Khách sạn gần sân bay Sân bay Băng-đung Husein Sastranegara

Khách sạn gần sân bay Sân bay Băng-đung Husein Sastranegara

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Băng-đung Husein Sastranegara

Husein Sastranegara (BDO) - Băng-đung, West Java, Indonesia
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Băng-đung Husein Sastranegara

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 781 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,7
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1

Hilton Bandung - Băng-đung
Đã cho điểm #1
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 781 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.594.395 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 126 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
9,2
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,3
Nhân viên
9,5
Đáng tiền
9,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9

Hotel California Bandung - Băng-đung
Đã cho điểm #2
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 126 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
833.913 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 92 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0

Zenrra House - Băng-đung
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 92 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
324.300 ₫

Sạch sẽ
8,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,8
Nhân viên
8,9
Đáng tiền
8,9
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 56 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,8
Nhân viên
8,9
Đáng tiền
8,9
Sạch sẽ
7,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,2
Nhân viên
7,5
Đáng tiền
7,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,3
Đáng tiền
9,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,1
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,2
Nhân viên
8,8
Đáng tiền
9,4

Btc Hotel - Băng-đung
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 56 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
555.942 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 506 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,7
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,2
Đáng tiền
8,9
Sạch sẽ
9,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,5
Nhân viên
9,7
Đáng tiền
9,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,7
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6

Novotel Bandung - Băng-đung
Đã cho điểm #5
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 506 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.482.512 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
0,0
Thức ăn
0,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,9
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 27 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
0,0
Thức ăn
0,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
0,0
Thức ăn
0,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,5
Nhân viên
9,6
Đáng tiền
9,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,2
Nhân viên
8,7
Đáng tiền
8,5

Elenor's Home - Băng-đung
Đã cho điểm #6
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 27 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
231.643 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,3
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 438 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,3
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,2
Sạch sẽ
9,4
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,1
Nhân viên
8,8
Đáng tiền
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
8,5
Địa điểm
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,2
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,2

Sensa Hotel - Băng-đung
Đã cho điểm #7
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 438 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.111.884 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 364 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,5
Sạch sẽ
9,4
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,5
Nhân viên
9,1
Đáng tiền
9,4
Sạch sẽ
9,2
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6

Holiday Inn Bandung Pasteur - Băng-đung
Đã cho điểm #8
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 364 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.135.048 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 307 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
7,6
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,8
Đáng tiền
7,2
Sạch sẽ
9,5
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,5
Nhân viên
9,7
Đáng tiền
9,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6

Zest Hotel Sukajadi Bandung - Băng-đung
Đã cho điểm #9
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 307 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
579.106 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Thức ăn
0,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 516 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Thức ăn
0,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
9,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,2
Nhân viên
9,4
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
8,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,5
Nhân viên
8,4
Đáng tiền
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
7,3
Tổng quát
7,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
7,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4

Aston Pasteur Hotel - Băng-đung
Đã cho điểm #10
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 516 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.111.884 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,4
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 31 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3

Hotel Ilos - Băng-đung
Đã cho điểm #11
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 31 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
509.614 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 15 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,2
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0

Grand Aquila Hotel Bandung - Băng-đung
Đã cho điểm #12
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 15 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.019.227 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,1
Tổng quát
7,9
Dịch vụ
7,2
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 72 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,1
Tổng quát
7,9
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,0
Tổng quát
5,6
Dịch vụ
6,9
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,6

Vio Hotel Pasteur - Băng-đung
Đã cho điểm #13
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 72 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
555.942 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

De Ningrat Topas Galeria - Băng-đung
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
787.584 ₫

Sạch sẽ
3,1
Địa điểm
7,1
Tổng quát
4,5
Nhân viên
4,5
Đáng tiền
3,7
Tổng quát 4,4 Ổn
Dựa trên 7 đánh giá
Sạch sẽ
3,1
Địa điểm
7,1
Tổng quát
4,5
Nhân viên
4,5
Đáng tiền
3,7
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
4,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
4,0
Nhân viên
4,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
5,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
4,0

Capital O 2239 Hotel Endah Parahyangan - Băng-đung
Đã cho điểm #15
4,4
Ổn 4,4
Dựa trên 7 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
231.643 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Băng-đung Husein Sastranegara

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Băng-đung Husein Sastranegara có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Băng-đung Husein Sastranegara đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Băng-đung Husein Sastranegara cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Băng-đung Husein Sastranegara?

Ở chỗ nào tại Băng-đung?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Băng-đung Husein Sastranegara bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.