vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Ophira

Khách sạn gần sân bay Sân bay Ophira

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Ophira

Ophira (SSH) - Sharm el-Sheikh, Ai Cập
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Ophira

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,3
Thức ăn
7,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 5.946 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,3
Thức ăn
7,3
Địa điểm
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Tiện nghi
9,5
Thức ăn
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2

Sunrise Arabian Beach Resort - Grand Select - Sharm el-Sheikh
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 5.946 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.214.696 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
9,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 831 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
9,2
Địa điểm
8,9
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,8

Coral Sea Sensatori - Sharm el-Sheikh
Đã cho điểm #2
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 831 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.673.939 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,3
Thức ăn
8,8
Địa điểm
8,6
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 439 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,3
Thức ăn
8,8
Địa điểm
8,6
Sạch sẽ
8,2
Tiện nghi
8,2
Thức ăn
8,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
3,0
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
6,5
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
8,9

Jaz Belvedere Resort - Sharm el-Sheikh
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 439 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.890.930 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Tiện nghi
9,4
Thức ăn
9,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 887 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Tiện nghi
9,4
Thức ăn
9,1
Địa điểm
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Tiện nghi
9,5
Thức ăn
9,0
Địa điểm
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,4

Sierra Hotel - Sharm el-Sheikh
Đã cho điểm #4
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 887 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.893.227 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
9,7
Thức ăn
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.091 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
9,7
Thức ăn
9,0
Địa điểm
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
5,7
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
8,2
Địa điểm
10,0
Tổng quát
6,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5

Savoy Sharm - Sharm el-Sheikh
Đã cho điểm #5
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 2.091 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.273.250 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 51 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Albatros Palace Sharm - Families and couples only - Sharm el-Sheikh
Đã cho điểm #6
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 51 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.832.377 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
9,0
Thức ăn
7,1
Địa điểm
8,7
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.467 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
9,0
Thức ăn
7,1
Địa điểm
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,2
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
5,5
Tổng quát
7,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1

Baron Resort Sharm El Sheikh - Sharm el-Sheikh
Đã cho điểm #7
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.467 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.525.833 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,3
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 315 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,3
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,9
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
5,7
Tiện nghi
7,5
Thức ăn
4,7
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3

Grand Oasis Resort - Sharm el-Sheikh
Đã cho điểm #8
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 315 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.020.666 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Tiện nghi
5,6
Thức ăn
6,2
Địa điểm
8,5
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 833 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Tiện nghi
5,6
Thức ăn
6,2
Địa điểm
8,5
Sạch sẽ
7,6
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
6,6
Tiện nghi
4,7
Thức ăn
6,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,3

Concorde El Salam Hotel Sharm El Sheikh - Sharm el-Sheikh
Đã cho điểm #9
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 833 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.112.515 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Tiện nghi
7,5
Thức ăn
6,6
Địa điểm
8,0
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 794 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Tiện nghi
7,5
Thức ăn
6,6
Địa điểm
8,0
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
6,5
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
3,0
Địa điểm
7,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Tiện nghi
7,5
Thức ăn
5,7
Địa điểm
7,9
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,4

Hilton Sharks Bay Resort - Sharm el-Sheikh
Đã cho điểm #10
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 794 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.377.727 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 119 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,8
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,0
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,6
Địa điểm
6,2
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,2
Địa điểm
5,9
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,5

Melton Tiran Resort - Sharm el-Sheikh
Đã cho điểm #11
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 119 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.561.424 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,4
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 269 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,4
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
6,0
Nhân viên
6,3

Coral Beach Resort Montazah - Sharm el-Sheikh
Đã cho điểm #12
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 269 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.699.197 ₫

Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,6
Tổng quát
8,0
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 491 đánh giá
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,6
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,5

Concorde El Salam Hotel Sharm El Sheikh Sport Hotel - Sharm el-Sheikh
Đã cho điểm #13
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 491 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.444.317 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Jaz Sharks Bay - Sharm el-Sheikh
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.722.159 ₫

Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,6
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát 6,8 Tốt
Dựa trên 310 đánh giá
Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,6
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,3
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
6,1
Thư thái
6,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
6,3
Sạch sẽ
6,2
Thư thái
6,6
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
6,3
Sạch sẽ
5,7
Thư thái
5,6
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
5,4
Nhân viên
6,3

Island View Resort - Sharm el-Sheikh
Đã cho điểm #15
6,8
Tốt 6,8
Dựa trên 310 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.722.159 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Ophira

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ophira có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ophira đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Ophira?

Ở chỗ nào tại Sharm el-Sheikh?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Ophira bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Nổi tiếng ở Sharm el-Sheikh

Sân bay đã ghé năm Sharm el-Sheikh

Thắng cảnh ở Sharm el-Sheikh