Khách sạn gần sân bay Sân bay Ushuaia Malvinas Argentinas

Khách sạn gần sân bay Sân bay Ushuaia Malvinas Argentinas

Malvinas Argentinas (USH) - Ushuaia, Argentina
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Tiết kiệm cho lần lưu trú tiếp theo

Tìm và so sánh hàng trăm trang du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn ở Sân bay Ushuaia Malvinas Argentinas

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Ushuaia Malvinas Argentinas

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 189 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
10,0

Campanilla - Ushuaia
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 189 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.186.589 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 198 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3

Los Cauquenes Resort + Spa + Experiences - Ushuaia
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 198 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
11.613.217 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 59 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,9
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Hosteria Mi Vida - Ushuaia
Đã cho điểm #3
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 59 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.401.361 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 356 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,5

Las Hayas Resort Hotel - Ushuaia
Đã cho điểm #4
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 356 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.645.287 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 877 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8

Posada Del Fin Del Mundo - Ushuaia
Đã cho điểm #5
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 877 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.935.861 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 149 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4

Hotel Austral Ushuaia - Ushuaia
Đã cho điểm #6
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 149 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.470.360 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 376 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8

Alto Andino - Ushuaia
Đã cho điểm #7
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 376 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.102.041 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 270 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,5

Valle Frio Ushuaia - Ushuaia
Đã cho điểm #8
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 270 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.793.975 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 139 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
8,3

Cilene del Faro Suites & Spa - Ushuaia
Đã cho điểm #9
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 139 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.000.972 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 545 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5

Hosteria y Restaurante America - Ushuaia
Đã cho điểm #10
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 545 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.227.406 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 38 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5

Ushuaia Apart Hotel Cabo San Diego - Ushuaia
Đã cho điểm #11
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 38 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.547.134 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 18 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

As Nancy B&B - Ushuaia
Đã cho điểm #12
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 18 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.308.067 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Tierra De Leyendas - Ushuaia
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.287.658 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hosteria Via Rondine - Ushuaia
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.494.170 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hosteria del Recodo - Ushuaia
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.057.338 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Ushuaia Malvinas Argentinas

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ushuaia Malvinas Argentinas có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ushuaia Malvinas Argentinas đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ushuaia Malvinas Argentinas cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Ushuaia Malvinas Argentinas?

Ở chỗ nào tại Ushuaia?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Ushuaia Malvinas Argentinas bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.