Khách sạn gần sân bay Sân bay Ushuaia Malvinas Argentinas

Khách sạn gần sân bay Sân bay Ushuaia Malvinas Argentinas

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Ushuaia Malvinas Argentinas

Malvinas Argentinas (USH) - Ushuaia, Argentina
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Ushuaia Malvinas Argentinas

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,4
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 223 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1

Los Cauquenes Resort + Spa + Experiences - Ushuaia
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 223 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.728.979 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 54 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Hosteria Mi Vida - Ushuaia
Đã cho điểm #2
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 54 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.710.216 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 68 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0

Campanilla - Ushuaia
Đã cho điểm #3
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 68 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.084.782 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
7,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 381 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
4,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
4,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

Las Hayas Resort Hotel - Ushuaia
Đã cho điểm #4
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 381 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.022.701 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 249 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,2

Hotel Austral Ushuaia - Ushuaia
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 249 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.617.559 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 159 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,4
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,3

Valle Frio Ushuaia - Ushuaia
Đã cho điểm #6
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 159 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.413.019 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,6
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 257 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9

Alto Andino Hotel - Ushuaia
Đã cho điểm #7
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 257 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.702.340 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 219 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5

Del Bosque Apart Hotel - Ushuaia
Đã cho điểm #8
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 219 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.501.738 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 155 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8

Cilene del Faro Suites & Spa - Ushuaia
Đã cho điểm #9
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 155 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.706.278 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 571 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5

Posada del Fin del Mundo - Ushuaia
Đã cho điểm #10
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 571 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.667.825 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 310 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,8

Hosteria y Restaurante America - Ushuaia
Đã cho điểm #11
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 310 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.242.993 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
7,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 291 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2

Albatros Hotel - Ushuaia
Đã cho điểm #12
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 291 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.192.727 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 10,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0

Hosteria del Recodo - Ushuaia
Đã cho điểm #13
10,0
Tuyệt hảo 10,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.273.570 ₫

Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0

Hosteria Via Rondine - Ushuaia
Đã cho điểm #14
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.988.187 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Tierra de Leyendas - Ushuaia
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.776.002 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Ushuaia Malvinas Argentinas

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ushuaia Malvinas Argentinas có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ushuaia Malvinas Argentinas đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ushuaia Malvinas Argentinas cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Ushuaia Malvinas Argentinas?

Ở chỗ nào tại Ushuaia?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Ushuaia Malvinas Argentinas bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.