vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Yerevan

Khách sạn gần sân bay Sân bay Yerevan

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Yerevan

Yerevan (EVN) - Yerevan, Armenia
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Yerevan

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 145 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8

Cross Resort Hotel - Yerevan
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 145 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.516.196 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 252 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7

Hostel Glide - Yerevan
Đã cho điểm #2
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 252 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
436.481 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 175 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4

Artsakh Hotel - Yerevan
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 175 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.309.442 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 214 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3

Hotel Forum - Yerevan
Đã cho điểm #4
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 214 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.406.157 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 454 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0

Hrazdan Hotel - Yerevan
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 454 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.240.524 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 64 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8

Olympia Hotel - Yerevan
Đã cho điểm #6
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 64 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
895.934 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 350 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6

Metropol Hotel - Yerevan
Đã cho điểm #7
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 350 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.677.005 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 170 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0

Capital Hotel - Yerevan
Đã cho điểm #8
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 170 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
712.153 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 66 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,8

Moscow House Hotel - Yerevan
Đã cho điểm #9
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 66 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.493.224 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 16 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
5,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
6,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Armenian Royal Palace - Yerevan
Đã cho điểm #10
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 16 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
987.825 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 80 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4

Nor Dzoraberd - Yerevan
Đã cho điểm #11
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 80 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.056.743 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
6,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,3
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 65 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
6,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,0
Địa điểm
6,4
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,9
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4

Aleppo Hotel - Yerevan
Đã cho điểm #12
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 65 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
712.153 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Tiện nghi
3,0
Thức ăn
3,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 12 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Tiện nghi
3,0
Thức ăn
3,0
Địa điểm
9,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
5,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
6,5
Tiện nghi
3,0
Thức ăn
3,0
Địa điểm
6,5
Tổng quát
3,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8

Ararat Hotel - Yerevan
Đã cho điểm #13
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 12 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.722.950 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Gyumri Hotel - Yerevan
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.470.251 ₫

Sạch sẽ
4,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Tổng quát 2,2 Bình thường
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
4,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
4,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0

Nur Hotel - Yerevan
Đã cho điểm #15
2,2
Bình thường 2,2
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
712.153 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Yerevan

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Yerevan có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Yerevan đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Yerevan?

Ở chỗ nào tại Yerevan?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Yerevan bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.