vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Trujillo

Khách sạn gần sân bay Sân bay Trujillo

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Trujillo

Trujillo (TRU) - Trujillo, Peru
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Trujillo

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 182 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4

Strenua - Las Quintanas - Trujillo
Đã cho điểm #1
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 182 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
551.091 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 153 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6

Hotel Paraiso Trujillo - Trujillo
Đã cho điểm #2
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 153 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.262.917 ₫
Due

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 223 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1

Due - Trujillo
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 223 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
574.053 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 222 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3

Awqa Classic Hotel - Trujillo
Đã cho điểm #4
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 222 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.171.068 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 180 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,2

Le Saint-Etienne - Trujillo
Đã cho điểm #5
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 180 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
482.205 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 221 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,4

Hotel El Gran Marques - Trujillo
Đã cho điểm #6
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 221 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.102.182 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 176 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5

Hostal Wanka - Trujillo
Đã cho điểm #7
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 176 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
321.470 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 90 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
7,9

Plaza Trujillo Hotel - Trujillo
Đã cho điểm #8
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 90 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
849.599 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 175 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5

Hotel Jorge Chavez - Trujillo
Đã cho điểm #9
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 175 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
436.281 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hostal Isis - Trujillo
Đã cho điểm #10
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
918.485 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Le Mans - Trujillo
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.010.333 ₫

Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,8
Tổng quát 7,0 Tốt
Dựa trên 10 đánh giá
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,3

Hotel Convencion - Trujillo
Đã cho điểm #12
7,0
Tốt 7,0
Dựa trên 10 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
711.826 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Chavin Senorial Trujillo - Trujillo
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.227.325 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,4
Tổng quát 7,0 Tốt
Dựa trên 94 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,2

Hotel El Frayle - Trujillo
Đã cho điểm #14
7,0
Tốt 7,0
Dựa trên 94 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
551.091 ₫

Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
8,3
Tổng quát 6,6 Tốt
Dựa trên 6 đánh giá
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,3
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
8,8

Qhamar Hotel - Trujillo
Đã cho điểm #15
6,6
Tốt 6,6
Dựa trên 6 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.246.843 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Trujillo

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Trujillo có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Trujillo đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Trujillo?

Ở chỗ nào tại Trujillo?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Trujillo bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Chỗ ở

Sân bay đã ghé năm Trujillo

Thắng cảnh ở Trujillo