Khách sạn gần sân bay Sân bay Bar Harbor

Khách sạn gần sân bay Sân bay Bar Harbor

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Bar Harbor

Bar Harbor (BHB) - Bar Harbor, ME, Mỹ
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Bar Harbor

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 288 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Highbrook Motel - Bar Harbor
Đã cho điểm #1
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 288 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.764.098 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
5,9
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,9
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 871 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
5,9
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Tiện nghi
5,9
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,7

Bar Harbor Motel - Bar Harbor
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 871 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.145.677 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 845 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,1

Atlantic Oceanside Hotel & Conference Center - Bar Harbor
Đã cho điểm #3
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 845 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.962.407 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.217 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,8

Acadia Inn - Bar Harbor
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.217 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.672.933 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.325 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6

Atlantic Eyrie Lodge - Bar Harbor
Đã cho điểm #5
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.325 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.764.098 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 512 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
8,3

The Bluenose Inn - Bar Harbor
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 512 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
12.406.016 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 754 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3

Best Western Acadia Park Inn - Bar Harbor
Đã cho điểm #7
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 754 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.552.632 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,3
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 566 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1

Acadia Ocean View Motel - Bar Harbor
Đã cho điểm #8
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 566 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.709.587 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 207 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
5,8
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,5

Eden Village Motel & Cottages - Bar Harbor
Đã cho điểm #9
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 207 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.320.489 ₫

Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 3 đánh giá

Belle Isle Motel - Bar Harbor
Đã cho điểm #10
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 3 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.709.587 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Tiện nghi
7,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
7,5
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 1.237 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Tiện nghi
7,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
7,5
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
5,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
7,7

Holiday Inn Resort Bar Harbor - Acadia Natl Park - Bar Harbor
Đã cho điểm #11
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 1.237 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
10.079.888 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,2
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 93 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
3,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
6,9

Heathwood Inn - Bar Harbor
Đã cho điểm #12
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 93 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.625.940 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Sunnyside Motel & Cottages - Bar Harbor
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.064.850 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Cleftstone Manor - Bar Harbor
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.600.329 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,1
Tiện nghi
3,9
Địa điểm
8,2
Tổng quát
6,3
Tổng quát 6,6 Tốt
Dựa trên 483 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,1
Tiện nghi
3,9
Địa điểm
8,2
Tổng quát
6,3
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
5,9
Thư thái
5,9
Tiện nghi
3,9
Địa điểm
5,9
Tổng quát
1,9
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
6,8
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
6,3
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
5,7
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
5,7
Nhân viên
7,1

Days Inn by Wyndham Bar Harbor - Bar Harbor
Đã cho điểm #15
6,6
Tốt 6,6
Dựa trên 483 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.203.008 ₫

Top Sân bay Bar Harbor hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Bar Harbor

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bar Harbor có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bar Harbor đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Bar Harbor?

Are there Bar Harbor hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Bar Harbor?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Bar Harbor bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Thắng cảnh ở Bar Harbor