Khách sạn gần sân bay Sân bay Bucaramanga Palo Negro

Khách sạn gần sân bay Sân bay Bucaramanga Palo Negro

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Bucaramanga Palo Negro

Palo Negro (BGA) - Bucaramanga, Colombia
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Bucaramanga Palo Negro

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,6
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 752 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1

Hotel Dann Carlton Bucaramanga - Bucaramanga
Đã cho điểm #1
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 752 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.647.332 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 209 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3

Hotel Internacional La Triada - Bucaramanga
Đã cho điểm #2
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 209 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
951.277 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.228 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9

Hotel Buena Vista Express - Bucaramanga
Đã cho điểm #3
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.228 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
788.864 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 758 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9

Hotel Buena Vista - Bucaramanga
Đã cho điểm #4
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 758 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
858.469 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 456 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3

Hotel La Serrania Bucaramanga - Bucaramanga
Đã cho điểm #5
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 456 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.067.286 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 387 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2

Hotel Prado 34 West - Bucaramanga
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 387 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
603.249 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.112 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0

Hotel Chicamocha - Bucaramanga
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.112 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.392.112 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 577 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3

Hotel León Dorado - Bucaramanga
Đã cho điểm #8
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 577 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
533.643 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 438 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9

Hotel Ciudad Bonita - Bucaramanga
Đã cho điểm #9
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 438 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.160.093 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 241 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8

Hotel Palmera Real - Bucaramanga
Đã cho điểm #10
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 241 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
510.441 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 61 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0

Hotel San Nicolas - Bucaramanga
Đã cho điểm #11
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 61 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
394.432 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 113 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2

Ayenda 1506 La Puerta del Sol - Bucaramanga
Đã cho điểm #12
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 113 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
301.625 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 565 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8

Hotel de León - Bucaramanga
Đã cho điểm #13
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 565 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
696.056 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 91 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7

Hotel San Jose Plaza - Bucaramanga
Đã cho điểm #14
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 91 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
858.469 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,2
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 83 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,3
Địa điểm
6,0
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
6,0
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,4

Ayenda 1511 Sevilla Plaza - Bucaramanga
Đã cho điểm #15
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 83 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
278.423 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Bucaramanga Palo Negro

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bucaramanga Palo Negro có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bucaramanga Palo Negro đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bucaramanga Palo Negro cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Bucaramanga Palo Negro?

Ở chỗ nào tại Bucaramanga?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Bucaramanga Palo Negro bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Thắng cảnh ở Bucaramanga