Khách sạn gần sân bay Sân bay Sharm el-Sheikh Ophira

Khách sạn gần sân bay Sân bay Sharm el-Sheikh Ophira

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Sharm el-Sheikh Ophira

Ophira (SSH) - Sharm el-Sheikh, Ai Cập
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Sharm el-Sheikh Ophira

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,7
Dịch vụ
9,5
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.195 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,7
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,9
Nhân viên
9,7

Albatros Palace Sharm - Sharm el-Sheikh
Đã cho điểm #1
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 2.195 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.365.362 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
9,3
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 6.533 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2

Sunrise Arabian Beach Resort - Sharm el-Sheikh
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 6.533 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.839.858 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 792 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6

Coral Sea Imperial 'Coral Sea Sensatori' - Sharm el-Sheikh
Đã cho điểm #3
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 792 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.507.711 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 930 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,0

Sierra Hotel - Sharm el-Sheikh
Đã cho điểm #4
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 930 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.155.398 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 649 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
5,5
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0

Jaz Belvedere Resort - Sharm el-Sheikh
Đã cho điểm #5
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 649 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.389.087 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,7
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.955 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4

Savoy Sharm El Sheikh - Sharm el-Sheikh
Đã cho điểm #6
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.955 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.419.929 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 354 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0

Baron Resort Sharm El Sheikh - Sharm el-Sheikh
Đã cho điểm #7
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 354 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
12.384.342 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.956 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
7,2
Tổng quát
9,6
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,8

Pyramisa Sharm El Sheikh Resort - Sharm el-Sheikh
Đã cho điểm #8
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.956 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.989.324 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 987 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,5
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,8

Grand Oasis Resort - Sharm el-Sheikh
Đã cho điểm #9
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 987 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.111.507 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 216 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Địa điểm
6,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,5

Jaz Sharks Bay - Sharm el-Sheikh
Đã cho điểm #10
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 216 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.467.379 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
6,7
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 828 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
6,7
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
6,4
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,4

Concorde El Salam Hotel Sharm El Sheikh - Sharm el-Sheikh
Đã cho điểm #11
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 828 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.202.847 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,1
Dịch vụ
7,4
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 727 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,1
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,0
Tổng quát
5,5
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,1

Hilton Sharks Bay Resort - Sharm el-Sheikh
Đã cho điểm #12
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 727 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.921.709 ₫

Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,0
Tổng quát 7,0 Tốt
Dựa trên 309 đánh giá
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,1
Sạch sẽ
5,7
Thư thái
5,7
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
5,5
Nhân viên
6,1

Island View Resort - Sharm el-Sheikh
Đã cho điểm #13
7,0
Tốt 7,0
Dựa trên 309 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.301.305 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Siva Sharm Resort & Spa - Sharm el-Sheikh
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
996.442 ₫

Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,3
Tổng quát 6,4 Tốt
Dựa trên 283 đánh giá
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
6,8
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,1
Nhân viên
6,1

Concorde El Salam Hotel Sharm El Sheikh Sport Hotel - Sharm el-Sheikh
Đã cho điểm #15
6,4
Tốt 6,4
Dựa trên 283 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.637.011 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Sharm el-Sheikh Ophira

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Sharm el-Sheikh Ophira có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Sharm el-Sheikh Ophira đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Sharm el-Sheikh Ophira?

Ở chỗ nào tại Sharm el-Sheikh?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Sharm el-Sheikh Ophira bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Nổi tiếng ở Sharm el-Sheikh

Sân bay đã ghé năm Sharm el-Sheikh

Thắng cảnh ở Sharm el-Sheikh