Khách sạn gần sân bay Sân bay Timisoara

Khách sạn gần sân bay Sân bay Timisoara

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Timisoara

Timisoara (TSR) - Timisoara, Romania
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Timisoara

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 356 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2

Hotel Galaxy - Timisoara
Đã cho điểm #1
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 356 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.465.290 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 970 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9

Hotel Boavista - Timisoara
Đã cho điểm #2
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 970 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.753.544 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.645 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8

Hotel Spa Ice Resort - Timisoara
Đã cho điểm #3
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.645 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.369.205 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 431 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2

Hotel Senator - Timisoara
Đã cho điểm #4
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 431 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
816.719 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 578 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8

Hotel Pacific - Timisoara
Đã cho điểm #5
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 578 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
912.804 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 684 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6

NH Timisoara - Timisoara
Đã cho điểm #6
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 684 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.465.290 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.810 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,1
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,3

North Star Continental Resort - Timisoara
Đã cho điểm #7
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.810 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.801.586 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 111 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1

Hotel Vandia - Timisoara
Đã cho điểm #8
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 111 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
984.867 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 4.166 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6

Hotel Imperial Premium - Timisoara
Đã cho điểm #9
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 4.166 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
912.804 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 958 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8

Euro Hotel - Timisoara
Đã cho điểm #10
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 958 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
912.804 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 142 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,9

Arta Hotel Timisoara - Timisoara
Đã cho điểm #11
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 142 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.321.163 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 1.292 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5

Hotel Imperial - Timisoara
Đã cho điểm #12
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 1.292 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
984.867 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Adriatico - Timisoara
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
744.656 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Check Inn Hotel - Timisoara
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.465.290 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Castel Royal - Timisoara
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.441.269 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Timisoara

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Timisoara có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Timisoara đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Timisoara cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Timisoara?

Ở chỗ nào tại Timisoara?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Timisoara bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Timisoara