Khách sạn gần sân bay Sân bay Arusha

Khách sạn gần sân bay Sân bay Arusha

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Arusha

Arusha (ARK) - Arusha, Tanzania
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Arusha

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 218 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0

Mount Meru Hotel - Arusha
Đã cho điểm #1
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 218 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.810.248 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 58 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
6,9
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9

The African Tulip Hotel - Arusha
Đã cho điểm #2
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 58 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.412.847 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 345 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
4,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6

Green Mountain Hotel - Arusha
Đã cho điểm #3
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 345 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.569.013 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 43 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,2

Kibo Palace Hotel - Arusha
Đã cho điểm #4
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 43 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.731.552 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 44 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,5

Outpost Lodge - Arusha
Đã cho điểm #5
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 44 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.789.655 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 92 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5

Mc-Elly's Hotel - Arusha
Đã cho điểm #6
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 92 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.152.244 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,6
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 120 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,4

New Safari Hotel - Arusha
Đã cho điểm #7
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 120 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.225.791 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,2
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
7,5
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 155 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,2
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,4
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5

Arusha Backpackers Hotel - Arusha
Đã cho điểm #8
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 155 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
367.738 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,1
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 399 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,1

Natron Palace Hotel - Arusha
Đã cho điểm #9
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 399 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
931.601 ₫

Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,0
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 52 đánh giá
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
5,8
Thư thái
6,1
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
7,2

Grace Land Hotel - Arusha
Đã cho điểm #10
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 52 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
490.317 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Clouds View Hotel - Arusha
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.525.129 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Sinzia Villas - Arusha
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
465.801 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Manyara Wildlife Safari Camp - Arusha
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.354.744 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Joshmal Hotels - Arusha
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.402.550 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Impala Hotel - Arusha
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.279.971 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Arusha

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Arusha có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Arusha đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Arusha cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Arusha?

Ở chỗ nào tại Arusha?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Arusha bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.