Khách sạn gần sân bay Sân bay Ulaanbaatar Buyant Ukhaa

Khách sạn gần sân bay Sân bay Ulaanbaatar Buyant Ukhaa

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Ulaanbaatar Buyant Ukhaa

Buyant Ukhaa (ULN) - Ulaanbaatar, Mông Cổ
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Ulaanbaatar Buyant Ukhaa

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,3
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 54 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3

Holiday Inn Ulaanbaatar - Ulaanbaatar
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 54 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.770.723 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 46 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3

Puma Imperial Hotel - Ulaanbaatar
Đã cho điểm #2
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 46 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.170.400 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
6,5
Địa điểm
7,9
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 82 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
6,5
Địa điểm
7,9
Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9

The Grand Hill Hotel - Ulaanbaatar
Đã cho điểm #3
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 82 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.639.345 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 31 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
6,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
9,1
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,4

ibis Styles Ulaanbaatar - Ulaanbaatar
Đã cho điểm #4
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 31 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.786.655 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
7,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 80 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,1

Springs Hotel Ulaanbaatar - Ulaanbaatar
Đã cho điểm #5
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 80 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.216.579 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 206 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,9

The Blue Sky Hotel and Tower - Ulaanbaatar
Đã cho điểm #6
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 206 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.648.119 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,3
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 33 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
6,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0

Shangri-La Ulaanbaatar - Ulaanbaatar
Đã cho điểm #7
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 33 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.550.220 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,7
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 177 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,7
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,2

The Corporate Hotel - Ulaanbaatar
Đã cho điểm #8
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 177 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.078.043 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,3
Thức ăn
7,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 8 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,3
Thức ăn
7,0
Địa điểm
9,8
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
6,5
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
7,1
Địa điểm
9,7

Khuvsgul Lake Hotel - Ulaanbaatar
Đã cho điểm #9
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 8 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
900.485 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
6,8
Tổng quát
7,6
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 5 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
6,8
Tổng quát
7,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
7,3

Ramada by Wyndham Ulaanbaatar Citycenter - Ulaanbaatar
Đã cho điểm #10
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 5 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.493.651 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0

Urgoo Boutique Hotel - Ulaanbaatar
Đã cho điểm #11
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.470.562 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0

Bayangol Hotel - Ulaanbaatar
Đã cho điểm #12
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.031.864 ₫

Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
10,0
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
10,0

UB City Hotel - Ulaanbaatar
Đã cho điểm #13
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.124.221 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Royal Mountain Hotel - Ulaanbaatar
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.539.830 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Premium Hotel Ulaanbaatar - Ulaanbaatar
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.308.936 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Ulaanbaatar Buyant Ukhaa

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ulaanbaatar Buyant Ukhaa có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ulaanbaatar Buyant Ukhaa đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ulaanbaatar Buyant Ukhaa cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Ulaanbaatar Buyant Ukhaa?

Ở chỗ nào tại Ulaanbaatar?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Ulaanbaatar Buyant Ukhaa bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.