Khách sạn gần sân bay Sân bay Bremen

Khách sạn gần sân bay Sân bay Bremen

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Bremen

Bremen (BRE) - Bremen, Đức
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Bremen

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.408 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0

Atlantic Grand Hotel Bremen - Bremen
Đã cho điểm #1
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.408 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.169.563 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,5
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.504 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2

Atlantic Hotel Airport - Bremen
Đã cho điểm #2
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.504 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.895.530 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 7.853 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1

H+ Hotel Bremen - Bremen
Đã cho điểm #3
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 7.853 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.636.785 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.363 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0

Designhotel Überfluss - Bremen
Đã cho điểm #4
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.363 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.980.311 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 678 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,5

Boutique Hotel Classico Bremen - Bremen
Đã cho điểm #5
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 678 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.381.979 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Thức ăn
0,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.300 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Thức ăn
0,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
0,0
Thức ăn
0,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,8

Steigenberger Hotel Bremen - Bremen
Đã cho điểm #6
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 2.300 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.802.873 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 871 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3

Hotel Residence Bremen - Bremen
Đã cho điểm #7
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 871 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.617.559 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 767 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3

Hotel zum Kuhhirten - Bremen
Đã cho điểm #8
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 767 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.196.665 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
7,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 851 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7

Courtyard by Marriott Bremen - Bremen
Đã cho điểm #9
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 851 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.802.873 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,5
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.543 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7

Holiday Inn Express Bremen Airport - Bremen
Đã cho điểm #10
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 2.543 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.038.453 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,2
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.726 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7

Radisson Blu Hotel, Bremen - Bremen
Đã cho điểm #11
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 3.726 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.289.322 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,9
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 709 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7

Hotel Westfalia - Bremen
Đã cho điểm #12
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 709 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.339.588 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,0
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 330 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,0

Aparthotel B & L - Bremen
Đã cho điểm #13
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 330 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.876.303 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,0
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 308 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,8

Aparthotel Marion Weber - Bremen
Đã cho điểm #14
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 308 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.246.931 ₫

Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,7
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
7,5
Tổng quát
3,4
Tổng quát 6,8 Tốt
Dựa trên 921 đánh giá
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,7
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
7,5
Tổng quát
3,4
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
2,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,4
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
6,1
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,2
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,5
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,9
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
7,7
Tổng quát
3,0
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,6
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,7

Tryp By Wyndham Bremen Airport - Bremen
Đã cho điểm #15
6,8
Tốt 6,8
Dựa trên 921 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.466.760 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Bremen

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bremen có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bremen đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bremen cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Bremen?

Ở chỗ nào tại Bremen?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Bremen bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.