Khách sạn gần sân bay Sân bay Timisoara

Khách sạn gần sân bay Sân bay Timisoara

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Timisoara

Timisoara (TSR) - Timisoara, Romania
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Timisoara

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 410 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4

Hotel Galaxy - Timisoara
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 410 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.484.358 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.006 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8

Hotel Boavista - Timisoara
Đã cho điểm #2
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.006 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.644.212 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.509 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8

Hotel Spa Ice Resort - Timisoara
Đã cho điểm #3
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.509 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.301.668 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 534 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1

Hotel Senator - Timisoara
Đã cho điểm #4
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 534 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
822.106 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 71 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7

Hotel Castel Royal - Timisoara
Đã cho điểm #5
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 71 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.530.030 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
3,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 942 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
3,0
Địa điểm
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
10,0
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
3,0
Địa điểm
8,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,2

NH Timisoara - Timisoara
Đã cho điểm #6
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 942 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.255.995 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.651 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,1

North Star Continental Resort - Timisoara
Đã cho điểm #7
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.651 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.278.831 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 161 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8

Hotel Vandia - Timisoara
Đã cho điểm #8
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 161 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.004.796 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.977 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6

Hotel Imperial Premium - Timisoara
Đã cho điểm #9
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 3.977 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
799.270 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 854 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5

Check Inn Hotel - Timisoara
Đã cho điểm #10
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 854 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.141.814 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 585 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,4

Hotel Pacific Timisoara - Timisoara
Đã cho điểm #11
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 585 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
844.942 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.041 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5

Euro Hotel - Timisoara
Đã cho điểm #12
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.041 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
936.287 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.043 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7

Hotel Imperial - Timisoara
Đã cho điểm #13
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.043 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
890.615 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Arta Hotel Timisoara - Timisoara
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.118.977 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Adriatico - Timisoara
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
585.979 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Timisoara

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Timisoara có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Timisoara đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Timisoara cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Timisoara?

Ở chỗ nào tại Timisoara?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Timisoara bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Timisoara