Khách sạn gần sân bay Sân bay Bar Harbor

Khách sạn gần sân bay Sân bay Bar Harbor

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Bar Harbor

Bar Harbor (BHB) - Bar Harbor, ME, Mỹ
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Bar Harbor

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Tiện nghi
9,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 327 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Tiện nghi
9,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Highbrook Motel - Bar Harbor
Đã cho điểm #1
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 327 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.841.777 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,9
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.071 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,9
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2

Bar Harbor Motel - Bar Harbor
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 1.071 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.186.908 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,6
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.217 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4

Atlantic Eyrie Lodge - Bar Harbor
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.217 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.541.060 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,8
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,2
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 722 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,8
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,4
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6

Best Western Acadia Park Inn - Bar Harbor
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 722 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.836.457 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 48 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Cleftstone Manor - Bar Harbor
Đã cho điểm #5
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 48 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
11.427.250 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
9,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,1
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.363 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
9,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3

Acadia Inn - Bar Harbor
Đã cho điểm #6
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.363 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.019.663 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,3
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 458 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
8,6

Bluenose Inn - Bar Harbor
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 458 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
10.848.948 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 578 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9

Acadia Ocean View Motel - Bar Harbor
Đã cho điểm #8
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 578 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.019.663 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 78 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Heathwood Inn - Bar Harbor
Đã cho điểm #9
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 78 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.615.777 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 348 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,8
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,3

Belle Isle Motel - Bar Harbor
Đã cho điểm #10
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 348 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.868.379 ₫

Sạch sẽ
6,7
Thư thái
7,5
Tiện nghi
7,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 45 đánh giá
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
7,5
Tiện nghi
7,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
4,0
Thư thái
5,0
Tiện nghi
5,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
7,0
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0

Atlantic Oceanside Hotel & Conference Center - Bar Harbor
Đã cho điểm #11
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 45 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.777.701 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 162 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
4,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

Eden Village Motel & Cottages - Bar Harbor
Đã cho điểm #12
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 162 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.448.532 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát
6,2
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 1.336 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát
6,2
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
7,9

Holiday Inn Resort Bar Harbor - Acadia Natl Park, An IHG Hotel - Bar Harbor
Đã cho điểm #13
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 1.336 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.808.004 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Sunnyside Motel & Cottages - Bar Harbor
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.747.398 ₫

Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,6
Tiện nghi
5,7
Địa điểm
7,8
Tổng quát
5,5
Tổng quát 6,3 Tốt
Dựa trên 471 đánh giá
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,6
Tiện nghi
5,7
Địa điểm
7,8
Tổng quát
5,5
Sạch sẽ
4,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,0
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
5,7
Thư thái
6,2
Tiện nghi
5,7
Địa điểm
6,9
Tổng quát
5,2
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,8
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
6,1
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0

Days Inn Bar Harbor - Bar Harbor
Đã cho điểm #15
6,3
Tốt 6,3
Dựa trên 471 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.605.136 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Bar Harbor

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bar Harbor có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bar Harbor đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bar Harbor cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Bar Harbor?

Ở chỗ nào tại Bar Harbor?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Bar Harbor bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Thắng cảnh ở Bar Harbor