Khách sạn gần sân bay Sân bay Bác-xê-lô-na Barcelona-El Prat

Khách sạn gần sân bay Sân bay Bác-xê-lô-na Barcelona-El Prat

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Bác-xê-lô-na Barcelona-El Prat

Barcelona-El Prat (BCN) - Bác-xê-lô-na, Tây Ban Nha
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Bác-xê-lô-na Barcelona-El Prat

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,7
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,4
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 487 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,7
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2

Renaissance Barcelona Fira Hotel - Bác-xê-lô-na
Đã cho điểm #1
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 487 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.592.902 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,8
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.635 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1

Hostel One Sants - Bác-xê-lô-na
Đã cho điểm #2
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.635 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.105.776 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 769 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,5

Hostal House - Bác-xê-lô-na
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 769 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.342.844 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 922 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8

Apartamentos DV - Bác-xê-lô-na
Đã cho điểm #4
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 922 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.456.275 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 914 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1

Hostal Nova - Bác-xê-lô-na
Đã cho điểm #5
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 914 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.876.363 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
7,6
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 715 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
7,6
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9

Hesperia Sant Just - Bác-xê-lô-na
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 715 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.574.809 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,3
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.430 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,0
Tiện nghi
5,0
Địa điểm
5,0
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,4
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0

Sercotel Porta Barcelona - Bác-xê-lô-na
Đã cho điểm #7
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.430 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.971.701 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
7,8
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.990 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
7,8
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,0
Tiện nghi
8,8
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
7,0
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,3
Tiện nghi
7,6
Địa điểm
6,9
Tổng quát
8,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,8
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,6
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,2
Địa điểm
7,7
Tổng quát
7,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9

Best Western Plus Hotel Alfa Aeropuerto - Bác-xê-lô-na
Đã cho điểm #8
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.990 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.621.202 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.618 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2

Smartroom Barcelona - Bác-xê-lô-na
Đã cho điểm #9
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.618 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.201.114 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.568 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6

Hotel Alguer Camp Nou - Bác-xê-lô-na
Đã cho điểm #10
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.568 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.435.630 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 472 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0

Yellow Nest Hostel Barcelona - Bác-xê-lô-na
Đã cho điểm #11
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 472 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.134.076 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 386 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
4,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,2

Hotel Madanis - Bác-xê-lô-na
Đã cho điểm #12
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 386 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.876.363 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
6,5
Địa điểm
8,1
Tổng quát
6,9
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.324 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
6,5
Địa điểm
8,1
Tổng quát
6,9
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
5,5
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
7,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4

Hotel Ilunion Les Corts - Bác-xê-lô-na
Đã cho điểm #13
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.324 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.409.882 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Tiện nghi
7,5
Địa điểm
7,7
Tổng quát
7,5
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.790 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Tiện nghi
7,5
Địa điểm
7,7
Tổng quát
7,5
Sạch sẽ
4,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,8
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3

Tuyệt hảo 9,0
Ưu: chỗ nghỉ thoải mái
Hesperia Sant Joan - Bác-xê-lô-na
Đã cho điểm #14
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.790 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.528.416 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Apartamentos Turisticos Madanis - Bác-xê-lô-na
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.317.096 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Bác-xê-lô-na Barcelona-El Prat

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bác-xê-lô-na Barcelona-El Prat có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bác-xê-lô-na Barcelona-El Prat đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bác-xê-lô-na Barcelona-El Prat cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Bác-xê-lô-na Barcelona-El Prat?

Ở chỗ nào tại Bác-xê-lô-na?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Bác-xê-lô-na Barcelona-El Prat bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.