Khách sạn gần sân bay Sân bay Townsville

Khách sạn gần sân bay Sân bay Townsville

Townsville (TSV) - Townsville, QLD, Úc
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Tiết kiệm cho lần lưu trú tiếp theo

Tìm và so sánh hàng trăm trang du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn ở Sân bay Townsville

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Townsville

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 137 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,9
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0

Classique Bed & Breakfast - Townsville
Đã cho điểm #1
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 136 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.866.862 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 187 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8

Castle Crest Motel - Townsville
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 187 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.915.452 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 298 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3

Monte Carlo Motor Inn - Townsville
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 298 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.186.589 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.493 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4

The Palmer Collective - Townsville
Đã cho điểm #4
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 2.488 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.332.362 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 372 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2

Colonial Rose Motel - Townsville
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 372 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.380.953 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.347 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5

Beach House Motel - Townsville
Đã cho điểm #6
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.347 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.405.248 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.711 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2

Grand Hotel and Apartments Townsville - Townsville
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.711 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.036.930 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,6
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 775 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2

Summit Motel - Townsville
Đã cho điểm #8
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 775 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.235.180 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,7
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 389 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2

Clarion Hotel Townsville - Townsville
Đã cho điểm #9
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 389 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.332.362 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 504 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4

City Oasis Inn - Townsville
Đã cho điểm #10
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 504 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.089.408 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.805 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9

Rambutan Resort - Townsville
Đã cho điểm #11
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 2.805 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.016.521 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 400 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8

Island View Motel - Townsville
Đã cho điểm #12
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 400 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.778.669 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,6
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 745 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,6
Nhân viên
9,3
Đáng tiền
8,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2

Shoredrive Motel - Townsville
Đã cho điểm #13
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 748 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.089.408 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 1.309 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8

Mercure Townsville - Townsville
Đã cho điểm #14
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 1.309 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.186.589 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,3
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 672 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,3
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
4,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,8

Seagulls Resort - Townsville
Đã cho điểm #15
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 672 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.356.657 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Townsville

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Townsville có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Townsville đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Townsville cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Townsville?

Ở chỗ nào tại Townsville?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Townsville bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.