Khách sạn gần sân bay Sân bay Adler/Sochi

Khách sạn gần sân bay Sân bay Adler/Sochi

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Adler/Sochi

Adler/Sochi (AER) - Sochi, Krasnodarskiy, Nga
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Adler/Sochi

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,5
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 457 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7

Forward Aparthotel - Sochi
Đã cho điểm #1
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 457 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.314.597 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 244 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,9
Nhân viên
9,9

Boutique Hotel Tamara - Sochi
Đã cho điểm #2
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 244 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
611.968 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
9,3
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.455 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3

Citrus Hotel - Sochi
Đã cho điểm #3
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 1.455 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.586.583 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 245 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2

Grace Crystal Hotel - Sochi
Đã cho điểm #4
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 245 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
702.630 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.888 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
6,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5

Boutique Hotel Adriano - Sochi
Đã cho điểm #5
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 1.888 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.609.248 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.240 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1

SM Royal Hotel - Sochi
Đã cho điểm #6
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.240 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
589.302 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 526 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1

Shine House - Sochi
Đã cho điểm #7
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 526 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.223.935 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.432 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4

Tuyệt hảo 10,0
Ưu: Gần biển
Khuyết điểm: Bữa ăn sáng không ổn lắm
Iliada Hotel - Sochi
Đã cho điểm #8
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.432 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
543.971 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 60 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,3
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,4

Milana Hotel - Sochi
Đã cho điểm #9
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 60 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
453.310 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,2
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 101 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,1

Uzhnoe Vzmorie Health Resort - Sochi
Đã cho điểm #10
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 101 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.677.244 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 372 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,5

Galotel - Sochi
Đã cho điểm #11
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 372 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.037.172 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 53 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4

Papaya Park Hotel - Sochi
Đã cho điểm #12
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 53 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
770.626 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 130 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
6,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,3
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,1

Guenos Plaza - Sochi
Đã cho điểm #13
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 130 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
475.975 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,3
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 102 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5

Elegant - Sochi
Đã cho điểm #14
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 102 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
793.292 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
7,0
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 3.217 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
6,8
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,6

Okhotnik Hotel & Spa - Sochi
Đã cho điểm #15
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 3.217 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
770.626 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Adler/Sochi

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Adler/Sochi có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Adler/Sochi đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Adler/Sochi cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Adler/Sochi?

Ở chỗ nào tại Sochi?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Adler/Sochi bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.