Khách sạn gần sân bay Sân bay Bucharest Baneasa

Khách sạn gần sân bay Sân bay Bucharest Baneasa

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Bucharest Baneasa

Baneasa (BBU) - Bucharest, Romania
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Bucharest Baneasa

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 214 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6

Pensiunea Casa Verde Bucuresti - Bucharest
Đã cho điểm #1
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 214 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.150.505 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 39 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,5

My Hotel Apartments - Bucharest
Đã cho điểm #2
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 39 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.052.360 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.782 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5

Crystal Palace Hotel - Bucharest
Đã cho điểm #3
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 1.782 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.770.604 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 225 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,8

Pension La Noblesse - Bucharest
Đã cho điểm #4
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 225 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.784.457 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.782 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2

ibis Styles Bucharest Erbas - Bucharest
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 1.782 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.136.652 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 743 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1

Crowne Plaza Bucharest - Bucharest
Đã cho điểm #6
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 743 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.249.824 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 5.582 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,8

Ramada Plaza by Wyndham Bucharest Convention Center - Bucharest
Đã cho điểm #7
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 5.582 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.404.556 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 520 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2

Hotel Tecadra - Voluntari
Đã cho điểm #8
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 520 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.136.652 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 607 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0

Hotel Herastrau - Bucharest
Đã cho điểm #9
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 607 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.854.896 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.539 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9

Phoenicia Grand Hotel - Bucharest
Đã cho điểm #10
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.539 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.441.888 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 540 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4

Ramada Hotel & Suites by Wyndham Bucharest North - Bucharest
Đã cho điểm #11
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 540 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.146.279 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 461 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8

Hotel Ancor - Bucharest
Đã cho điểm #12
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 461 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.432.262 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 657 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,2

Avis Hotel By Ws Hotel Group - Bucharest
Đã cho điểm #13
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 657 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.385.302 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,8
Tổng quát 7,0 Tốt
Dựa trên 155 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,9

Hotel La Gil - Bucharest
Đã cho điểm #14
7,0
Tốt 7,0
Dựa trên 155 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.220.944 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Class Hotel - Bucharest
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
35.923.928 ₫

Top Sân bay Bucharest Baneasa hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Bucharest Baneasa

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bucharest Baneasa có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bucharest Baneasa đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bucharest Baneasa cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Bucharest Baneasa?

Are there Baneasa hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Bucharest?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Bucharest Baneasa bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.