Khách sạn gần sân bay Sân bay Vientiane Wattay

Khách sạn gần sân bay Sân bay Vientiane Wattay

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Vientiane Wattay

Wattay (VTE) - Vientiane, Lào
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Vientiane Wattay

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 74 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2

Lao Plaza Hotel - Vientiane
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 74 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.277.530 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 329 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0

Crowne Plaza Vientiane - Vientiane
Đã cho điểm #2
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 329 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.653.205 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 234 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,7
Nhân viên
9,5
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3

Salana Boutique Hotel - Vientiane
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 234 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.948.815 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 88 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,3
Nhân viên
9,3
Đáng tiền
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4

Lao Orchid Hotel - Vientiane
Đã cho điểm #4
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 88 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.338.343 ₫

Sạch sẽ
9,1
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,3
Đáng tiền
8,5
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 48 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,3
Đáng tiền
8,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,1
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,3
Nhân viên
9,6
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
8,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,3
Đáng tiền
8,6
Sạch sẽ
9,2
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,2
Đáng tiền
8,3

Lanis House By The Ponds - Vientiane
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 48 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
751.351 ₫

Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,8
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
8,6
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 30 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,8
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
8,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,2
Địa điểm
7,7
Tổng quát
7,8
Nhân viên
8,2
Đáng tiền
7,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,9
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
8,8

Dhavara Boutique Hotel - Vientiane
Đã cho điểm #6
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 30 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.479.221 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 144 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,8
Nhân viên
9,6
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5

Somerset Vientiane - Vientiane
Đã cho điểm #7
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 144 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.596.619 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,1
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 334 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,1
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,2
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,5
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,0
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6

Chandara Boutique Hotel - Vientiane
Đã cho điểm #8
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 334 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.197.465 ₫

Sạch sẽ
8,6
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,3
Nhân viên
8,7
Đáng tiền
8,3
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 82 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,3
Nhân viên
8,7
Đáng tiền
8,3
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,4
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,5
Nhân viên
8,8
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,4
Địa điểm
7,3
Tổng quát
8,2
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
8,3
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
7,5
Tổng quát
7,8
Nhân viên
7,5
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,8
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,5
Nhân viên
8,9
Đáng tiền
8,5

S Park Design Hotel - Vientiane
Đã cho điểm #9
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 82 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
821.790 ₫

Sạch sẽ
7,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,1
Nhân viên
7,0
Đáng tiền
8,6
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 6 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,1
Nhân viên
7,0
Đáng tiền
8,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
6,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,8
Nhân viên
6,4
Đáng tiền
8,4

Vansana Riverside Hotel - Vientiane
Đã cho điểm #10
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 6 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.408.782 ₫

Sạch sẽ
6,6
Địa điểm
7,8
Tổng quát
7,0
Nhân viên
7,2
Đáng tiền
7,2
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 30 đánh giá
Sạch sẽ
6,6
Địa điểm
7,8
Tổng quát
7,0
Nhân viên
7,2
Đáng tiền
7,2
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
3,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,1
Nhân viên
7,2
Đáng tiền
7,2
Sạch sẽ
7,1
Địa điểm
7,8
Tổng quát
7,2
Nhân viên
7,4
Đáng tiền
7,4

Sengtawan Riverside Hotel - Vientiane
Đã cho điểm #11
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 30 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.408.782 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Keomixay Hotel - Vientiane
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
378.493 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Center Point Boutique Hotel - Vientiane
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.056.587 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,3
Tổng quát
6,7
Dịch vụ
7,5
Tổng quát 6,9 Tốt
Dựa trên 63 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,3
Tổng quát
6,7
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,3
Tổng quát
4,5
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,3
Tổng quát
6,7
Dịch vụ
6,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,1
Tổng quát
7,3
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2

Mekong Hotel - Vientiane
Đã cho điểm #14
6,9
Tốt 6,9
Dựa trên 63 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
939.188 ₫

Top Sân bay Vientiane Wattay hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Vientiane Wattay

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Vientiane Wattay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Vientiane Wattay đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Vientiane Wattay cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Vientiane Wattay?

Are there Wattay hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Vientiane?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Vientiane Wattay bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.