Khách sạn gần sân bay Sân bay Albury

Khách sạn gần sân bay Sân bay Albury

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Albury

Albury (ABX) - Albury, NSW, Úc
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Albury

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 836 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5

Commercial Golf Resort - Albury
Đã cho điểm #1
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 836 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.202.044 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 402 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5

Albury Townhouse Motel - Albury
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 402 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.043.133 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.085 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6

Hume Country Motor Inn - Albury
Đã cho điểm #3
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 1.085 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.929.626 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 310 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3

Albury Regent Motel - Albury
Đã cho điểm #4
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 310 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.111.238 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 814 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3

Albury Garden Court Motel - Albury
Đã cho điểm #5
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 814 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.906.924 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 544 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3

Winsor Park Motor Inn - Albury
Đã cho điểm #6
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 544 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.065.835 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.297 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4

Albury City Motel - Albury
Đã cho điểm #7
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.297 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.725.313 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 278 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6

Albury Allawa Motor Inn - Albury
Đã cho điểm #8
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 278 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.770.716 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.891 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,2
Nhân viên
6,5
Đáng tiền
7,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0

Mantra Albury Hotel - Albury
Đã cho điểm #9
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.891 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.610.670 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.699 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2

Quality Resort Siesta - Albury
Đã cho điểm #10
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.699 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.087.401 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 540 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3

Albury Georgian Motel & Suites - Albury
Đã cho điểm #11
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 540 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.383.655 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 821 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8

Albury Burvale Motor Inn - Albury
Đã cho điểm #12
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 821 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.520.999 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,7
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 6 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,7
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0

Albury Manor House - Albury
Đã cho điểm #13
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 6 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.657.208 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 827 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8

Astor Hotel Motel - Albury
Đã cho điểm #14
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 827 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.520.999 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Tiện nghi
6,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
5,7
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 545 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Tiện nghi
6,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
5,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
3,0
Tiện nghi
6,5
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,5
Chất lượng phòng
3,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,1

Fountain Court Motor Inn Albury - Albury
Đã cho điểm #15
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 545 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.202.044 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Albury

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Albury có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Albury đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Albury cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Albury?

Ở chỗ nào tại Albury?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Albury bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Albury

Thắng cảnh ở Albury