Khách sạn gần sân bay Sân bay Yerevan

Khách sạn gần sân bay Sân bay Yerevan

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Yerevan

Yerevan (EVN) - Yerevan, Armenia
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Yerevan

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 235 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0

Moscow House Hotel - Yerevan
Đã cho điểm #1
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 235 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.582.766 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 732 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8

Spa Hotel Grace Forum - Yerevan
Đã cho điểm #2
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 732 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.042.734 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 245 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2

Cross Resort Hotel - Yerevan
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 245 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.901.855 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.846 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9

Metropol Hotel Yerevan - Yerevan
Đã cho điểm #4
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 2.846 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.948.815 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,2
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 544 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,2
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1

President Hotel By Hrazdan Hotel Cjsc - Yerevan
Đã cho điểm #5
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 544 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.841.043 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,8
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 36 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
10,0

Glide Hostel - Yerevan
Đã cho điểm #6
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 36 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
680.912 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 79 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1

Artsakh Hotel - Yerevan
Đã cho điểm #7
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 79 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.714.018 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 129 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5

Olympia Garden Hotel - Yerevan
Đã cho điểm #8
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 129 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.972.294 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 379 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7

Capital Hotel - Yerevan
Đã cho điểm #9
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 379 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.220.944 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 98 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,8
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,6

Aleppo Hotel - Yerevan
Đã cho điểm #10
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 98 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.737.498 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 87 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
6,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,4
Địa điểm
5,7
Dịch vụ
5,4
Nhân viên
7,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,4

Armenian Royal Palace - Yerevan
Đã cho điểm #11
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 87 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.254.051 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Nur Hotel - Yerevan
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.103.546 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Gyumri Hotel - Yerevan
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.526.180 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Nor Dzoraberd - Yerevan
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
892.229 ₫

Sạch sẽ
6,1
Thư thái
6,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
5,9
Nhân viên
7,5
Tổng quát 5,9 Ổn
Dựa trên 90 đánh giá
Sạch sẽ
6,1
Thư thái
6,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
5,9
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,0
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
5,8
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
5,9
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
5,4
Thư thái
5,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
6,7
Sạch sẽ
6,2
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
5,9
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
5,6
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
5,3
Nhân viên
7,4

Ararat Hotel - Yerevan
Đã cho điểm #15
5,9
Ổn 5,9
Dựa trên 90 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.441.888 ₫

Top Sân bay Yerevan hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Yerevan

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Yerevan có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Yerevan đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Yerevan cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Yerevan?

Are there Yerevan hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Yerevan?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Yerevan bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.