Khách sạn gần sân bay Sân bay Srinagar

Khách sạn gần sân bay Sân bay Srinagar

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Srinagar

Srinagar (SXR) - Srinagar, Jammu and Kashmir, Ấn Độ
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Srinagar

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 12 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5

Hotel Mirage - Srinagar
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 12 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.943.096 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
7,4
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 62 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
7,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
7,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
8,8
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,8
Nhân viên
9,3
Đáng tiền
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,7
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
8,5
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,7
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
5,3
Nhân viên
5,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2

Walisons Hotel - Srinagar
Đã cho điểm #2
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 62 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
948.416 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 7 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
2,5
Thư thái
2,5
Dịch vụ
2,5
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
2,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8

Swan Group Of Houseboats - Srinagar
Đã cho điểm #3
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 7 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.174.416 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,3
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 43 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
6,9
Sạch sẽ
4,4
Thư thái
4,4
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
6,9

Hotel Sadaf - Srinagar
Đã cho điểm #4
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 43 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
879.020 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 3 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8

The Residency Hotel - Srinagar
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 3 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.058.756 ₫

Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
7,0
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
7,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0

Comrade Inn - Srinagar
Đã cho điểm #6
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.544.530 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5

Hotel Pacific - Srinagar
Đã cho điểm #7
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.919.963 ₫

Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,9
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
6,9
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 4 đánh giá
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,9
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
6,9
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
5,0
Địa điểm
5,0
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
5,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,5

Hotel Grand Habib - Srinagar
Đã cho điểm #8
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 4 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
902.152 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Aksa Srinagar - Srinagar
Đã cho điểm #9
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
555.171 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Ahdoos Hotel - Srinagar
Đã cho điểm #10
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.030.304 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Young Bombay Group Of Houseboats - Srinagar
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.469.813 ₫

Sạch sẽ
5,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
7,0
Đáng tiền
5,5
Tổng quát 6,1 Tốt
Dựa trên 4 đánh giá
Sạch sẽ
5,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
7,0
Đáng tiền
5,5
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
7,0
Đáng tiền
7,0
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
5,0
Nhân viên
7,0
Đáng tiền
4,0

Batra Hotel - Srinagar
Đã cho điểm #12
6,1
Tốt 6,1
Dựa trên 4 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.919.963 ₫

Sạch sẽ
5,0
Thư thái
5,0
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
5,5
Nhân viên
7,5
Tổng quát 5,6 Ổn
Dựa trên 5 đánh giá
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
5,0
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
5,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
5,0
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
5,5
Nhân viên
7,5

Hotel New Mamta - Srinagar
Đã cho điểm #13
5,6
Ổn 5,6
Dựa trên 5 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.665.511 ₫

Sạch sẽ
3,3
Địa điểm
3,3
Tổng quát
2,6
Nhân viên
2,6
Đáng tiền
2,0
Tổng quát 2,6 Tầm thường
Dựa trên 3 đánh giá
Sạch sẽ
3,3
Địa điểm
3,3
Tổng quát
2,6
Nhân viên
2,6
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
3,0
Nhân viên
4,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0

Welcome Hotel At Srinagar - Srinagar
Đã cho điểm #14
2,6
Tầm thường 2,6
Dựa trên 3 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.243.813 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Srinagar

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Srinagar có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Srinagar?

Ở chỗ nào tại Srinagar?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Srinagar bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Srinagar