Khách sạn gần sân bay Sân bay Vitória Eurico Sales

Khách sạn gần sân bay Sân bay Vitória Eurico Sales

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Vitória Eurico Sales

Eurico Sales (VIX) - Vitória, Espírito Santo, Brazil
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Vitória Eurico Sales

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
4,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.463 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8

Bristol Alameda Vitoria - Vitória
Đã cho điểm #1
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.463 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.176.205 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 802 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9

Quality Hotel Vitoria - Vitória
Đã cho điểm #2
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 802 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.357.160 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.087 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6

Comfort Suites Vitoria - Vitória
Đã cho điểm #3
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.087 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.538.114 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 975 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9

Nobile Suites Diamond - Vitória
Đã cho điểm #4
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 975 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.040.489 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
6,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.086 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6

Easy Reta da Penha by Atlantica - Vitória
Đã cho điểm #5
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 2.086 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
950.012 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.160 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Chất lượng phòng
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8

Ibis Vitoria Praia de Camburi - Vitória
Đã cho điểm #6
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.160 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
995.250 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
6,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 900 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,2

Vitória Praia Hotel By Nobile - Vitória
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 900 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
995.250 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.361 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4

Ibis Vitoria Praia Do Canto - Vitória
Đã cho điểm #8
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.361 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
950.012 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 452 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4

Onça da Praia Hostel - Vitória
Đã cho điểm #9
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 452 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
294.052 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 396 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6

Lord Hotel Camburi - Vitória
Đã cho điểm #10
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 396 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
520.245 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.881 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4

InterCity Píer Vitória - Vitória
Đã cho điểm #11
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.881 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.221.444 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.236 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,3

Hotel Costa Victória - Vitória
Đã cho điểm #12
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.236 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
746.438 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.053 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
4,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
8,0
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,6

Slaviero Essential La Residence Vitória - Vitória
Đã cho điểm #13
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.053 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.221.444 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 741 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,1

Bourbon Vitória Hotel - Vitória
Đã cho điểm #14
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 741 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
769.057 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,4
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
7,3
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 1.359 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,4
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,2

Hotel Sol da Praia - Vitória
Đã cho điểm #15
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 1.359 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
882.154 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Vitória Eurico Sales

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Vitória Eurico Sales có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Vitória Eurico Sales đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Vitória Eurico Sales cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Vitória Eurico Sales?

Ở chỗ nào tại Vitória?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Vitória Eurico Sales bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.