Khách sạn gần sân bay Sân bay Bratislava - M. R. Štefánik

Khách sạn gần sân bay Sân bay Bratislava - M. R. Štefánik

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Bratislava - M. R. Štefánik

Bratislava - M. R. Štefánik (BTS) - Bratislava, Slovakia
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Bratislava - M. R. Štefánik

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.308 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6

Felicity Garni Hotel - Bratislava
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 1.308 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.804.303 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,4
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.076 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9

NH Bratislava Gate One - Bratislava
Đã cho điểm #2
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 2.076 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.058.756 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Tiện nghi
7,6
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 769 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Tiện nghi
7,6
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,1
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
6,5
Tổng quát
8,5
Chất lượng phòng
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1

Hotel Color - Bratislava
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 769 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.266.945 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 296 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5

Vila Ria - Bratislava
Đã cho điểm #4
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 296 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
855.888 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 210 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1

Tempus Club Garni Hotel - Bratislava
Đã cho điểm #5
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 210 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.966.228 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Tiện nghi
7,8
Thức ăn
8,9
Địa điểm
8,2
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.261 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Tiện nghi
7,8
Thức ăn
8,9
Địa điểm
8,2
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,8
Tiện nghi
7,1
Thức ăn
8,3
Địa điểm
6,6
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Tiện nghi
9,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8

Vienna House Easy Bratislava - Bratislava
Đã cho điểm #6
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.261 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.526.718 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.635 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,3
Nhân viên
9,3
Đáng tiền
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6

Aviator Garni Hotel Bratislava - Bratislava
Đã cho điểm #7
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.635 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.295.397 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 674 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0

BNC Hotel - Bratislava
Đã cho điểm #8
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 674 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.781.171 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,0
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 725 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,0

Hotel Orlan - Bratislava
Đã cho điểm #9
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 725 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.249.133 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 1.615 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5

Hotel Bratislava - Bratislava
Đã cho điểm #10
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 1.615 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.596.114 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,8
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 226 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,6

Hotel Remy - Bratislava
Đã cho điểm #11
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 226 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.179.737 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,8
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 236 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,0

Hotel Prim - Bratislava
Đã cho điểm #12
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 236 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.110.341 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,1
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 338 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,0

Hotel Plus - Bratislava
Đã cho điểm #13
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 338 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.549.850 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Penzion Pohodicka - Bratislava
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.521.398 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Nhân viên
6,0
Tổng quát 6,3 Tốt
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Nhân viên
6,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Nhân viên
6,0

Hotel Avion - Bratislava
Đã cho điểm #15
6,3
Tốt 6,3
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.064.076 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Bratislava - M. R. Štefánik

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bratislava - M. R. Štefánik có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bratislava - M. R. Štefánik đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bratislava - M. R. Štefánik cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Bratislava - M. R. Štefánik?

Ở chỗ nào tại Bratislava?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Bratislava - M. R. Štefánik bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.