Khách sạn gần sân bay Sân bay Belgrade Nikola Tesla

Khách sạn gần sân bay Sân bay Belgrade Nikola Tesla

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Belgrade Nikola Tesla

Nikola Tesla (BEG) - Belgrade, Serbia
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Belgrade Nikola Tesla

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 544 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4

New Belgrade Garni Hotel - Belgrade
Đã cho điểm #1
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 544 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.882.846 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 266 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3

Euro Garni Hotel - Belgrade
Đã cho điểm #2
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 266 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.929.336 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.121 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2

Apart K Apartments & Rooms - Belgrade
Đã cho điểm #3
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.121 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.162.251 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 256 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,0

Hotel Zeder Garni - Belgrade
Đã cho điểm #4
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 256 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.580.661 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.090 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1

Putnik Inn Belgrade - Belgrade
Đã cho điểm #5
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.090 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.650.396 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,8
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 125 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,5

Hotel Lav - Belgrade
Đã cho điểm #6
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 125 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.278.476 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,9
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 162 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,8

Bleecker Hotels - Belgrade
Đã cho điểm #7
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 162 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.301.256 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,7
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 177 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,1
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,5

Garni Hotel Oasis - Belgrade
Đã cho điểm #8
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 177 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.069.271 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Bali Paradizo - Belgrade
Đã cho điểm #9
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.465.133 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Villa Forest - Belgrade
Đã cho điểm #10
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
37.401.208 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Garni Hotel Fortuna - Belgrade
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
674.106 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Villa Belvedere - Belgrade
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Villa Geppetto - Belgrade
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
10.762.437 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Zlatnik - Belgrade
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.441.191 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

City Code Spa Zemun - Belgrade
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.238.959 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Belgrade Nikola Tesla

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Belgrade Nikola Tesla có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Belgrade Nikola Tesla đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Belgrade Nikola Tesla cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Belgrade Nikola Tesla?

Ở chỗ nào tại Belgrade?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Belgrade Nikola Tesla bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.