vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Nikola Tesla

Khách sạn gần sân bay Sân bay Nikola Tesla

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Nikola Tesla

Nikola Tesla (BEG) - Belgrade, Serbia
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Nikola Tesla

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 239 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3

Hotel Zlatnik - Belgrade
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 239 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.519.469 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 181 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5

Euro Garni Hotel - Belgrade
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 181 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.397.160 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 457 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5

New Belgrade Garni Hotel - Belgrade
Đã cho điểm #3
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 457 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.015.575 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 931 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2

Garni Hotel Apart K - Belgrade
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 931 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.191.022 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 291 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8

Villa Geppetto - Belgrade
Đã cho điểm #5
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 291 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
984.884 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 329 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0

Holiday Inn Belgrade - Belgrade
Đã cho điểm #6
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 329 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.992.671 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 157 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,1

Hotel Zeder Garni - Belgrade
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 157 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.122.309 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 174 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6

Bleecker Hotels - Belgrade
Đã cho điểm #8
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 174 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.672.011 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 98 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,7

Hotel Lav - Belgrade
Đã cho điểm #9
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 98 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
961.979 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,7
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 332 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8

B&B City Code Spa - Belgrade
Đã cho điểm #10
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 332 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.220.798 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 167 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,2
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,5

Garni Hotel Oasis - Belgrade
Đã cho điểm #11
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 167 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.099.405 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
9,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
9,0

Garni Hotel Fortuna - Belgrade
Đã cho điểm #12
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
664.224 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Bali Paradizo - Belgrade
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.443.656 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Villa Forest - Belgrade
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.465.873 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Villa Belvedere - Belgrade
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Nikola Tesla

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Nikola Tesla có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Nikola Tesla đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Nikola Tesla cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Nikola Tesla?

Ở chỗ nào tại Belgrade?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Nikola Tesla bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.