Khách sạn gần sân bay Sân bay Bratislava - M. R. Štefánik

Khách sạn gần sân bay Sân bay Bratislava - M. R. Štefánik

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Bratislava - M. R. Štefánik

Bratislava - M. R. Štefánik (BTS) - Bratislava, Slovakia
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Bratislava - M. R. Štefánik

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.365 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7

NH Bratislava Gate One - Bratislava
Đã cho điểm #1
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 2.365 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.818.887 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 381 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,6

Vila Ria - Bratislava
Đã cho điểm #2
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 381 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
986.611 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 192 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4

Tempus Club Garni Hotel - Bratislava
Đã cho điểm #3
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 192 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.396.054 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.256 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9

BNC Hotel - Bratislava
Đã cho điểm #4
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.256 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.349.073 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 554 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1

Hotel Color - Bratislava
Đã cho điểm #5
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 554 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.583.980 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,4
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.336 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,4
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,4
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8

Vienna House Easy Bratislava - Bratislava
Đã cho điểm #6
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.336 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.137.656 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.911 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3

Aviator Garni Hotel Bratislava - Bratislava
Đã cho điểm #7
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.911 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.526.897 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,0
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 468 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,8

Hotel Remy - Bratislava
Đã cho điểm #8
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 468 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.245.009 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,7
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,6
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 642 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,7
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,6
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,9

Hotel Orlan - Bratislava
Đã cho điểm #9
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 642 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.597.370 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 482 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3

Hotel Prim - Bratislava
Đã cho điểm #10
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 482 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.198.027 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 99 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,1

Hotel Kotva - Bratislava
Đã cho điểm #11
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 99 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.043.693 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
7,4
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 2.021 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,4

Hotel Bratislava - Bratislava
Đã cho điểm #12
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 2.021 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.560.489 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,2
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 641 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,2

Hotel Plus - Bratislava
Đã cho điểm #13
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 641 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.902.749 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Penzion Pohodicka - Bratislava
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.560.489 ₫

Sạch sẽ
6,4
Thư thái
5,7
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
5,6
Nhân viên
6,9
Tổng quát 5,1 Ổn
Dựa trên 149 đánh giá
Sạch sẽ
6,4
Thư thái
5,7
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
5,6
Nhân viên
6,9
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
5,4
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
5,5
Nhân viên
6,9
Sạch sẽ
6,4
Thư thái
5,5
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
5,7
Nhân viên
7,0
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,1
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
5,9
Nhân viên
6,9
Sạch sẽ
6,2
Thư thái
5,8
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
5,5
Nhân viên
6,8
Sạch sẽ
6,1
Thư thái
5,4
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
5,3
Nhân viên
6,8

Hotel Avion - Bratislava
Đã cho điểm #15
5,1
Ổn 5,1
Dựa trên 149 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.644.351 ₫

Top Sân bay Bratislava - M. R. Štefánik hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Bratislava - M. R. Štefánik

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bratislava - M. R. Štefánik có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bratislava - M. R. Štefánik đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bratislava - M. R. Štefánik cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Bratislava - M. R. Štefánik?

Are there Bratislava - M. R. Štefánik hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Bratislava?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Bratislava - M. R. Štefánik bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.