Khách sạn gần sân bay Sân bay Trujillo

Khách sạn gần sân bay Sân bay Trujillo

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Trujillo

Trujillo (TRU) - Trujillo, Peru
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Trujillo

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 95 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9

Hotel Paraiso Trujillo - Trujillo
Đã cho điểm #1
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 95 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.186.240 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 51 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4

Plaza Trujillo Hotel - Trujillo
Đã cho điểm #2
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 51 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
545.671 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,5
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 157 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3

Awqa Classic Hotel - Trujillo
Đã cho điểm #3
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 157 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.162.515 ₫
Due

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
6,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 154 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
6,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
6,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5

Due - Trujillo
Đã cho điểm #4
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 154 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
711.744 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 223 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4

Le Saint-Etienne - Trujillo
Đã cho điểm #5
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 223 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
616.845 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 134 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7

Hotel Jorge Chavez - Trujillo
Đã cho điểm #6
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 134 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
640.570 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Qhamar Hotel - Trujillo
Đã cho điểm #7
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.288.257 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hostal Isis - Trujillo
Đã cho điểm #8
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
972.717 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Le Mans - Trujillo
Đã cho điểm #9
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.043.891 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,8

Strenua - Las Quintanas - Trujillo
Đã cho điểm #10
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
595.967 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Convencion - Trujillo
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
735.469 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel El Gran Marqués - Trujillo
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.542.112 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hostal Wanka - Trujillo
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
332.148 ₫

Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
4,0
Đáng tiền
4,0
Tổng quát 5,6 Ổn
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
4,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
4,0
Đáng tiền
4,0

Hotel El Frayle - Trujillo
Đã cho điểm #14
5,6
Ổn 5,6
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
901.543 ₫

Sạch sẽ
7,0
Thư thái
4,0
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
4,0
Nhân viên
6,0
Tổng quát 4,5 Ổn
Dựa trên 6 đánh giá
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
4,0
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
4,0
Nhân viên
6,0
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
4,2
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
4,2
Nhân viên
5,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
3,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
3,8
Nhân viên
7,5

Hotel Chavin Señorial Trujillo - Trujillo
Đã cho điểm #15
4,5
Ổn 4,5
Dựa trên 6 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
806.643 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Trujillo

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Trujillo có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Trujillo đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Trujillo?

Ở chỗ nào tại Trujillo?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Trujillo bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Chỗ ở

Sân bay đã ghé năm Trujillo

Thắng cảnh ở Trujillo