Khách sạn gần sân bay Sân bay Yerevan

Khách sạn gần sân bay Sân bay Yerevan

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Yerevan

Yerevan (EVN) - Yerevan, Armenia
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Yerevan

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 431 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7

Grace Forum Hotel - Yerevan
Đã cho điểm #1
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 431 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.915.975 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 184 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,1

Cross Resort Yerevan - Yerevan
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 184 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.662.050 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 146 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5

Glide Hostel - Yerevan
Đã cho điểm #3
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 146 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
461.681 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.148 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,9
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0

Metropol Hotel Yerevan - Yerevan
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.148 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.338.874 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 33 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,9
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0

Moscow House Hotel - Yerevan
Đã cho điểm #5
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 33 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.731.302 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 461 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4

President Hotel By Hrazdan Hotel Cjsc - Yerevan
Đã cho điểm #6
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 461 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.031.395 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 117 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6

Artsakh Hotel - Yerevan
Đã cho điểm #7
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 117 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.338.874 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 91 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0

Olympia Hotel - Yerevan
Đã cho điểm #8
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 91 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.754.386 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 102 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8

Nor Dzoraberd Hotel Complex - Yerevan
Đã cho điểm #9
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 102 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.038.782 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 268 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0

Capital Hotel - Yerevan
Đã cho điểm #10
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 268 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
923.362 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 33 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0

Armenian Royal Palace - Yerevan
Đã cho điểm #11
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 33 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.177.286 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
6,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 94 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
6,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,9
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
6,2
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
6,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2

Aleppo Hotel - Yerevan
Đã cho điểm #12
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 94 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
969.530 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,9
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 30 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8

Ararat Hotel - Yerevan
Đã cho điểm #13
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 30 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.754.386 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Gyumri Hotel - Yerevan
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.055.402 ₫

Sạch sẽ
4,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Tổng quát 2,2 Tầm thường
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
4,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
4,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0

Nur Hotel - Yerevan
Đã cho điểm #15
2,2
Tầm thường 2,2
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
831.025 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Yerevan

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Yerevan có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Yerevan đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Yerevan cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Yerevan?

Ở chỗ nào tại Yerevan?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Yerevan bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.