Khách sạn gần sân bay Sân bay Bentota River

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Bentota River

Bentota River (BJT) - Bentota, Sri Lanka
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Bentota River

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 77 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Saman Villas - Bentota
Đã cho điểm #1
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 77 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
10.482.568 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 106 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,7
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5

Cinnamon Bentota Beach - Bentota
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 106 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.594.782 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 112 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,9
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,4

Paradise Road The Villa Bentota - Bentota
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 112 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.740.476 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 57 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0

Waterside Bentota - Bentota
Đã cho điểm #4
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 57 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.246.826 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 52 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
7,5

Club Villa - Bentota
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 52 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.586.008 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,2
Thức ăn
6,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 424 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,2
Thức ăn
6,5
Địa điểm
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,1
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
6,5
Địa điểm
9,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,5

Taj Bentota Resort & Spa - Bentota
Đã cho điểm #6
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 424 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.394.136 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,3
Thức ăn
7,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 202 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,3
Thức ăn
7,5
Địa điểm
8,9
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,2
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
7,5

Avani Bentota Resort - Bentota
Đã cho điểm #7
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 202 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.701.455 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Tiện nghi
8,3
Thức ăn
8,3
Địa điểm
8,8
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 364 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Tiện nghi
8,3
Thức ăn
8,3
Địa điểm
8,8
Sạch sẽ
8,6
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,3
Nhân viên
8,6
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
9,0
Tiện nghi
8,3
Thức ăn
8,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,8

Centara Ceysands Resort & Spa Sri Lanka - Bentota
Đã cho điểm #8
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 364 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.193.489 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,6
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 96 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
2,5
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
2,5

Wunderbar Beach Hotel - Bentota
Đã cho điểm #9
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 96 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.477.719 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,4
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 31 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
6,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5

Rockery Villa - Bentota
Đã cho điểm #10
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 31 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
831.217 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Tiện nghi
8,2
Thức ăn
8,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 380 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Tiện nghi
8,2
Thức ăn
8,2
Địa điểm
8,9
Sạch sẽ
7,2
Tiện nghi
8,2
Thức ăn
8,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát
7,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,0

Ekho Surf - Bentota
Đã cho điểm #11
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 380 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.085.200 ₫

Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5

Little Paradise - Bentota
Đã cho điểm #12
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
692.681 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Mihin Villa Bentota - Bentota
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
12.745.325 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,1
Tổng quát
5,4
Dịch vụ
6,6
Tổng quát 6,9 Tốt
Dựa trên 191 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,1
Tổng quát
5,4
Dịch vụ
6,6
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
5,0
Tổng quát
4,5
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
5,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
4,5
Nhân viên
4,5
Đáng tiền
3,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
6,5
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
6,4
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,5

Palm Beach Inn and Sea Shells Cabanas - Bentota
Đã cho điểm #14
6,9
Tốt 6,9
Dựa trên 191 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
900.485 ₫

Sạch sẽ
5,8
Thư thái
6,3
Địa điểm
7,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
5,4
Tổng quát 6,3 Tốt
Dựa trên 7 đánh giá
Sạch sẽ
5,8
Thư thái
6,3
Địa điểm
7,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
5,4
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
5,8
Thư thái
6,7
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
5,8
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
6,3
Địa điểm
5,0
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
6,3
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
5,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
5,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
10,0

Marina Bentota - Bentota
Đã cho điểm #15
6,3
Tốt 6,3
Dựa trên 7 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.470.562 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Bentota River

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bentota River có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bentota River đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bentota River cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Bentota River?

Ở chỗ nào tại Bentota?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Bentota River bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.