Khách sạn gần sân bay Sân bay Batumi

Khách sạn gần sân bay Sân bay Batumi

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Batumi

Batumi (BUS) - Batumi, Georgia
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Batumi

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
6,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 154 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,4

Batumi World Palace - Batumi
Đã cho điểm #1
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 154 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.520.999 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 371 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4

Hotel Aisi - Batumi
Đã cho điểm #2
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 371 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
726.448 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 332 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2

Hotel O. Galogre - Batumi
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 332 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.225.880 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.059 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0

The Admiral Hotel - Batumi
Đã cho điểm #4
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.059 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
908.060 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Tiện nghi
7,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 584 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Tiện nghi
7,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,6
Sạch sẽ
8,4
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
2,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,2

Sheraton Batumi Hotel - Batumi
Đã cho điểm #5
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 584 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.223.610 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Tiện nghi
7,1
Thức ăn
8,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.129 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Tiện nghi
7,1
Thức ăn
8,3
Địa điểm
9,5
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
6,5
Tiện nghi
3,0
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
6,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
9,2
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9

Radisson Blu Hotel, Batumi - Batumi
Đã cho điểm #6
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 2.129 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.223.610 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,2
Thức ăn
9,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 574 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,2
Thức ăn
9,2
Địa điểm
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5

Divan Suites Batumi - Batumi
Đã cho điểm #7
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 574 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.362.089 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
9,7
Thức ăn
8,8
Địa điểm
9,2
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.239 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
9,7
Thức ăn
8,8
Địa điểm
9,2
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
6,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
9,5
Thức ăn
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6

Hilton Batumi - Batumi
Đã cho điểm #8
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.239 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.769.581 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Brighton - Batumi
Đã cho điểm #9
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
817.935 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,2
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 508 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,4

Colosseum Marina Hotel - Batumi
Đã cho điểm #10
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 508 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.611.805 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 84 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

Antika Hotel - Batumi
Đã cho điểm #11
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 84 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
590.239 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Grand Royal Apart-Hotel - Batumi
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
771.851 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Legacy Hotel Batumi - Batumi
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.089.671 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Intourist Palace Batumi - Batumi
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.543.701 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Piazza Boutique Hotel - Batumi
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
953.462 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Batumi

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Batumi có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Batumi đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Batumi cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Batumi?

Ở chỗ nào tại Batumi?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Batumi bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Batumi

Thắng cảnh ở Batumi