vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Palo Negro

Khách sạn gần sân bay Sân bay Palo Negro

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Palo Negro

Palo Negro (BGA) - Bucaramanga, Colombia
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Palo Negro

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 572 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4

Hotel La Serrania - Bucaramanga
Đã cho điểm #1
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 572 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.245.388 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,3
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 558 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2

Hotel Dann Carlton Bucaramanga - Bucaramanga
Đã cho điểm #2
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 558 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.752.768 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 183 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0

Hotel Prado 34 West - Bucaramanga
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 183 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
530.443 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 180 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3

Hotel Internacional la Triada - Bucaramanga
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 180 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.222.325 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 531 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0

Hotel Buena Vista - Bucaramanga
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 531 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
968.635 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 560 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1

Hotel Chicamocha - Bucaramanga
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 560 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.383.764 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 307 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5

Hotel León Dorado - Bucaramanga
Đã cho điểm #7
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 307 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
714.945 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 85 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1

Hotel San Nicolas - Bucaramanga
Đã cho điểm #8
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 85 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
369.004 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 892 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9

Hotel Buena Vista Express - Bucaramanga
Đã cho điểm #9
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 892 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
876.384 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 600 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9

Hotel de León - Bucaramanga
Đã cho điểm #10
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 600 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
922.510 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 394 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8

Ayenda 1517 Ciudad Bonita - Bucaramanga
Đã cho điểm #11
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 394 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
945.572 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 98 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2

Hotel San Jose Plaza - Bucaramanga
Đã cho điểm #12
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 98 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
807.196 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,9
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
6,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 191 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,9
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5

Hotel Oviedo Real - Bucaramanga
Đã cho điểm #13
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 191 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
392.067 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 91 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0

Ayenda 1506 La Puerta del Sol - Bucaramanga
Đã cho điểm #14
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 91 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
507.381 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,5
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 32 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,3

Ayenda 1511 Sevilla Plaza - Bucaramanga
Đã cho điểm #15
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 32 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
322.879 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Palo Negro

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Palo Negro có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Palo Negro đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Palo Negro cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Palo Negro?

Ở chỗ nào tại Bucaramanga?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Palo Negro bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Bucaramanga

Thắng cảnh ở Bucaramanga