Khách sạn gần sân bay Sân bay Trujillo

Khách sạn gần sân bay Sân bay Trujillo

Trujillo (TRU) - Trujillo, Peru
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Tiết kiệm cho lần lưu trú tiếp theo

Tìm và so sánh hàng trăm trang du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn ở Sân bay Trujillo

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Trujillo

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 154 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5

Strenua - Las Quintanas - Trujillo
Đã cho điểm #1
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 154 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
557.576 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 190 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4

Hoteles Paraiso Trujillo - Trujillo
Đã cho điểm #2
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 190 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.042.425 ₫
Due

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,5
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 190 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
6,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,4

Due - Trujillo
Đã cho điểm #3
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 190 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
581.819 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 45 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8

Hotel Plaza Trujillo - Trujillo
Đã cho điểm #4
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 45 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
945.455 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 157 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4

Awqa Classic Hotel - Trujillo
Đã cho điểm #5
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 157 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.309.091 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,4
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 271 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,1

Le Saint-Etienne - Trujillo
Đã cho điểm #6
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 271 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
630.304 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
7,7
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 40 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
5,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
6,3
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,0

Hotel El Gran Marqués - Trujillo
Đã cho điểm #7
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 40 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.575.758 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 63 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7

Hotel Jorge Chavez - Trujillo
Đã cho điểm #8
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 63 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
727.273 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Qhamar Hotel - Trujillo
Đã cho điểm #9
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.316.364 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hostal Isis - Trujillo
Đã cho điểm #10
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
993.940 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Le Mans - Trujillo
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.066.667 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Convencion - Trujillo
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
751.516 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hostal Wanka - Trujillo
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
339.394 ₫

Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
4,0
Đáng tiền
4,0
Tổng quát 5,6 Ổn
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
4,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
4,0
Đáng tiền
4,0

Hotel El Frayle - Trujillo
Đã cho điểm #14
5,6
Ổn 5,6
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
533.334 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,5
Tổng quát 6,4 Tốt
Dựa trên 10 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
6,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
2,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
6,7

Hotel Chavin Señorial Trujillo - Trujillo
Đã cho điểm #15
6,4
Tốt 6,4
Dựa trên 10 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
896.970 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Trujillo

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Trujillo có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Trujillo đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Trujillo?

Ở chỗ nào tại Trujillo?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Trujillo bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Chỗ ở

Sân bay đã ghé năm Trujillo

Thắng cảnh ở Trujillo