir đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Sarajevo Butmir cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Sarajevo Butmir?

Ở chỗ nào tại Sarajevo?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Sarajevo Butmir bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.