Khách sạn gần sân bay Sân bay Bucaramanga Palo Negro

Khách sạn gần sân bay Sân bay Bucaramanga Palo Negro

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Bucaramanga Palo Negro

Palo Negro (BGA) - Bucaramanga, Colombia
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Bucaramanga Palo Negro

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.008 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2

Hotel Dann Carlton Bucaramanga - Bucaramanga
Đã cho điểm #1
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.008 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.572.770 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 551 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3

Hotel Ruitoque - Bucaramanga
Đã cho điểm #2
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 551 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
727.700 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 541 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4

Hotel Prado 34 West - Bucaramanga
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 541 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
657.277 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 880 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0

Hotel Buena Vista - Bucaramanga
Đã cho điểm #4
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 880 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.126.761 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 276 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9

Hotel Internacional La Triada By Dot Urban - Bucaramanga
Đã cho điểm #5
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 276 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
868.545 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.421 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0

Hotel Buena Vista Express - Bucaramanga
Đã cho điểm #6
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.421 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
774.648 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.230 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0

Hotel Chicamocha - Bucaramanga
Đã cho điểm #7
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.230 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.126.761 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 993 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8

Hotel Ciudad Bonita - Bucaramanga
Đã cho điểm #8
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 993 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
962.442 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 302 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9

Hotel Palmera Real - Bucaramanga
Đã cho điểm #9
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 302 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
915.493 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,5
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 653 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3

Hotel León Dorado - Bucaramanga
Đã cho điểm #10
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 653 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
962.442 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 619 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9

Hotel D' Leon - Bucaramanga
Đã cho điểm #11
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 619 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.056.339 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 396 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2

Hotel La Serrania - Bucaramanga
Đã cho điểm #12
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 396 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
751.174 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 138 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8

Hotel Oviedo Real - Bucaramanga
Đã cho điểm #13
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 138 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
305.165 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 126 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0

Ayenda 1506 La Puerta del Sol - Bucaramanga
Đã cho điểm #14
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 126 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
305.165 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Ayenda 1511 Sevilla Plaza - Bucaramanga
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
610.329 ₫

Top Sân bay Bucaramanga Palo Negro hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Bucaramanga Palo Negro

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bucaramanga Palo Negro có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bucaramanga Palo Negro đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bucaramanga Palo Negro cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Bucaramanga Palo Negro?

Are there Palo Negro hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Bucaramanga?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Bucaramanga Palo Negro bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Thắng cảnh ở Bucaramanga